Werk & Inkomen

You are here

Werk & Inkomen

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN

 • Inkomensongelijkheid: Werkloosheid is nog steeds actueel in de provincie en niet gelijk verdeeld over de Utrechtse gemeenten en opleidingsklassen. Hoe kunnen risico’s op toenemende inkomensongelijkheid zoveel mogelijk worden omgebogen?
 • Arbeidsmarkttoeleiding: Recent onderzoek laat zien dat de aansluiting tussen het vmbo-mbo-arbeidsmarkt in de provincie Utrecht nog verder geoptimaliseerd kan worden. Met welke initiatieven kunnen we aan de slag?  Welke initiatieven zijn nodig om gesignaleerde tekorten in de aansluiting vmbo-mbo-arbeidsmarkt in de provincie te optimaliseren?
 • Armoede: Voor circa 20% van de inwoners in de provincie geldt dat zij moeite hebben met rondkomen. Op welke manieren kan hierop ondersteuning worden geboden?

 

Lees meer:

Bij arbeidsparticipatie over:

 • Potentiële beroepsbevolking neemt toe
 • Provincie Utrecht heeft hoogste bruto- en netto arbeidsparticipatie
 • Binnen Europa werken Nederlanders gemiddeld minste aantal uren per week
 • Werkloosheid neemt weer iets af

Bij inkomen & armoede over:

 • Inkomens provincie Utrecht landelijk het hoogst
 • Aandeel middeninkomens verschilt per gemeente
 • Aantal huishoudens met werkloosheidsuitkering of bijstand blijft toenemen
 • Zelfgerapporteerde armoede in 2012 hoger dan in 2008

You are here