Uit de regio

Uit de regio

Hier leest u het laatste nieuws gerelateerd aan de Staat van Utrecht. Ook houden we u op de hoogte van ander relevant nieuws uit de regio.

Staat van Utrecht 2019 gepresenteerd

De nieuwe editie van de Staat van Utrecht is op donderdag 14 maart 2019 gepresenteerd. De website en databank met 440 indicatoren bevatten de nieuwste gegevens over het woon-, werk- en leefklimaat van de provincie Utrecht en alle 26 Utrechtse gemeenten. Op basis van actueel onderzoek, cijfers en analyses. Extra aandacht was er voor de special over de energietransitie in de provincie Utrecht.

Staat van Utrecht 2019: provincie blijft groeien en energietransitie in beeld

Zijn er straks nog voldoende mantelzorgers? Hoe ziet de woningmarkt in de provincie Utrecht er uit? Waar liggen de opgaven voor onze regio? Dit en nog veel meer is te vinden in de Staat van Utrecht 2019. De website en databank met 440 indicatoren bevatten de nieuwste data over het woon-, werk- en leefklimaat en de maatschappelijke thema’s in de regio. Ook nieuw in 2019 is de special over de energietransitie.

Utrechtse zorgorganisaties aan de slag met duurzaamheid

Op 6 maart ondertekenden de gemeenten Houten, Lopik, Rhenen, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden en Zeist, de Green Deal ‘Duurzame Zorg, voor een gezonde toekomst’ en hebben met Abrona, Reinaerde, Youké en Zorggroep Charim samenwerkingsovereenkomsten gesloten om hier invulling aan te geven. De provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht ondersteunen hen daarbij. De ondertekening markeert de start van een provincie brede aanpak, gericht op alle Utrechtse gemeenten en grote zorginstellingen.

Online kaarten en data provincie Utrecht voortaan via Geo-Point

De provincie Utrecht beschikt over een grote hoeveelheid ruimtelijke informatie in de vorm van data, kaarten en geo apps (webapplicaties). Geo-Point Utrecht is het online kaarten- en dataportaal van de provincie Utrecht.

Groei in werkgelegenheid bij Utrechtse startups

Uit onderzoek van de Economic Board Utrecht (EBU) blijkt dat de werkgelegenheid bij innovatieve startups in de regio Utrecht in 2017 met 18% is gegroeid. Dat is een stuk meer dan bij het overig MKB, dat een banengroei van 2% laat zien in dezelfde periode.

Uitnodiging Presentatie Staat van Utrecht 2019

Op donderdag 14 maart 2019 verschijnt de nieuwe editie van de Staat van Utrecht. Wij vieren dit graag samen met u tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Aantal investeringen van buitenlandse bedrijven in regio Utrecht stijgt

Twintig internationale bedrijven hebben in 2018 een vestiging geopend of uitgebreid in de regio Utrecht. Dat is een stijging van 25% ten opzichte van 2017. In totaal werd afgelopen jaar voor minimaal 12 miljoen euro aan buitenlandse investeringen binnengehaald, waardoor 1050 banen zijn gecreëerd.

Nieuwe rapportage luchtkwaliteit

De provincie Utrecht maakt elk jaar een rapportage over de luchtkwaliteit in de provincie. De nieuwe Rapportage Luchtkwaliteit 2017 laat zien dat in 2017 overal in de provincie voldaan wordt aan de wettelijke EU-normen voor luchtkwaliteit.

Utrechtse winkelgebieden verliezen terrein aan het internet

Door het groeiende aantal internetaankopen hebben veel Utrechtse winkelgebieden de afgelopen twee jaar te kampen gehad met teruglopende inkomsten. Dit is een belangrijke conclusie uit het Randstad Koopstromenonderzoek 2018.

Op weg naar een aardgas vrij Utrecht Science Park

Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum, Stichting Kantorenpark Rijnsweerd en Hogeschool Utrecht gaan samenwerken om in circa 20 jaar tijd de gebouwen en kantoren in het gebied aardgasvrij te maken. Gemeente en provincie Utrecht ondersteunen deze ambitie. De eerste stap is het maken van een “routekaart”. De gemeente neemt hierin het initiatief.

45 miljoen voor bereikbaarheid regio Utrecht

Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en de Rijksoverheid stellen gezamenlijk 45 miljoen euro beschikbaar als eerste stap om de bereikbaarheid van Utrecht Science Park (USP) en de grote woningbouwlocaties in de stad te verbeteren.

Bijdrage van Rijk voor Foodvalley

De ministerraad nam vandaag een besluit over de verdeling van het geld vanuit de zogenaamde Regiodeals. Regio Foodvalley ontvangt 20 miljoen euro van het rijk. Met dit geld kunnen ambities voor gezond en duurzaam voedsel voor iedereen sneller en effectiever waar gemaakt worden. De ambitie is dat Foodvalley de mainport wordt op het gebied van Agrifood voor heel Nederland.