Uit de regio

Uit de regio

Hier leest u het laatste nieuws gerelateerd aan de Staat van Utrecht. Ook houden we u op de hoogte van ander relevant nieuws uit de regio.

Meten circulariteit stapje dichterbij dankzij werk van multinationals

Het is lastig om de ontwikkeling richting een circulaire economie in getallen te vatten, aangezien het gaat om een verandering van de gehele economie. Toch zouden we dit wel graag doen, omdat het prettig is om er achter te komen of onze ingrepen effect hebben. De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) heeft een stap gezet om dit probleem op te lossen met de ontwikkeling van de Circular Transition Indicators.

Luchtkwaliteit meten op de fiets

De provincie Utrecht wil ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit van fietsroutes optimaal is. Om de luchtkwaliteit in kaart te brengen is er een innovatief experiment gestart. 500 vrijwilligers gaan allemaal met een meetkastje op de fiets de weg op. Een jaar lang brengen zij al fietsend de route in kaart en meten ze fijnstof in de lucht. Het experiment is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht, waaraan ook de NMU meewerkt.

1 op de 4 Utrechters woont alleen, ook elders steeds meer alleenwonenden

PROVINCIE UTRECHT - Steeds meer mensen wonen alleen. Vooral in studentensteden neemt het aantal alleenwonenden toe, blijkt uit cijfers van het CBS. Tien jaar geleden woonde 15,7 procent van de mensen alleen, in 2018 ging het om 17.4 procent. Dat zijn bijna drie miljoen mensen.

Regio Utrecht opnieuw in top van Europa’s meest concurrerende regio’s

Volgens de Europese Commissie behoort de regio Utrecht opnieuw tot de top meest concurrerende regio’s in Europa. In de Regional Competitiveness Index (RCI) van 2019 staat Utrecht samen met Londen op een gedeelde tweede plaats. Stockholm voert de lijst aan.

Bijna 1 op de 10 jonge gezinnen verlaat Utrecht

Bijna 1 op de 10 gezinnen met kinderen jonger dan 4 jaar verlaat de stad Utrecht en verhuist naar een kleinere gemeente. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over 2018.

Nieuwe Utrechtse Agenda Bodemenergie

De provincie Utrecht en de gemeente Utrecht hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van het verduurzamen van de energievoorziening. De vraag naar bodemenergie neemt daarom toe. Dat komt onder meer door het ‘van gas los’ gaan en grote ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben werken hierop samen in de nieuwe Utrechtse Bodemenergie Agenda 2019-2021.

Veel aspecten brede welvaart in de lift, sommige niet

De brede welvaart in Nederland stijgt op veel fronten trendmatig en nam recentelijk op veel onderdelen verder toe. Er waren ook neerwaartse ontwikkelingen, vooral in de sfeer van arbeid en wonen. Dit meldt het CBS in de tweede editie van de Monitor Brede Welvaart.

Uitgelicht: Natuur en biodiversiteit in de provincie Utrecht

Een zeer verontrustend rapport over het wereldwijde natuurverlies werd 6 mei gepresenteerd door de VN-commissie IPBES (het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten). Ook in Nederland staat de biodiversiteit onder druk. Onder het Staat van Utrecht thema 'Natuur' staat meer over wat bekend is over natuur en biodiversiteit in de provincie Utrecht.

Staat van Utrecht in de praktijk: gemeente Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal en in 2050 klimaatbestendig te zijn. Om die reden heeft de gemeente het afgelopen jaar gewerkt aan het opstellen van een duurzaamheidsprofiel en een duurzaamheidsprogramma. Met indicatoren uit de Staat van Utrecht monitort de gemeente de voortgang binnen het programma.

Banengroei Utrecht versnelt

De provincie Utrecht telde in 2018 20.500 banen méér dan in 2017. Dat betekent een groeiversnelling vergeleken met een jaar daarvoor: toen nam het aantal banen met 12.500 toe. De provincie telt nu 740.00 banen, 7% meer dan aan het einde van de crisis in 2014.

Provincie inventariseert bijzondere planten en dieren

Om te bepalen hoe het met de biodiversiteit in de provincie Utrecht gaat, brengen veldwerkers in opdracht van de provincie in kaart welke bijzondere planten en dieren er leven in de Utrechtse agrarische en natuurgebieden. Deze inventarisatie vindt jaarlijks plaats, telkens in een ander deel van de provincie. Dit jaar staat het buitengebied van het zuidoosten van de provincie Utrecht op het programma.

Economie lijkt af te koelen

De economie van provincie Utrecht is in 2018 gegroeid met 2,9%. Dat is boven het Nederlands gemiddelde van 2,7%, maar lager dan de groei uit 2017 (3,2%), zo blijkt uit de vernieuwde cijfers van de regionale economische groei. Volgens het CBS zijn het vooral nog de consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen die de groei dragen. De betekenis van de export als motor van groei loopt terug.