Colofon

U bent hier

Colofon

De Staat van Utrecht is ontwikkeld in opdracht van de provincie Utrecht in samenwerking met de gemeente Utrecht en Netwerk Utrecht 2040.

Voor het samenstellen van de Staat van Utrecht is gebruikgemaakt van een groot aantal uiteenlopende bronnen zoals databestanden en onderzoeksrapporten van onder andere CBS, PBL, RIVM, SCP en GGDRU, websites van ministeries en overige overheidsorganen en van diverse regionale samenwerkingsverbanden.

  • Ontwerp en opmaak special: DDK, Utrecht
  • Website-ontwikkeling: Ontwerpwerk, Den Haag
  • Databank-ontwikkeling: ABF, Delft
     

Disclaimer

Op de website van de Staat van Utrecht wordt gebruikgemaakt van gegevens afkomstig van derden. Hoewel de gebruikte bronnen als betrouwbaar bekend staan en er zo zorgvuldig mogelijk is omgegaan met beschikbare data, zou het kunnen voorkomen dat er onjuistheden zitten in de informatie op deze website. 
 

Bronvermelding

Het overnemen van gegevens uit de Staat van Utrecht is toegestaan met bronvermelding: Staat van Utrecht, provincie Utrecht. 
 

U bent hier