Privacy

You are here

Privacy

Vanuit de Staat van Utrecht vinden wij de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze contacten, partners en anderen belangrijk, gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

De Staat van Utrecht is een initiatief van de provincie Utrecht, in samenwerking met de gemeente Utrecht en het Netwerk Utrecht2040. Wanneer u deelneemt aan activiteiten worden uw gegevens vastgelegd. Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren over de activiteit waaraan u deelneemt en om u te informeren over nieuws uit de regio dat verband houdt met de Staat van Utrecht. Uw gegevens worden niet buiten de Staat van Utrecht met derden gedeeld. Als u geen prijs stelt op andere informatie dan datgene waarom u vraagt, dan kunt u uw voorkeuren altijd wijzingen in de berichten die u van ons krijgt. U kunt ook altijd contact opnemen met ons uw gegevens voor deze doeleinden te laten blokkeren.

In deze privacyverklaring leest welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

(a) zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
(b) via de contactmogelijkheden op de website, via mail of telefoon contact met ons opneemt;
(c) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam; 
(b) organisatie;
(c) e-mailadres.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

(a) nieuwsbrieven te verzenden;
(b) u uit te nodigen voor evenementen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, het wissen of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Staat van Utrecht.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. 
Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

You are here