Welbevinden

You are here

Welbevinden

Alhoewel het in grote delen van het land economisch meer voor de wind lijkt te gaan, wil dat niet zeggen dat alle inwoners in Nederland daarmee gelijke kansen hebben gekregen op bijvoorbeeld werk, gezondheid en participatie. Het begrip ‘vaardigheden’ komt steeds meer in de belangstelling te staan. In hoeverre zijn inwoners in gelijke mate vaardig om (digitale) hulpbronnen te benutten en deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer?

 

Eenzaamheid onder meer dan een derde van de Utrechtse bevolking

Uit onderzoek van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Utrecht blijkt dat er vrij grote verschillen zijn in de gemiddelde eenzaamheidsbeleving van de inwoners in de diverse gemeenten. Relatief veel eenzaamheid wordt gerapporteerd in de gemeenten Nieuwegein (46%), Zeist (45%) en Eemnes (43%). Relatief weinig eenzaamheid wordt gezien in Bunschoten (31%) en Woudenberg (32%). Uit analyses van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over de periode 2006-2011 blijkt dat door Nederlanders meer tijd wordt gespendeerd aan mediagebruik (exclusief online communicatie) en minder aan sociale contacten (inclusief online communicatie). Mediagebruik steeg in deze periode van gemiddeld 19,6 uur per week naar 20,9 uur per week. Tijd besteed aan sociale contacten nam af van gemiddeld 8,6 uur per week naar 7,2 uur per week.

U10: Relatief hoge participatiescore in gemeente Utrecht

In de U10-Sociale Kracht  Monitor 2015/16 is een maat ontwikkeld om de participatiegraad van de inwoners van de tien gemeenten te meten (totaalscore participatie). Deze maat is samengesteld op basis van vragen over onder andere het verrichten van betaalde arbeid en/of vrijwilligerswerk, actief zijn voor een vereniging, mantelzorg verlenen, aandacht hebben voor en/of hulp bieden aan buren. Gemiddeld voor de U10 gemeenten geldt de score 7,7 op participatie totaal. De gemeente Utrecht scoort van de tien gemeenten het hoogst, met een participatiescore van 8,3. Gemeenten De Bilt (7,2) en Nieuwegein (7,3) scoren het laagst.

Meer vrijwilligerswerk in kleinere gemeenten

Uit onderzoek van het SCP blijkt dat inwoners uit kleinere gemeenten (< 25.000 inwoners) vaker vrijwilligerswerk verrichten dan inwoners van de 100.000+ gemeenten (21%). Voor heel Nederland geldt dat hogeropgeleiden vaker vrijwilligerswerk verrichten dan lageropgeleiden, maar dat lageropgeleide vrijwilligers er meer uren aan besteden.(i)

Variaties in mate van mentale weerbaarheid inwoners

De (mentale) weerbaarheid wordt in de U10-Sociale Kracht Monitor 2015/16 gemeten door te kijken naar de mate waarin inwoners (a) snel van slag zijn als er iets tegenzit, (b) opzien tegen veranderingen, (c) gemakkelijk de draad oppakken nadat iets heeft tegengezeten en (d) zich door moeilijke tijden weet heen te slaan. Uitkomsten op deze vragen worden samengebracht in een totaalindicator ‘weerbaarheid’. Hoge mentale weerbaarheid blijkt er vooral te zijn in IJsselstein (8,2). Relatief lage mentale weerbaarheid in De Bilt en Utrecht (beide 7,9). Achtergrondanalyse laat zien dat in De Bilt opvallend laag gescoord wordt op de vraag aan inwoners hoe gemakkelijk zij de draad weer oppakken nadat iets heeft tegengezeten en opvallend hoog op de vraag of zij opzien tegen veranderingen.(ii)

 

Eenzaamheid, weerbaarheid en participatie

 

% Inwoners met hoge eenzaam-
heidsscore 2012

Zelforganiserend vermogen
U10, 2016*

Mentale weerbaarheid
U10, 2016**

Participatiescore
U10, 2016***

Amersfoort

42%

 

 

 

Baarn

35%

 

 

 

Bunnik

40%

7,1

8,0

7,2

Bunschoten

31%

 

 

 

De Bilt

38%

7,1

7,9

 7,7

De Ronde Venen

42%

 

 

 

Eemnes

43%

 

 

 

Houten

37%

7,3

8,0

8,0

IJsselstein

41%

7,4

8,2

 7,7

Leusden

36%

 

 

 

Lopik

35%

 

 

 

Montfoort

35%

 

 

 

Nieuwegein

46%

7,2

8,1

 7,3

Oudewater

39%

 

 

 

Renswoude

34%

 

 

 

Rhenen

36%

 

 

 

Soest

39%

 

 

 

Stichtste Vecht

39%

7,2

8,1

7,5

Utrecht

34%

7,3

7,9

8,3

Utrechtse Heuvelrug

37%

 

 

 

Veenendaal

39%

 

 

 

Vianen

36%

 

 

 

Wijk bij Duurstede

40%

 

 

 

Woerden

40%

7,3

8,1

7,9

Woudenberg

32%

 7,3

8,0

 

Zeist

45%

7,0

-

7,8

* Zelforganiserend vermogen: berekend o.b.v. vragen naar de mate waarin inwoners kunnen terugvallen op hulp van familie, buren, vrienden en kennissen en in hoeverre het gemakkelijk is om deze hulp in te schakelen.
** Mentale weerbaarheid: gemeten door te kijken naar de mate waarin inwoners snel van slag zijn als er iets tegenzit, opzien tegen veranderingen, gemakkelijk de draad oppakken nadat iets heeft tegengezeten en zich door moeilijke tijden weet heen te slaan.
*** Participatiescore: samengesteld o.b.v. vragen over o.a. het verrichten van betaalde arbeid en/of vrijwilligerswerk, actief zijn voor een vereniging, mantelzorg verlenen, aandacht hebben voor en/of hulp bieden aan buren.

Bron: CBS; Dimensus, 2016. Monitor Sociale Kracht 2015/16

 

(i) Bron: SCP, 2015. De sociale staat van Nederland. 
(ii) Dimensus, 2016. Sociale Kracht Monitor 2015/16.

 

 

You are here