Veiligheidsbeleving

U bent hier

Veiligheidsbeleving

Verschil veiligheidsbeleving hoger- en lageropgeleiden

Uit onderzoek van het SCP blijkt dat negatieve gevoelens en percepties over veiligheid zich bij de groep middelbaar opgeleiden eerder lijken te richten op de eigen woonbuurt terwijl hogeropgeleiden zich vooral wel eens onveilig voelen in de meer anonieme publieke ruimten en lager opgeleiden in huis. Over het algemeen wordt er volgens het SCP meer slachtofferschap gerapporteerd, van alle typen delicten, naarmate mensen (groot)stedelijker wonen1. Wat de veiligheidsbeleving in de provincie Utrecht betreft, kijken we naar uitkomsten van de Monitor Sociale Kracht 2015-2016 voor de U10 gemeenten.2 

Veiligheidsbeleving per U10 gemeente (2018)

Ontwikkeling veiligheidsbeleving per U10 gemeente (2016 - 2018)

U10: Relatief gunstige veiligheidsbeleving in Houten

Uit de nieuwe meting van de Sociale Kracht Monitor (U10) blijkt dat de veiligheidsbeleving van bewoners relatief gunstig is in Houten (7,8) en ongunstig in Nieuwegein en Utrecht (beide 7,0).
 

1   SCP (2015), De sociale staat van Nederland.
2   Dimensus, 2016. Monitor Sociale Kracht 2015-2016. Overigens moeten de hier gebruikte cijfers over veiligheidsbeleving niet worden verward met die uit overige veiligheidsmonitoren. 

 

Databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

  • SKM indicator veiligheidsgevoel        
  • SKM indicator sociale overlast
  • SKM totaalscore veiligheid

Meer weten?

U bent hier