Colofon

You are here

Colofon

De Staat van Utrecht is ontwikkeld in opdracht van de provincie Utrecht.

Het overnemen van gegevens uit de Staat van Utrecht (website of boekje) is toegestaan met bronvermelding: Staat van Utrecht, provincie Utrecht

Voor het samenstellen van de Staat van Utrecht is gebruik gemaakt van een groot aantal uiteenlopende bronnen zoals databestanden en onderzoeksrapporten van onder andere CBS, PBL, RIVM, SCP en GGDRU, websites van ministeries en overige overheidsorganen en van diverse regionale samenwerkingsverbanden.

Ontwerp en opmaak boekje: DDK, Utrecht

Website-ontwikkeling: Ontwerpwerk, Den Haag

Databank-ontwikkeling: ABF, Delft

 

 

 

 

You are here