Recreatie

U bent hier

Recreatie

Groei bestedingen voor vrijetijdsactiviteiten

De toeristisch-recreatieve sector in de provincie Utrecht wordt steeds belangrijker. Net als in voorgaande jaren nemen de bestedingen van bezoekers in de provincie Utrecht behoorlijk toe. In 2017 gaven consumenten een bedrag uit van 3,1 miljard euro in de provincie voor het ondernemen van uithuizige vrijetijdsactiviteiten (ten opzichte van 2,8 miljard euro in 2015). Op nationaal niveau bedroegen de bestedingen in 2017 circa 39,1 miljard euro. Van de bestedingen in de provincie Utrecht is in 2017 ongeveer 43% toe te schrijven aan dagtochten, 53% aan zakelijk toerisme en 5% aan verblijfstoerisme.1

Groei aantal overnachtingen

Het totaal aantal overnachtingen in de provincie Utrecht voor alle logiesaccomodaties (waaronder ook huisjescomplexen en kampeerterreinen) nam toe van 2.808.000 in 2015 naar 3.047.000 overnachtingen in 2017. Hotelovernachtingen hebben hier het grootste aandeel in. In de provincie Utrecht nam het aantal hotelovernachtingen van 2015 (1.810.000) toe met 267.000 tot 2.077.000 in 2017.2

De rol van groen bij het kunnen recreëren in de directe omgeving

Volgens de Gezondheidsraad (2017) heeft Nederland als geheel op zich ruim voldoende mogelijkheden om in de natuur te fietsen of te wandelen, maar bevinden die mogelijkheden zich lang niet allemaal op de plaatsen waar de behoefte het grootst is.  In de periode 1990-2013 is de verhouding tussen vraag en aanbod steeds ongunstiger geworden. Voor de provincie Utrecht geldt dat het probleem rondom recreatie zowel kwantitatief van aard is (er is een tekort) als kwalitatief (het aanbod sluit onvoldoende aan op de vraag). Dit stelt, in ieder geval een deel van de Utrechtse regio, voor belangrijke recreatie-opgaven. (PU, Utrecht Buiten, 2017).

Toekomsttrends bevolkingsgroei en vergrijzing

Volgens de Gezondheidsraad (2017) is de verhouding tussen vraag en aanbod van recreatiemogelijkheden ongunstiger geworden doordat de stedelijke bevolking sterker toeneemt en deze minder groene recreatiemogelijkheden hebben dan de bevolking die buiten de stad woont. De tweede belangrijke oorzaak is volgens de Gezondheidsraad de vergrijzing van de bevolking. Daardoor krijgen mensen meer tijd voor recreatie in het algemeen én in de natuur. De prognoses wijzen volgens de Gezondheidsraad op een toename van vergrijzing en verstedelijking waardoor de ongunstige trend in de groene recreatie zich zal voortzetten.

Inwoners provincie Utrecht: relatief veel stijlzoekers en weinig avontuurzoekers

SAMR Marktvinders heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen hun vakantie en vrijetijd doorbrengen en daarbij zeven ‘leefstijlen’ onderscheiden. Voor de provincie Utrecht geldt dat er relatief veel ‘stijlzoekers’ wonen (in hun vrije tijd worden ze graag geprikkeld en zoeken ze de uitdaging op) en relatief weinig ‘avontuurzoekers’ (deze zijn voor ‘veel in’, zolang het een nieuwe ervaring is, of bijdraagt aan de zelfontwikkeling). De gemeente Bunnik kent relatief de meeste stijlzoekers van de provincie Utrecht (27,8%). Dit is ruim tien procent boven het landelijk gemiddelde (17,3%).

