Uit de regio

Uit de regio

Hier leest u het laatste nieuws gerelateerd aan de Staat van Utrecht. Ook houden we u op de hoogte van ander relevant nieuws uit de regio.

Kennisalliantie Gezond Stedelijk Leven

Hoe houd je een groeiende stad als Utrecht gezond om in te leven en te werken? Hieraan werkt de Kennisalliantie Gezond Stedelijk Leven in de regio Utrecht, een samenwerkingsverband tussen overheden en kennisinstellingen.

Stad Utrecht meeste deelauto's van Nederland

De stad Utrecht telt de meeste deelauto's per inwoner. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Monitor Autodelen van kennisplatform CROW. Utrecht telt ruim 950 deelauto's per 100.000 inwoners.

Nieuw dashboard geeft inzicht in gezondheidsrisico's gemeenten

De gezamenlijke GGD'en en GGD GHOR hebben een eerste versie van het zogeheten 'early warning dashboard gezondheid en sociale veiligheid' voor gemeenten ontwikkeld. 

20 september - Festival Gelukkig en gezond in Utrecht

Utrecht is in veel opzichten een unieke regio. Centraal in het land gelegen, de kleinste van alle provincies, een groot percentage hoger opgeleiden, veel dienstverlenende bedrijven en kennisinstellingen, jonge mensen in de stad en vergrijzing in het buitengebied. De regio kent om deze reden specifieke successen én uitdagingen en daarmee kansen om goede voorbeelden te delen én gezamenlijk oplossingsrichtingen te bedenken.

Achter de schermen: (Ver)dwalen in het datalandschap

Voor onze databank zijn we de voorbereidingen aan het treffen voor een upgrade in 2019. Daar hoort bij dat we de lijst met bestaande indicatoren opnieuw doornemen en kijken wat daar nog op kan (of moet?) worden aangevuld. Een kijkje achter de schermen bij deze klus die makkelijker lijkt dan dat hij is. 

Update: Staat van Utrecht 2019

De lancering van de Staat van Utrecht special 2018 over ‘Groen in en om de stad’ is nog maar nét achter de rug. Toch kijken we al weer uit naar volgend jaar. De Staat van Utrecht 2019 komt er namelijk aan!

Horizon Utrecht 2050: de provincie in de toekomst

Hoe ziet de provincie Utrecht er uit in 2050? De provincie Utrecht heeft samen met inwoners, mede-overheden, ondernemers, belangenorganisaties en kennisinstellingen uitvoerig nagedacht over de provincie Utrecht van de toekomst. Met als resultaat de Horizon Utrecht 2050: een schets van de provincie Utrecht in 2050.

Corporaties in Utrechtse regio bundelen krachten voor duurzaamheid

Negentien corporaties in Utrecht, samenwerkend in het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) bundelen hun krachten om verduurzaming betaalbaar te houden voor hun huurders. Dat hebben zij  deze week besloten op basis van een visie die zij het laatste half jaar hebben ontwikkeld.

Klimaatstresstest geeft inzicht in opgaven

Waar in de provincie en in gemeenten ontstaan knelpunten door hevige neerslag? Wat gebeurt er bij lange perioden van droogte of extreme hitte? Hoe diep komt het water bij een overstroming vanuit de rivier? Een regionale stresstest brengt in beeld wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor onze provincie. 

Column: De toekomst aan de groene stad

Mede naar aanleiding van de nieuwe Staat van Utrecht special 'Groen in en om de stad' en het Wilde Stad Café op 24 mei, heeft Trude Maas, voorzitter van Utrecht Development Board, haar column deze week gewijd aan de groene stad.

"Let's Dense", lecture over gezonde leefomgeving en verdichting

Hoe zorgen we er voor dat onze dorpen en steden ook in 2040 fijne en gezonde plekken zijn om te wonen, werken en verblijven? Provincie Utrecht en Architectuurcentrum AORTA nodigen u daarom uit voor ‘Let’s dense’, een lecture over gezonde leefomgeving en verdichting, op 12 juni.

Bijzondere gedichten over natuur in de stad

Gedichten over bijzondere natuur in de stad, van Hans Krüse, ecologisch adviseur bij de gemeente Utrecht, naar aanleiding van het Wilde Stad Café op 24 mei.