Stand & prognose

You are here

Stand & prognose

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zal de bevolking landelijk de komende jaren blijven groeien, zij het in een trager tempo dan in de afgelopen decennia. De groei vindt niet evenwichtig gespreid over Nederland plaats. Sommige regio’s aan de randen van Nederland hebben al te maken met bevolkingskrimp. Voor de provincie Utrecht geldt dat er voorlopig nog bevolkingsgroei zal blijven plaatsvinden.

 

Bevolkingskrimp aan de randen van Nederland

In veel gemeenten in Nederland is sprake van bevolkingskrimp. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat in 2014 het inwonertal van bijna 40% van de Nederlandse gemeenten daalde. De bevolkingskrimp is vooral zichtbaar aan de randen van Nederland en in de meer landelijke gebieden zoals Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek en delen van de Noordelijke provincies. In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten stierven er meer inwoners dan er geboren werden. Toch groeide volgens het CBS in een deel van deze gemeenten de bevolking als gevolg van toegenomen buitenlandse migratie.(i)

 

Utrecht blijft groeien tot 2040

In 2016 heeft de provincie Utrecht zo’n 1.274.000 inwoners en naar verwachting zal dit aantal stijgen tot circa 1.440.000 in 2040. Voor 21 van de 26 Utrechtse gemeenten geldt dat er naar verwachting sprake zal zijn van bevolkingsgroei tot aan 2040, voor 5 gemeenten wordt er een (lichte) krimp verwacht. Het gaat hierbij om IJsselstein (-11%), Lopik (-10%), Montfoort (-6%), Oudewater en De Ronde Venen (ieder -1%). De sterkst groeiende gemeenten zijn naar verwachting Utrecht (+29%), Bunnik (+23%) en Vianen (+20%).

Vruchtbaarheid gaat licht toenemen

Volgens het CBS is het gemiddelde kindertal per vrouw in de afgelopen jaren onder invloed van de economische crisis snel gedaald, van 1,80 kind per vrouw in 2010, naar 1,66 in 2015.(ii)  In de prognose gaat het CBS er van uit dat het gemiddelde kindertal in de toekomst weer langzaam zal stijgen en rond 2025 op een structurele waarde van 1,75 zal uitkomen. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen moeder worden is de afgelopen jaren steeds gestegen. Vrouwen zijn nu gemiddeld 29,6 jaar oud als zij voor het eerst moeder worden, tegen 29,1 jaar in het jaar 2000.

 

Bevolkingsontwikkeling 2016 - 2040

 

Bevolking
absoluut
2016

 

Bevolking
prognose
2040

 

% Groei
2016-2040

Amersfoort

153.602

182.700

19%

Baarn

24.521

25.900

6%

De Bilt

42.375

43.600

3%

Bunnik

14.773

18.100

23%

Bunschoten

20.823

24.100

16%

Eemnes

8.877

8.900

0%

Houten

48.765

50.300

3%

IJsselstein

34.101

30.400

-11%

Leusden

29.309

31.400

7%

Lopik

14.156

12.800

-10%

Montfoort

13.783

12.900

-6%

Nieuwegein

61.749

66.000

7%

Oudewater

10.049

9.900

-1%

Renswoude

5.051

5.800

15%

Rhenen

19.400

20.500

6%

De Ronde Venen

42.576

42.300

-1%

Soest

45.487

46.600

2%

Stichtse Vecht

64.061

67.700

6%

Utrecht (gemeente)

338.967

436.300

29%

Utrechtse Heuvelrug

48.506

52.600

8%

Veenendaal

63.816

65.700

3%

Vianen

19.513

23.400

20%

Wijk bij Duurstede

23.384

23.400

0%

Woerden

51.161

54.800

7%

Woudenberg

12.550

14.700

17%

Zeist

62.258

67.900

9%

Provincie Utrecht

1.273.613

1.438.600

13%

Nederland

16.979.120

18.108.200

7%

Bron: CBS

 

 (i) Bron: CBS, 2016, Trends in Nederland
 (ii) Bron: CBS

 

 

You are here