Stand en prognose

U bent hier

Stand en prognose

Welkom Vijfheerenlanden

De provincie Utrecht heeft in 2018 bijna 1,3 miljoen inwoners en omvat daarmee 7,5% van de Nederlandse bevolking. Per 1 januari 2019 zijn de vroegere gemeenten Leerdam en Zederik aan de provincie toegevoegd. Tezamen met het voormalige Vianen vormen zij nu de gemeente Vijfheerenlanden; een gemeente van ruim 55.000 inwoners. Wat inwonersaantal betreft bevindt Vijfheerenlanden zich tussen Woerden en Nieuwegein.

Bevolkingscijfers gemeenten provincie Utrecht 2019*

 2019
Amersfoort156294
Baarn24764
De Bilt42809
Bunnik15188
Bunschoten21588
Eemnes9117
Houten49902
IJsselstein34162
Leerdam21223
Leusden30028
Lopik14477
Montfoort13996
Nieuwegein63055
Oudewater10199
Renswoude5258
Rhenen20012
De Ronde Venen44064
Soest46194
Stichtse Vecht64372
Utrecht (gemeente)352795
Utrechtse Heuvelrug49526
Veenendaal65599
Vianen20457
Wijk bij Duurstede23763
Woerden52204
Woudenberg13165
Zederik14023
Zeist63960

Bron: CBS.
* Cijfers gebaseerd op stand per 31-12-2018

Kenmerken bevolking provincie Utrecht

Prognoses wijzen uit dat de totale bevolking in Nederland in 2040 gestegen zal zijn. De  bevolkingssamenstelling zal echter veranderen; er zullen meer ouderen zijn en er zal sprake zijn van een grotere etnische diversiteit. Bij een deel van de regio’s in Nederland zal bevolkingskrimp optreden en de gemiddelde huishoudenomvang zal kleiner worden. Het kindertal per vrouw zal naar verwachting iets toenemen. Regionaal zullen de verschillen in ontwikkeling groot zijn. Waar moet rekening mee gehouden worden in de provincie Utrecht? De provincie Utrecht heeft: 
•    relatief veel 0-10 jarigen
•    relatief weinig 50-plussers
•    relatief weinig eenoudergezinnen
•    een gemiddeld aandeel inwoners met en zonder migratieachtergrond
•    een bovengemiddeld aandeel hoogopgeleiden

Verwachte ontwikkeling aantal inwoners per provincie (2017-2040)

Utrecht blijft groeien tot 2040

In 2018 heeft de provincie Utrecht zo’n 1.295.000 inwoners en volgens de prognose van PBL/CBS zal dit aantal stijgen tot bijna 1.440.000 in 2040. Voor 21 van de 26 Utrechtse gemeenten geldt dat er naar verwachting sprake zal zijn van bevolkingsgroei tot aan 2040, voor 5 gemeenten geldt dat er een (lichte) krimp verwacht wordt. Het gaat hierbij om IJsselstein (-11%), Lopik (-10%), Montfoort (-6%), Oudewater en De Ronde Venen (ieder -1%). De grootst groeiende gemeenten zijn naar verwachting Utrecht (+29%) en Bunnik (+23%).

Verwachte ontwikkeling aantal inwoners per gemeente (2017-2040)

Woudenberg en Vianen afgelopen periode sterkst gegroeid

Absoluut gezien heeft de provincie Utrecht er in de periode 2016 t/m 2018 ruim 33.000 inwoners bijgekregen: een groei van 2,6%. De sterkste groei (relatief) vond plaats in de gemeenten Woudenberg (4,9%) en Vianen (4,8%), gevolgd door Renswoude en stad Utrecht (beide 4,1%). De relatief kleinste bevolkingsgroei vond in de periode 2016-2018 plaats in de gemeenten IJsselstein (0,2%) en Stichtse Vecht (0,5%). (Zie ook de tabel bij Gemeentelijke migratie).
 

Databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

  • Totaal aantal inwoners (absoluut en relatief)
  • Prognose totale bevolking 2040

Meer weten?

U bent hier