Leefstijlen per gemeente

 Avontuur-zoekersHarmonie-zoekersInzicht-zoekersPlezier-zoekersRust-zoekersStijl-zoekersVerbinding-zoekers
Amersfoort12,5%9,8%11,3%22,2%15,2%20,5%8,6%
Baarn11,0%8,8%14,9%18,4%16,3%21,7%8,9%
De Bilt12,0%7,1%14,4%15,4%16,8%26,3%7,9%
Bunnik12,7%7,8%15,1%15,6%14,8%27,8%6,3%
Bunschoten4,5%15,9%15,0%16,6%20,7%15,7%11,6%
Eemnes7,1%12,4%16,3%16,1%18,8%20,3%9,0%
Houten9,4%10,1%12,9%17,2%15,6%26,0%8,8%
IJsselstein7,5%12,1%13,6%18,8%18,2%19,8%10,0%
Leusden8,3%10,2%15,3%15,3%17,3%24,2%9,4%
Lopik4,2%16,1%14,6%16,4%20,3%14,8%13,6%
Montfoort6,2%13,8%15,4%14,0%19,1%19,9%11,6%
Nieuwegein7,3%11,5%13,4%21,5%19,3%16,1%11,0%
Oudewater5,6%13,8%14,6%15,0%21,1%18,8%11,2%
Renswoude5,2%17,6%14,9%15,3%18,8%17,9%10,2%
Rhenen7,1%12,7%15,7%17,0%19,0%18,1%10,5%
De Ronde Venen8,5%11,3%14,3%15,5%17,5%23,2%9,8%
Soest8,7%9,2%14,7%17,2%17,8%23,6%8,8%
Stichtse Vecht8,3%10,7%13,8%16,9%17,3%22,7%10,3%
Utrecht23,6%7,1%8,1%24,4%12,0%18,7%6,1%
Utrechtse heuvelrug10,6%8,4%15,8%14,9%17,2%24,5%8,6%
Veenendaal6,7%12,3%12,8%20,9%19,9%16,1%11,3%
Vianen (voormalig)5,6%13,3%14,2%16,7%19,7%17,5%13,1%
Wijk bij Duurstede6,5%13,2%14,4%16,7%18,5%19,4%11,3%
Woerden8,6%11,7%14,1%17,5%17,4%21,0%9,7%
Woudenberg5,6%13,7%15,4%16,6%19,9%17,9%10,8%
Zeist12,9%7,6%12,6%19,1%15,4%24,3%8,0%
Zederik (voormalig)4,6%16,0%14,5%13,7%20,5%16,4%14,3%
Leerdam (voormalig)5,7%14,7%12,6%17,2%20,0%14,9%14,9%
Nederland1120,0%1210,0%1120,0%1880,0%1720,0%1730,0%1230,0%

Bron: SAMR Marktvinders, Leefstijlvinder (2018).

Ingeschatte tekorten provinciaal recreatiegebied, wandel- en fietspaden

De provincie Utrecht schat, met het oog op de groeiende bevolking, het tekort aan wandelpaden op 149 kilometer, aan fietspaden op 47 kilometer en aan recreatiegebied op 550 hectare. (PU, Utrecht Buiten, 2017).

Recreëren gebeurt voor de helft binnen gemeentegrenzen

Uit landelijke cijfers blijkt dat van alle uithuizige vrijetijdsactiviteiten de helft in de eigen gemeente wordt ondernomen en bijna de helft (49%) elders in Nederland. Het overige deel vindt in het buitenland plaats. De meeste buitenrecreatie vindt plaats in de vorm van wandelen, iets wat 63% van de Nederlanders jaarlijks doet. Van deze groep gaat ruim een derde één of meerdere keren per week op pad. Fietsen komt met een participatiegraad van 49% op de tweede plaats. (NBTC.NIPO, 2015).
 

1   Bron: CBS.
2   RIVM (2018); Toekomstverkenning sport, Trendscenario.

Databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

  • Aantal hotelovernachtingen
  • Dagtochten recreatie
  • Dagtochten openlucht recreatie
  • Dagrecreatief terrein 

Meer weten?

U bent hier