Gezondheid

You are here

Gezondheid

Gezondheid is niet gelijk verdeeld over de hele populatie. Er doen zich belangrijke gezondheidsverschillen voor tussen stad en platteland, tussen rijk en arm, tussen hoog- en laagopgeleiden. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) geeft bijvoorbeeld aan dat mensen die in krimpgebieden wonen gemiddeld minder gezond zijn dan elders in Nederland. De provincie Utrecht heeft een sterk gezondheidsgerelateerde economie. Hierin wordt onder andere gewerkt aan het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren (EHealth).

 

Verschillen in levensverwachting inwoners Utrechtse gemeenten

Volgens prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 2012, heeft een Nederlander bij geboorte een gemiddelde levensverwachting van 81,3 jaar. Tussen de gemeenten in de provincie Utrecht doen zich hierbij onderling relatief grote verschillen voor. Nederlanders die in de gemeenten Bunnik (85), Renswoude (84,8) en Montfoort (84,4) wonen hebben volgens de voorspellingen uit 2012 een relatief hoge levensverwachting. Een relatief lage levensverwachting hebben inwoners die woonachtig zijn in Baarn (80,3), Utrecht (80,6) en Zeist (80,8).

Relatief veel inwoners met goed ervaren gezondheid in Renswoude

Kijken we naar de percentages inwoners die hun gezondheid als goed omschrijven, dan zien we eveneens relatief grote verschillen tussen de Utrechtse gemeenten onderling. Relatief de grootste groep inwoners met goed ervaren gezondheid bevindt zich volgens cijfers uit 2012 in Renswoude (83,3%), gevolgd door Montfoort en Eemnes (beide 83,1%). Relatief de kleinste groep met goed ervaren gezondheid is te vinden in Veenendaal (75,9%), Nieuwegein (76%) en Rhenen (76,3%).

Gemeente Utrecht heeft relatief laagste percentage inwoners met overgewicht

Gemiddeld in Nederland is er volgens gegevens uit 2012 sprake van overgewicht bij 47,9% van de inwoners. Voor de Utrechtse gemeenten geldt dat Vianen (57,8%), Nieuwegein (54,1%) en Renswoude (51%) hier ongunstig bij afsteken. De gemeenten Utrecht (38,4%), Bunnik (42,4%) en De Bilt (42,7%) steken juist gunstig af bij dit landelijk gemiddelde.

Relatie tussen financiële problemen en gezondheid

Utrechts onderzoek toont aan dat er sprake is van een relatie tussen financiële problemen en gezondheid en dat er ook sprake is van wederzijdse beïnvloeding op dit gebied. Inwoners met een chronische ziekte of slechte gezondheid hebben bijvoorbeeld vaker financiële problemen. Inwoners met financiële problemen rapporteren vaker angst, depressie, eenzaamheid en onvoldoende regie over het eigen leven.(i)

 

Levensverwachting en gezondheid

 

LEVENSVERWACHTING
VANAF GEBOORTE
2012

% INWONERS MET
GOED ERVAREN
GEZONDHEID
2012

% INWONERS MET
OVERGEWICHT
2012

AMERSFOORT

81,7

78,4%

43,9%

BAARN

80,3

77,9%

46,8%

BUNNIK

85,0

77,6%

42,4%

BUNSCHOTEN

81,0

79,0%

50,0%

DE BILT

83,1

79,6%

42,7%

EEMNES

84,3

83,1%

45,8%

HOUTEN

82,8

81,6%

46,6%

IJSSELSTEIN

82,5

79,7%

47,3%

LEUSDEN

82,7

80,8%

45,6%

LOPIK

84,0

82,1%

49,2%

MONTFOORT

84,4

83,1%

46,5%

NIEUWEGEIN

81,4

76,0%

54,1%

OUDEWATER

82,3

80,9%

48,1%

RENSWOUDE

84,8

83,3%

51,0%

RHENEN

84,1

76,3%

50,0%

DE RONDE VENEN

82,4

79,7%

48,8%

SOEST

82,5

79,8%

44,7%

STICHTSE VECHT

82,5

79,5%

47,6%

UTRECHT

80,6

77,6%

38,4%

UTRECHTSE HEUVELRUG

81,9

77%

49,0%

VEENENDAAL

82,3

75,9%

47,9%

VIANEN

82,1

77,7%

57,8%

WIJK BIJ DUURSTEDE

82,0

80,2%

50,3%

WOERDEN

82,3

80,1%

44,6%

WOUDENBERG

82,5

81,7%

45,1%

ZEIST

80,8

76,8%

44,3%

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, GGD'en, CBS en RIVM

 

(i) Bron: CBS, RIO.

 

Informatie over databank

Naar de databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

  • ervaren gezondheid totaal /19-65 jaar / 65+
  • % inwoners met overgewicht
  • % inwoners voldoet aan beweegnorm
  • % kinderen met handicap
  • % inwoners met lichamelijke beperking
  • %inwoners contact met GGZ 19-65 jaar / 65+
  • % inwoners met risico op angst of depressie 19-65 jaar / 65+
  • levensverwachting bij geboorte

Meer weten?

You are here