De Staat van Utrecht

geeft u informatie over het woon-, werk- en leefklimaat van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Werkt u aan maatschappelijke opgaven in de regio? Of bent u benieuwd hoe uw gemeente ervoor staat? Maak gebruik van deze website en de databank. 

Aan de slag

De Staat van Utrecht

Specials

Energietransitie

2019

Energietransitie is een veelomvattend onderwerp. Het gaat over vaak heel technische aspecten, maar het heeft ook een sterk sociale kant, wanneer het gaat over betaalbaarheid of participatie door inwoners. In de special worden de verschillende kanten van de transitie belicht en wat deze betekenen voor de provincie.