Woontevredenheid

You are here

Woontevredenheid

Onderling vergelijkbare, recente cijfers op het gebied van woontevredenheid zijn alleen beschikbaar via de U10 monitor Sociale Kracht, 2015-2016. Hierin wordt voor de gemeenten in de regio Utrecht gekeken naar tevredenheid van bewoners op het gebied van de staat van de openbare ruimte, voorzieningen en het woonklimaat in het algemeen.(i)

 

U10: Houten en Bunnik scoren hoog op tevredenheid staat van de openbare ruimte

De staat van de openbare ruimte wordt in de U10-Sociale Kracht Monitor gemeten door aan bewoners voor te leggen of zij vinden dat er weinig kapot is, de buurt schoon is, de buurt goed begaanbaar is, er voldoende groen is en er voldoende parkeergelegenheid is. De antwoorden op deze vragen worden samengebracht tot een ‘indicator staat openbare ruimte’. Van de regiogemeenten blijkt de indicatorscore het hoogst bij de gemeenten Houten (7,1) en Bunnik (6,8). De laagste scores worden gemeten in de gemeenten Woerden (6,2), Utrecht (6,4) en Nieuwegein (6,2).

U10: Tevredenheid over voorzieningen relatief hoog in Utrecht, Nieuwegein en Houten

In de Sociale Kracht Monitor worden vragen gesteld aan bewoners over tevredenheid ten aanzien van voorzieningen zoals winkels voor dagelijkse boodschappen, basisonderwijs, (gezondheids-)zorg- en welzijnsvoorzieningen en speelvoorzieningen. De antwoorden worden samengevoegd tot een indicator ‘voorzieningen’. Relatief grote tevredenheid is er op dit gebied in de gemeenten Utrecht (7,6), Nieuwegein en Houten (7,4). Relatief minder grote tevredenheid is er op dit gebied in de gemeenten De Bilt, Stichtse Vecht en Zeist (7,1).

U10: Woonklimaat in het algemeen het beste gewaardeerd in Bunnik

Het woonklimaat is in de Sociale Kracht Monitor gemeten door aan inwoners te vragen een rapportcijfer te geven voor respectievelijk ‘het prettig wonen’, ‘de woonomgeving’ en de ‘leefbaarheid’. Op basis van deze rapportcijfers is de indicator ‘woonklimaat’ ontwikkeld. Voor de Utrechtse regiogemeenten geldt dat Bunnik het hoogste scoort op deze indicator (7,3), direct gevolgd door De Bilt (7,2) en Houten (7,2). Relatief laag op deze indicator scoren binnen de U10 IJsselstein en Nieuwegein met ieder een 6,8.

 

Woontevredenheid

 

Tevredenheid staat openbare ruimte

Tevredenheid voorzieningen

Tevredenheid woonklimaat

De Bilt

6,7

7,2

7,2

Bunnik

6,8

7,1

7,3

Houten

7,1

7,4

7,2

IJsselstein

6,7

7,2

6,8

Nieuwegein

6,4

7,4

6,8

Stichtse Vecht

6,5

7,1

7,1

Utrecht (gemeente)

6,4

7,6

6,9

Woerden

6,2

7,3

7,1

Zeist

6,5

7,1

6,9

 Bron: Dimensus, Monitor sociale kracht 2015-2016

(i) Dimensus, Monitor sociale kracht 2015-2016. De gemeente Vianen heeft hierin niet geparticipeerd; Woudenberg wel.

 

Informatie over databank

Naar de databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

  • score leefbaarheid (U10)
  • score woonklimaat (U10)
  • score voorzieningen (U10)
  • score openbare ruimte (U10)
  • aantal sportaccommodaties per 10.000 inwoners
  • OV-tevredenheid burger
  • % inwoners zonder ov-haltes in de omgeving

Meer weten?

You are here