Sector-ontwikkeling

You are here

Sector-ontwikkeling

De provincie Utrecht heeft een aantal sterk vertegenwoordigde sectoren. Qua omvang bevindt de meeste werkgelegenheid zich in de sector groot- en detailhandel, gevolgd door de sectoren gezondheids- en welzijnszorg en de zakelijke diensten. Voor veel sectoren geldt dat belangrijke (inter-)nationale spelers zich in de Utrechtse regio hebben gevestigd.

 

Grootste aandeel banen in detailhandel, zorg en zakelijke diensten

Van alle fulltime en parttime banen in de provincie Utrecht, zijn de meeste terug te vinden in de sectoren detailhandel (18%), gezondheids- en welzijnszorg (15%) en zakelijke diensten (12%), gevolgd door onderwijs (8%), informatie en communicatie (7%) en openbaar bestuur en overheidsdiensten (6%). Het aantal banen in de sectoren delfstofwinning, energieopwekking en waterwinning is in de provincie beperkt. Ten opzichte van 2010 is de verandering in het aantal banen het grootst in de zakelijke dienstverlening. In deze sector zijn er 7.585 banen bijgekomen. De grootste afname in het aantal banen is te zien in de bouwnijverheid, waar ten opzichte van 2010 bijna 6000 banen minder zijn.

Toekomst vraagt nieuwe competenties in gezondheidszorg

De zorgsector is aan het veranderen en vraagt andere professionals, met nieuwe competenties. EHealth is hier een voorbeeld van en heeft betrekking op het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe producten als de zorgrobot. Het gaat om de uitwisseling van informatie en data tussen apparaten en mensen/organisaties, tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten. EHealth speelt ook een steeds grotere rol bij het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen en het langer zelfstandig kunnen leven met een chronische ziekte.

Relatieve toename aandeel ZZP’ers ten opzichte van totaal aantal banen

In de afgelopen jaren zijn er relatief steeds meer ZZP’ers aan de slag gegaan in Nederland. In 2003 heeft de grootste groep ZZP’ers een middelbaar opleidingsniveau. In 2016 is de groep ZZP’ers met een hoog opleidingsniveau landelijk het grootst. Deze groep heeft dan ook over de hele periode de sterkste stijging gekend. Ook binnen de provincie Utrecht is het aandeel ZZP’ers in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Op gemeente Vianen na kennen alle gemeenten binnen de provincie Utrecht in de periode 2011 tot 2015 een relatieve toename van het aandeel ZZP’ers ten opzichte van het totaal aantal banen. In gemeente Lopik, Eemnes en Rhenen ligt het aandeel ZZP’ers boven de 25%. Lopik heeft in de periode 2011 tot 2015 ook de grootste toename van het aandeel ZZP’ers gekend. Landelijk is de toename van ZZP’ers het derde kwartaal van 2016 gestokt.

 

Vestigingen, sectoren en ZZP-ers

 

Totaal aantal vestigingen (alle sectoren) *)

Aandeel grootste sector

Grootste sector

% ZZP'ers t.o.v. totaal aantal banen 2015

Amersfoort

13.375

31%

zakelijke dienstverlening

9,3%

Baarn

2.810

31%

zakelijke dienstverlening

14,9%

De Bilt

4.320

33%

zakelijke dienstverlening

18,6%

Bunnik

1.550

29%

zakelijke dienstverlening

13,2%

Bunschoten

1.970

31%

groot- en detailhandel

9,4%

Eemnes

1.130

21%

zakelijke dienstverlening

28,5%

Houten

4.365

31%

zakelijke dienstverlening

11,1%

IJsselstein

2.815

27%

zakelijke dienstverlening

16,6%

Leusden

2.770

30%

zakelijke dienstverlening

12,3%

Lopik

1.495

22%

bouwnijverheid

29,3%

Montfoort

1.380

19%

zakelijke dienstverlening

17,9%

Nieuwegein

4.890

22%

zakelijke dienstverlening

6,1%

Oudewater

1.185

18%

groot- en detailhandel

26,8%

Renswoude

660

16%

bouwnijverheid

13,5%

Rhenen

1.800

19%

zakelijke dienstverlening

25,1%

De Ronde Venen

4.880

24%

zakelijke dienstverlening

24,5%

Soest

4.720

27%

zakelijke dienstverlening

18,2%

Stichtse Vecht

6.185

28%

zakelijke dienstverlening

22,8%

Utrecht (gemeente)

32.250

32%

zakelijke dienstverlening

7,3%

Utrechtse Heuvelrug

5.180

33%

zakelijke dienstverlening

17%

Veenendaal

4.965

22%

zakelijke dienstverlening

9,3%

Vianen

1.775

20%

zakelijke dienstverlening

7,8%

Wijk bij Duurstede

2.185

26%

zakelijke dienstverlening

24,6%

Woerden

4.990

23%

zakelijke dienstverlening

11,2%

Woudenberg

1.135

20%

zakelijke dienstverlening

17,2%

Zeist

5.865

33%

zakelijke dienstverlening

10,9%

*) voor sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg is informatie niet beschikbaar
Bron: PAR

Informatie over databank

Naar de databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

  • totaal aantal vestigingen per sector
  • totaal aantal banen per sector 
  • % ZZP'ers t.o.v. totaal aantal banen

Meer weten?

You are here