Wonen

You are here

Wonen

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN:

 • Woningvoorraad: Voor de komende decennia is nog een forse bevolkingsgroei voorzien in de provincie. Hoe kan de woningvoorraad hierop het beste worden afgestemd?
 • Woningtypen: Door verschuivingen in samenstelling van huishoudens in de provincie, zullen in de toekomst meer en andere typen woningen nodig zijn. Gezien de huidige woningvoorraad zijn vooral ook kleinere woningtypen voor jongvolwassenen en (zorgbehoevende) ouderen gewenst.
 • Duurzaamheid: De omslag naar duurzame energie is één van de grootste opgaven voor de gebouwde omgeving. Welke materiële en immateriële maatregelen kunnen bijdragen aan het bevorderen van duurzaam wonen?
 • Betaalbaar wonen: Voor circa 20% van inwoners in de provincie geldt dat zij moeite hebben met rondkomen. Hoe kan de post ‘wonen’ voor hen zo goed mogelijk beheersbaar worden gemaakt?

 

Lees meer:

Bij woondichtheid over:

 • Provincie Utrecht op twee na meest dichtbevolkte provincie van Nederland
 • Meeste inwoners per woning in Renswoude, Lopik, Woudenberg en Bunschoten
 • Ouder wordende bevolking vaker alleenstaand
 • Meer woningen voor eenpersoonshuishoudens nodig in toekomst

Bij woningvoorraad over:

 • Relatieve toename groter in omliggende gemeenten
 • Grootste aandeel koopwoningen in Renswoude, Montfoort en Lopik
 • Houten en Eemnes hebben gemiddeld jongste woningen van provincie
 • Transformatie leegstaande panden zet verder door

Bij koopwoningmarkt over:

 • Snelste verkoop van woningen in Utrecht, IJsselstein en Woerden
 • Gemiddelde transactieprijs koopwoning € 273.000
 • Utrechtse woningkoper heeft te maken met afnemend aanbod

Bij woontevredenheid over:

 • U10: Houten en Bunnik scoren hoog op tevredenheid staat van de openbare ruimte
 • U10: Tevredenheid over voorzieningen relatief hoog in Utrecht, Nieuwegein en Houten
 • U10: Woonklimaat in het algemeen het beste gewaardeerd in Bunnik

You are here