Gebruik Staat van Utrecht

Gebruik Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht bestaat uit een website en een databank. De gegevens omvatten ruim 400 indicatoren verdeeld over twaalf thema’s en 40 subthema’s.
 

Gebruik databank

In de databank kunt u zelf gemakkelijk de data die u nodig heeft verzamelen en toepassen. Daarna kiest u hoe u deze wilt vormgeven.

  • U kunt indicatoren selecteren
  • U kunt vergelijkingen maken, tussen gemeenten, tussen jaartallen en tussen indicatoren.
  • U kunt data visualiseren als tabel, staafdiagram of geografische kaart.
  • U kunt gegeven direct uploaden naar een Excelbestand. Of tabellen via het knipprogramma op uw computer knippen en plakken om zelf eenvoudig een infographic te maken of een rapport te illustreren.

In de databank is hulp voor u beschikbaar:

  • Met de button 'Hulp bij de database' selecteert u eenvoudig de informatie die u nodig hebt. Zodra u met uw muis in de buurt komt van een onderdeel in de databank, ziet u een toelichting.
  • Bovendien is er een uitgebreide handleiding oproepbaar (Swing support handleiding)

Website

De Staat van Utrecht heeft twaalf thema’s. Op de website is voor ieder thema een analyse gemaakt, op basis van de data en aanvullend onderzoeksmateriaal. Daarbij krijgt u ook inzicht in maatschappelijke opgaven.  De informatie op de website is vooral kwalitatief (beschrijvend) van aard en wordt aangevuld met overzichtskaarten en tabellen.

Specials

In de rubriek ‘Specials’ op de website worden actuele onderwerpen uitgelicht, die thema-overstijgend zijn. De afgelopen jaren zijn diverse specials gepubliceerd.

Verder zoeken?

Kunt u niet de cijfers vinden die u zoekt? Wellicht kunnen de websites van diverse kennisinstellingen u verder helpen. U vindt de links naar deze organisaties onder ‘meer weten’ op de themapagina’s.

Bronvermelding

Neemt u gegevens van deze website of de databank over? Gebruik dan de bronvermelding Staat van Utrecht. Om een beeld te krijgen van het gebruik van de Staat van Utrecht, horen wij het graag als u data van de site voor een publicatie of onderzoek gebruikt.