Uit de regio

Uit de regio

Hier leest u het laatste nieuws gerelateerd aan de Staat van Utrecht. Ook houden we u op de hoogte van ander relevant nieuws uit de regio.

Banengroei Utrecht versnelt

De provincie Utrecht telde in 2018 20.500 banen méér dan in 2017. Dat betekent een groeiversnelling vergeleken met een jaar daarvoor: toen nam het aantal banen met 12.500 toe. De provincie telt nu 740.00 banen, 7% meer dan aan het einde van de crisis in 2014.

Provincie inventariseert bijzondere planten en dieren

Om te bepalen hoe het met de biodiversiteit in de provincie Utrecht gaat, brengen veldwerkers in opdracht van de provincie in kaart welke bijzondere planten en dieren er leven in de Utrechtse agrarische en natuurgebieden. Deze inventarisatie vindt jaarlijks plaats, telkens in een ander deel van de provincie. Dit jaar staat het buitengebied van het zuidoosten van de provincie Utrecht op het programma.

Economie lijkt af te koelen

De economie van provincie Utrecht is in 2018 gegroeid met 2,9%. Dat is boven het Nederlands gemiddelde van 2,7%, maar lager dan de groei uit 2017 (3,2%), zo blijkt uit de vernieuwde cijfers van de regionale economische groei. Volgens het CBS zijn het vooral nog de consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen die de groei dragen. De betekenis van de export als motor van groei loopt terug.

Samenwerking arbeidsmarkt van start voor verduurzaming wijken

Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Krapte op de arbeidsmarkt is een grote uitdaging binnen de energietransitie.

Analyse economie regio Amersfoort opgesteld

Op verzoek van de regio Amersfoort heeft de Economic Board Utrecht de Economische Monitor van de Regio Amersfoort opgesteld. Hierin zijn economische basisindicatoren opgenomen over de regio, en verschillende gemeenten in de regio Amersfoort.

Kabinet trekt geld uit voor cursussen lezen en schrijven

Tussen de miljoen en anderhalf miljoen mensen in ons land hebben zo veel moeite met lezen van dit soort documenten dat ze er niet goed uitkomen. Dat beperkt hen in hun zelfstandigheid en daarom trekt het kabinet in totaal 35 miljoen uit voor extra cursussen. Ook in de provincie Utrecht wonen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Staat van Utrecht 2019 gepresenteerd

De nieuwe editie van de Staat van Utrecht is op donderdag 14 maart 2019 gepresenteerd. De website en databank met 440 indicatoren bevatten de nieuwste gegevens over het woon-, werk- en leefklimaat van de provincie Utrecht en alle 26 Utrechtse gemeenten. Op basis van actueel onderzoek, cijfers en analyses. Extra aandacht was er voor de special over de energietransitie in de provincie Utrecht.

Staat van Utrecht 2019: provincie blijft groeien en energietransitie in beeld

Zijn er straks nog voldoende mantelzorgers? Hoe ziet de woningmarkt in de provincie Utrecht er uit? Waar liggen de opgaven voor onze regio? Dit en nog veel meer is te vinden in de Staat van Utrecht 2019. De website en databank met 440 indicatoren bevatten de nieuwste data over het woon-, werk- en leefklimaat en de maatschappelijke thema’s in de regio. Ook nieuw in 2019 is de special over de energietransitie.

Utrechtse zorgorganisaties aan de slag met duurzaamheid

Op 6 maart ondertekenden de gemeenten Houten, Lopik, Rhenen, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden en Zeist, de Green Deal ‘Duurzame Zorg, voor een gezonde toekomst’ en hebben met Abrona, Reinaerde, Youké en Zorggroep Charim samenwerkingsovereenkomsten gesloten om hier invulling aan te geven. De provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht ondersteunen hen daarbij. De ondertekening markeert de start van een provincie brede aanpak, gericht op alle Utrechtse gemeenten en grote zorginstellingen.

Online kaarten en data provincie Utrecht voortaan via Geo-Point

De provincie Utrecht beschikt over een grote hoeveelheid ruimtelijke informatie in de vorm van data, kaarten en geo apps (webapplicaties). Geo-Point Utrecht is het online kaarten- en dataportaal van de provincie Utrecht.

Groei in werkgelegenheid bij Utrechtse startups

Uit onderzoek van de Economic Board Utrecht (EBU) blijkt dat de werkgelegenheid bij innovatieve startups in de regio Utrecht in 2017 met 18% is gegroeid. Dat is een stuk meer dan bij het overig MKB, dat een banengroei van 2% laat zien in dezelfde periode.

Uitnodiging Presentatie Staat van Utrecht 2019

Op donderdag 14 maart 2019 verschijnt de nieuwe editie van de Staat van Utrecht. Wij vieren dit graag samen met u tijdens een feestelijke bijeenkomst.