Uit de regio

Uit de regio

Hier leest u het laatste nieuws gerelateerd aan de Staat van Utrecht. Ook houden we u op de hoogte van ander relevant nieuws uit de regio.

Bijdrage van Rijk voor Foodvalley

De ministerraad nam vandaag een besluit over de verdeling van het geld vanuit de zogenaamde Regiodeals. Regio Foodvalley ontvangt 20 miljoen euro van het rijk. Met dit geld kunnen ambities voor gezond en duurzaam voedsel voor iedereen sneller en effectiever waar gemaakt worden. De ambitie is dat Foodvalley de mainport wordt op het gebied van Agrifood voor heel Nederland.

Groene hart door Rijk geselecteerd voor regiodeal bodemdaling

Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Complexe materie die vraagt om gezamenlijke en lange-termijn inzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen. Vandaag maakte de Rijksoverheid bekend dat zij het voorstel van acht overheden uit de regio accepteert om samen te werken aan deze bodemproblematiek en de toekomst van het Groene Hart. Het Rijk investeert 10 miljoen in de aanpak van bodemdaling.

Dashboard arbeidsmarktinzicht helpt bij anticiperen op arbeidsmarkt

De provincie en gemeenten proberen de aansluiting tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Eén van de instrumenten hiervoor is het voorzien in feitelijke en up to date arbeidsmarktinformatie. Dit gebeurt door te investeren in een voor iedereen toegankelijk arbeidsmarktdashboard.

Provincie ondersteunt Utrechtse energiecoöperaties

Energiecoöperaties krijgen de komende jaren een steeds grotere rol in de ontwikkeling van wind- en zonne-energieprojecten. Voor de provincie is vooral lokale zeggenschap van belang. Daarom stelt de provincie Utrecht budget beschikbaar om deze lokale initiatieven te ondersteunen.

Regio Randstad denkt mee over schone lucht

Experts van regionale overheden, kennisinstellingen, belangenverenigingen en het bedrijfsleven hebben besproken wat er nodig is om gezonde lucht in heel Europa te bewerkstelligen. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts, vanuit de Regio Randstad verantwoordelijk voor milieu, heeft de uitkomsten aangeboden aan de Europese Commissie als input voor de evaluatie van de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit.

Uitnodiging Bijeenkomst Armoede en Schulden - Kennisplatform Utrecht Sociaal

Armoede en schuldenproblematiek trekt een wissel op het dagelijks leven. Om gemeenten op weg te helpen bij de doorontwikkeling van hun beleid op het terrein van armoede en schuldenproblematiek organiseert het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) een bijeenkomst voor iedereen die te maken heeft met deze vraagstukken.

Concept Ringpark Utrecht voor een sterk groeiende stedelijke regio

De Utrechtse regio groeit en blijft groeien. Aandacht voor wonen, bereikbaarheid en energie is er volop, maar wat gebeurt er als we die opgaven combineren met transities in het landschap, voedselproductie en ecologische kwaliteit? Deze opgaven komen samen in het ruimtelijk concept 'Ringpark Utrecht'.

Vooraankondiging 15 november 2018: 'Let's move', lecture over gezonde mobiliteit

Fietsen en wandelen dragen bij aan een gezonde stedelijke omgeving én de gezondheid van mensen zelf. Wat maakt fietsen en wandelen aantrekkelijk en hoe maken we fietsers en voetgangers gelukkig? De provincie Utrecht en Architectuurcentrum AORTA nodigen u met veel plezier uit voor de lecture Let’s move op donderdag 15 november 2018. 

Herriekaart voor geluidsoverlast

Miljoenen huizen in Nederland staan op een te lawaaiige plek, volgens nieuwe normen van de Werelgezondheidsorganisatie (WHO). Dat blijkt uit een analyse van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws. Het RTL Nieuws maakte samen met het RIVM een herriekaart van Nederland.

Kennisalliantie Gezond Stedelijk Leven

Hoe houd je een groeiende stad als Utrecht gezond om in te leven en te werken? Hieraan werkt de Kennisalliantie Gezond Stedelijk Leven in de regio Utrecht, een samenwerkingsverband tussen overheden en kennisinstellingen.

Stad Utrecht meeste deelauto's van Nederland

De stad Utrecht telt de meeste deelauto's per inwoner. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Monitor Autodelen van kennisplatform CROW. Utrecht telt ruim 950 deelauto's per 100.000 inwoners.

Nieuw dashboard geeft inzicht in gezondheidsrisico's gemeenten

De gezamenlijke GGD'en en GGD GHOR hebben een eerste versie van het zogeheten 'early warning dashboard gezondheid en sociale veiligheid' voor gemeenten ontwikkeld.