De Staat van Utrecht

geeft u informatie over het woon-, werk- en leefklimaat van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Werkt u aan maatschappelijke opgaven in de regio? Of bent u benieuwd hoe uw gemeente ervoor staat? Maak gebruik van deze website en de databank. 

Aan de slag

De Staat van Utrecht

Specials

Gezond bewegen

2020

De bewustwording over het belang van sport en bewegen neemt landelijk steeds verder toe. De huidige coronatijd draagt daar ook aan bij. Deze special presenteert de feiten over bewegen in de provincie, toont beweeg trends van de (nabije) toekomst en besteedt aandacht aan hoe beweeggedrag beïnvloed kan worden.