Zorg & Welzijn

You are here

Zorg & Welzijn

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN:

 • Vergrijzing: Kleine gemeenten vergrijzen meer dan grote steden. Zijn er voldoende passende voorzieningen? En wordt er voldoende rekening gehouden met de variëteit in leefstijl en zorgbehoeften van de komende generaties 75-plussers?
 • Zelfredzaamheid: De rol van mantelzorgers zal in de toekomst verder gaan toenemen. Niet iedereen is echter even vaardig in het vragen om hulp en inschatten wat er nodig is. Hoe kunnen we als samenleving zorgen voor een maximale afstemming van hulpaanbod op hulpvragers?
 • Digitale- en taalvaardigheid: Om zelfredzaam te kunnen functioneren in de maatschappij zullen inwoners in de toekomst steeds meer digitale- en taalvaardigheden nodig hebben. De digitale kloof dreigt echter steeds groter te worden. Hoe kan het beste worden ingezet op versterking van deze vaardigheden voor iedereen?

 

Lees meer:

Bij welbevinden over:

 • Eenzaamheid onder meer dan een derde van de Utrechtse bevolking
 • U10: Relatief hoge participatiescore in gemeente Utrecht
 • Meer vrijwilligerswerk in kleinere gemeenten
 • Variaties in mate van mentale weerbaarheid inwoners

Bij (mantel)zorg & zelfredzaamheid over:

 • Méér ouderen in de toekomst en variatie in hun leefstijlen en zorgbehoeften
 • Relatief veel mantelzorgers in Baarn, De Ronde Venen en Nieuwegein
 • Totaalscore op zelfzorgend vermogen laat weinig verschil zien tussen U10 gemeenten
 • U10: Inwoners gemeente Houten scoren relatief ongunstig op makkelijk regelen van hulp
 • Zelfredzaamheid: verschuiving van haves en havenots naar cans en cannots

You are here