Veiligheid

U bent hier

Veiligheid

Maatschappelijk opgave
 

  • Nieuwe vormen onveiligheidsgevoel: In de huidige samenleving zijn onveiligheidsgevoelens steeds vaker verbonden aan mondiale politieke ontwikkelingen (radicalisering), zorg om verwarde personen, ondermijning van gezag en aan de opkomst van uiteenlopende vormen van cybercriminaliteit. Hoe kunnen we hier zo goed mogelijk een antwoord op geven?

 

Lees meer over deze en andere maatschappelijke opgaven van Veiligheid bij:

Criminaliteit:

  • Brede veiligheidstaken van gemeenten
  • Minder slachtofferschap door criminaliteit
  • Ook aandeel woninginbraken fors gedaald

Veiligheidsbeleving:

  • Verschil veiligheidsbeleving hoger- en lageropgeleiden
  • U10: Relatief gunstige veiligheidsbeleving in Houten

U bent hier