Werk, inkomen en armoede

U bent hier

Werk, inkomen en armoede

Maatschappelijke opgaven
 

 • Werkende armen: Het idee dat armoede vooral speelt bij mensen die van een (bijstands)uitkering leven, is niet juist. Ook onder werkenden wordt steeds vaker armoede gesignaleerd. Hoe kunnen overheden en maatschappelijke organisaties inspelen op de problemen van deze ‘minimumplussers’?
 • Digitale redzaamheid: Het moeilijk kunnen rondkomen en het hebben van schulden wordt steeds vaker in verband gebracht met beperkte (digitale) redzaamheidsvaardigheden van burgers. Hoe kunnen deze burgers zo goed mogelijk ondersteund worden op weg naar financiële gezondheid?
   

Lees meer over deze en andere maatschappelijke opgaven van Werk, inkomen en armoede bij:

Arbeidsparticipatie:

 • Netto arbeidsparticipatie in provincie Utrecht het hoogst
 • Nederlandse jonge vrouwen kampioen deeltijdwerkers
 • Flexibele arbeidsrelaties: Afname aandeel vaste aanstellingen zet door
 • Aandeel werkende vrouwen in provincie Utrecht hoger dan landelijk gemiddeld

Inkomen en armoede:

 • Armoede; waar hebben we het over?
 • Armoede onder kinderen komt in alle lagen voor
 • 11% van de 65plussers in de provincie Utrecht heeft moeite met rondkomen
 • Relatie financiële problemen, licht verstandelijke beperking en laaggeletterdheid
 • RVS: Meer ontzorging nodig voor mensen die (bijna) schulden hebben
 • Nieuwe groep armen in kaart gebracht: werkenden met een kleine beurs
 • Aandeel minimumplus-huishoudens in provincie Utrecht tussen 5 en 10%
 • Nieuwe meting van sociale kracht in Utrechtse Regio; toename financiële redzaamheid

U bent hier