Veiligheidsbeleving

You are here

Veiligheidsbeleving

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat negatieve gevoelens en percepties over veiligheid zich bij de groep middelbaar opgeleiden eerder lijken te richten op de eigen woonbuurt terwijl hogeropgeleiden zich vooral wel eens onveilig voelen in de meer anonieme publieke ruimten en lager opgeleiden in huis. Over het algemeen wordt er volgens het SCP van alle typen delicten meer slachtofferschap gerapporteerd  naarmate mensen (groot)stedelijker wonen.(i) Wat de veiligheidsbeleving in de provincie Utrecht betreft, kijken we naar uitkomsten van de Monitor Sociale Kracht 2015-2016 voor de U10 gemeenten.(ii)

 

Landelijk gezien Utrecht middenpositie op gebied van onveiligheidsgevoelens

Cijfers over veiligheidsgevoelens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2016) voor de verschillende provincies laten zien dat Utrecht een middenpositie inneemt waar het gaat om zowel ‘zich wel eens onveilig voelen’, als ‘zich vaak onveilig voelen’. Bewoners uit de provincies Zuid-Holland en Limburg geven gemiddeld het meest aan zich vaak onveilig te voelen (2,1%). Bewoners uit Friesland en Zeeland geven het minst aan ‘zich vaak onveilig te voelen’ (0,8%).

U10: Meeste sociale overlast ervaren in gemeente Utrecht

De indicator sociale overlast is samengesteld op basis van vragen aan inwoners over ‘overlast van buurtbewoners’, ‘overlast van jongeren’ en ‘crimineel gedrag door jongeren’.  Hoe lager het cijfer, des te meer overlast men ervaart. Vergelijken we de tien Utrechtse regiogemeenten dan zien we dat inwoners van de gemeente Utrecht relatief de meeste sociale overlast ervaren (7,4) en inwoners van Bunnik, IJsselstein en Stichtse Vecht (ieder 8,5) relatief het minst.

U10: Veiligheidsgevoel het hoogst in gemeente Houten

De indicator veiligheidsbeleving wordt in de Monitor Sociale Kracht opgebouwd uit inwonersvragen over ‘je veilig voelen in je buurt’ en ‘rapportcijfer veiligheid in de buurt’, Het veiligheidsgevoel in de gemeente Houten (7,0) is volgens de monitor in 2016 het hoogst, die in de gemeenten Utrecht (6,2)  en Zeist (6,2) het laagst.


Veiligheidsbeleving in de U10  (2016)

 

 Veiligheidsgevoel

Sociale overlast

De Bilt

6,9

 8,3

Bunnik

6,7

 8,5

Houten

7,0

 8,2

IJsselstein

6,4

 8,5

Nieuwegein

6,3

 8,0

Stichtse Vecht

6,6

 8,5

Utrecht (gemeente)

6,2

 7,4

Woerden

6,3

 8,2

Woudenberg

-

8.9

Zeist

6,2

 8,0

   Bron: Monitor sociale kracht, Dimensus, 2016

(i) SCP (2015), De sociale staat van Nederland.
(ii) Dimensus, 2016. Monitor Sociale Kracht 2015-2016. Vianen nam niet deel aan dit onderzoek. Woudenberg wel. Overigens moeten de hier gebruikte cijfers over veiligheidsbeleving niet worden verward met die uit overige veiligheidsmonitoren.

You are here