Wonen

U bent hier

Wonen

Maatschappelijke opgaven
 

 • Woningvoorraad: Voor de komende decennia is nog een forse bevolkingsgroei voorzien in de provincie. Hoe kan de woningvoorraad hierop het beste worden afgestemd?
 • Woningtypen: Door verschuivingen in samenstelling van huishoudens in de provincie, zullen in de toekomst meer en andere typen woningen nodig zijn. Gezien de huidige woningvoorraad zijn vooral ook kleinere woningtypen voor jongvolwassenen en (zorgbehoevende) ouderen gewenst.
 • Duurzaamheid: De omslag naar duurzame energie is één van de grootste opgaven voor de gebouwde omgeving. Welke maatregelen kunnen bijdragen bij aan het bevorderen van duurzaam wonen?
 • Doorstroming: Door doorstroming te bevorderen kan de woningvoorraad beter benut worden in relatie tot specifieke woonbehoeftes. Hoe kan deze doorstroming zo goed mogelijk gestimuleerd worden?

 

Lees meer over deze en andere maatschappelijke opgaven van Wonen bij:

Woondichtheid en woningvoorraad:

 • Veel inwoners op een vierkante kilometer in de provincie Utrecht
 • Vooral bevolkingstoename Utrecht en Amersfoort verwacht
 • Meeste inwoners per woning in Renswoude, Lopik, Woudenberg en Bunschoten
 • Houten en Eemnes hebben gemiddeld jongste woningen van provincie

Woningbehoefte:

 • Regionale woningbehoefte (U16) in beeld gebracht
 • Tot 2040 behoefte aan ruim 100.000 woningen in U16
 • Meer woningen voor eenpersoonshuishoudens nodig in toekomst
 • Doorstroming
 • Behoefte van ouderen om in vertrouwde omgeving te blijven wonen

Koop- en huurwoningmarkt:

 • Grootste aandeel koopwoningen in Renswoude, Montfoort en Lopik
 • Gemiddelde transactieprijs koopwoning € 316.244
 • Snelste verkoop van woningen in Utrecht, IJsselstein en Woerden
 • Gemiddeld duurste koopwoningen in De Bilt en Zeist
 • Utrechtse woningkoper heeft te maken met afnemend aanbod

Woontevredenheid:

 • Relatief hoge rapportcijfers voor woontevredenheid in provincie
 • 1 op 3 inwoners ervaart geluidshinder van buren
 • U10: Woonklimaat meest gunstig beoordeeld in Bunnik en Houten

Wonen en duurzaamheid:

 • Streven naar meer wonen met eigen energie
 • Aandeel woningen met energielabel neemt verder toe
 • Verstedelijking leidt tot verstening; meer uitdaging voor het aanbrengen van groen in de stad
 • Verstedelijking leidt tot verstening; meer uitdaging voor het aanbrengen van groen in de stad

U bent hier