illustratieve afbeelding
De 12 thema’s bieden een analyse van de data en aanvullend onderzoeksmateriaal en geven inzicht in de maatschappelijke opgaven.
Beleidsadviseur:
"Handig om gemeenten met elkaar te vergelijken"
De gegevens in de databank omvatten ruim 400 indicatoren, verdeeld over 12 thema’s en 40 subthema’s. De cijfers zijn eenvoudig te verzamelen en te vergelijken.
Student:
"Ideaal om tabellen te maken voor mijn studie"
Op basis van actueel onderzoek, cijfers en analyses wordt een actueel en thema-overstijgend onderwerp uitgediept. Er verschijnt jaarlijks een nieuwe special.
Maatschappelijk ondernemer:
"Zo kan ik ondernemen op basis van feiten"
Thema's
De 12 thema’s bieden een analyse van de data en aanvullend onderzoeksmateriaal en geven inzicht in de maatschappelijke opgaven.
Databank

De gegevens in de databank omvatten ruim 400 indicatoren, verdeeld over 12 thema’s en 40 subthema’s. De cijfers zijn eenvoudig te verzamelen en te vergelijken.

Meer over de databank

Direct naar de databank

Specials

Op basis van actueel onderzoek, cijfers en analyses wordt een actueel en thema-overstijgend onderwerp uitgediept. Er verschijnt jaarlijks een nieuwe special.

Bekijk alle specials

2022

De verhouding tussen het aandeel oudere- en jongere volwassenen in onze samenleving gaat drastisch veranderen, waarbij het aandeel van die laatste groep sterk afneemt. Hoe gaan we hier op anticiperen? De special van dit jaar geeft zicht op de positie van ouderen in de provincie Utrecht in 2040.

2021

De coronapandemie heeft als een storm door de samenleving geraasd en daarbij veel schade aangericht. Deels heeft de storm ook positieve effecten teweeg gebracht zoals meer rust in het persoonlijke leven, meer aandacht voor de directe kring om ons heen en tijd om gedachten en wensen ten aanzien van de toekomst te hergroeperen.

2020

De bewustwording over het belang van sport en bewegen neemt landelijk steeds verder toe. De huidige coronatijd draagt daar ook aan bij. Deze special presenteert de feiten over bewegen in de provincie, toont beweeg trends van de (nabije) toekomst en besteedt aandacht aan hoe beweeggedrag beïnvloed kan worden.