Uit de regio

Uit de regio

Hier leest u het laatste nieuws gerelateerd aan de Staat van Utrecht. Ook houden we u op de hoogte van ander relevant nieuws uit de regio.

Regio Randstad denkt mee over schone lucht

Experts van regionale overheden, kennisinstellingen, belangenverenigingen en het bedrijfsleven hebben besproken wat er nodig is om gezonde lucht in heel Europa te bewerkstelligen. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts, vanuit de Regio Randstad verantwoordelijk voor milieu, heeft de uitkomsten aangeboden aan de Europese Commissie als input voor de evaluatie van de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit.

Uitnodiging Bijeenkomst Armoede en Schulden - Kennisplatform Utrecht Sociaal

Armoede en schuldenproblematiek trekt een wissel op het dagelijks leven. Om gemeenten op weg te helpen bij de doorontwikkeling van hun beleid op het terrein van armoede en schuldenproblematiek organiseert het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) een bijeenkomst voor iedereen die te maken heeft met deze vraagstukken.

Concept Ringpark Utrecht voor een sterk groeiende stedelijke regio

De Utrechtse regio groeit en blijft groeien. Aandacht voor wonen, bereikbaarheid en energie is er volop, maar wat gebeurt er als we die opgaven combineren met transities in het landschap, voedselproductie en ecologische kwaliteit? Deze opgaven komen samen in het ruimtelijk concept 'Ringpark Utrecht'.

Vooraankondiging 15 november 2018: 'Let's move', lecture over gezonde mobiliteit

Fietsen en wandelen dragen bij aan een gezonde stedelijke omgeving én de gezondheid van mensen zelf. Wat maakt fietsen en wandelen aantrekkelijk en hoe maken we fietsers en voetgangers gelukkig? De provincie Utrecht en Architectuurcentrum AORTA nodigen u met veel plezier uit voor de lecture Let’s move op donderdag 15 november 2018. 

Herriekaart voor geluidsoverlast

Miljoenen huizen in Nederland staan op een te lawaaiige plek, volgens nieuwe normen van de Werelgezondheidsorganisatie (WHO). Dat blijkt uit een analyse van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws. Het RTL Nieuws maakte samen met het RIVM een herriekaart van Nederland.

Kennisalliantie Gezond Stedelijk Leven

Hoe houd je een groeiende stad als Utrecht gezond om in te leven en te werken? Hieraan werkt de Kennisalliantie Gezond Stedelijk Leven in de regio Utrecht, een samenwerkingsverband tussen overheden en kennisinstellingen.

Stad Utrecht meeste deelauto's van Nederland

De stad Utrecht telt de meeste deelauto's per inwoner. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Monitor Autodelen van kennisplatform CROW. Utrecht telt ruim 950 deelauto's per 100.000 inwoners.

Nieuw dashboard geeft inzicht in gezondheidsrisico's gemeenten

De gezamenlijke GGD'en en GGD GHOR hebben een eerste versie van het zogeheten 'early warning dashboard gezondheid en sociale veiligheid' voor gemeenten ontwikkeld. 

20 september - Festival Gelukkig en gezond in Utrecht

Utrecht is in veel opzichten een unieke regio. Centraal in het land gelegen, de kleinste van alle provincies, een groot percentage hoger opgeleiden, veel dienstverlenende bedrijven en kennisinstellingen, jonge mensen in de stad en vergrijzing in het buitengebied. De regio kent om deze reden specifieke successen én uitdagingen en daarmee kansen om goede voorbeelden te delen én gezamenlijk oplossingsrichtingen te bedenken.

Achter de schermen: (Ver)dwalen in het datalandschap

Voor onze databank zijn we de voorbereidingen aan het treffen voor een upgrade in 2019. Daar hoort bij dat we de lijst met bestaande indicatoren opnieuw doornemen en kijken wat daar nog op kan (of moet?) worden aangevuld. Een kijkje achter de schermen bij deze klus die makkelijker lijkt dan dat hij is. 

Update: Staat van Utrecht 2019

De lancering van de Staat van Utrecht special 2018 over ‘Groen in en om de stad’ is nog maar nét achter de rug. Toch kijken we al weer uit naar volgend jaar. De Staat van Utrecht 2019 komt er namelijk aan!

Horizon Utrecht 2050: de provincie in de toekomst

Hoe ziet de provincie Utrecht er uit in 2050? De provincie Utrecht heeft samen met inwoners, mede-overheden, ondernemers, belangenorganisaties en kennisinstellingen uitvoerig nagedacht over de provincie Utrecht van de toekomst. Met als resultaat de Horizon Utrecht 2050: een schets van de provincie Utrecht in 2050.