Woontevredenheid

U bent hier

Woontevredenheid

Relatief hoge rapportcijfers voor woontevredenheid in provincie

Uit onderzoek van de GGD regio Utrecht blijkt dat mensen in de provincie over het algemeen erg tevreden zijn over hun woning. Volwassenen van 19-64 jaar geven hun woning gemiddeld het rapportcijfer 8,2 en 65-plussers een 8,6. Mensen die zich onveilig voelen op straat of die last hebben van geluidshinder van buren, geven vaak aan ontevreden te zijn over hun woning.1

Tevredenheid bewoners over woonklimaat (U10, 2018)

Ontwikkeling tevredenheid bewoners over woonklimaat (U10, 2016-2018)

1 op 3 inwoners ervaart geluidshinder van buren

Het wonen in een buurt van zendmasten of antennes of bij een drukke straat zorgt bij een deel van de inwoners van de provincie Utrecht voor bezorgdheid, zo blijkt uit onderzoek van de GGD regio Utrecht. Het gaat hier om 2% van de bevolking. Ook het wonen in de buurt van bedrijven of industrie zorgt voor bezorgdheid (bij 1% van de bevolking). Qua geluidshinder melden inwoners vooral last te hebben van hun buren. Eén op de drie inwoners ervaart geluidshinder van buren en 10% ervaart ernstige geluidshinder.2

U10: Woonklimaat meest gunstig beoordeeld in Bunnik en Houten

Uit de nieuwe meting van de Sociale Kracht Monitor (U10) blijkt een gemiddelde score van bewoners voor het woonklimaat in hun gemeente van een 7,0. Gemeenten Bunnik en Houten scoren het meest gunstig (beide een 7,3), Nieuwegein scoort relatief het meest ongunstig (6,7). Wat betreft ervaren overlast door buurtbewoners, blijkt gemiddeld in de U10-gemeenten 7% van de bewoners hier last van te hebben. Gunstig scoort in dit opzicht de gemeente Houten (5%), ongunstig Nieuwegein (10%).
 

1   GGD regio Utrecht (2017); Gezondheidsmonitor volwassenen en senioren 2016. Het verhaal achter de cijfers.
2   GGD regio Utrecht (2017); Gezondheidsmonitor volwassenen en senioren 2016. Het verhaal achter de cijfers.

Databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

 • SKM indicator openbare ruimte
 • SKM indicator voorzieningen
 • SKM indicator woonklimaat
 • SKM totaalscore leefbaarheid
 • Ernstige geluidshinder
 • Ernstige geluidshinder wegverkeer
 • Tevredenheid schoonheid buurt
 • Prettig om in buurt te wonen
 • Tevredenheid voorzieningen: winkels
 • Tevredenheid aanbod speelvoorzieningen
 • Rapportcijfer woonomgeving
 • Tevredenheid hoeveelheid groen in buurt

Meer weten?

U bent hier