Openbaar vervoer

U bent hier

Openbaar vervoer

Ruim 95% Utrechters heeft OV in de directe omgeving1

De toegang die een inwoner heeft tot het gebruiken van vervoersmiddelen, bepaalt de mate van zijn of haar mobiliteit. Met een hogere mobiliteit heeft een persoon meer mogelijkheden voor het vinden van een baan, het volgen van onderwijs, het onderhouden van sociale contacten of het bezoeken van voorzieningen. In 2017 beschikt 95,5% van alle Utrechters over een station of bus- of tramhalte in de directe omgeving. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de provincie Noord Holland zijn de enige regio’s waar dit cijfer hoger ligt. Gemiddeld in heel Nederland heeft  92,1% van de inwoners OV in de directe omgeving.

Percentage inwoners met OV-halte in de omgeving

 2017
Nederland92,1%
Groningen + Drenthe86,6%
Friesland86,3%
Overijssel88,1%
Flevoland89,9%
Gelderland88,3%
Utrecht95,5%
Noord Holland96,8%
Vervoerregio Amsterdam97,9%
Zuid-Holland94,3%
Metropoolregio Rotterdam Den Haag97,6%
Zeeland85,6%
Noord-Brabant89,3%
Limburg91,2%

Bron: CROW (2019); Staat van het regionale openbaar vervoer. 

Provincie Utrecht: relatief minder autogebruik en meer openbaar vervoer 

In vergelijking met Nederland worden er in de provincie Utrecht gemiddeld minder kilometers afgelegd met de auto, en meer met het openbaar vervoer. Ditzelfde geldt voor Noord- en Zuid-Holland. Door de hoge dichtheid van inwoners in de Randstad, is er volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een hoger voorzieningenniveau en een uitgebreider banenaanbod3. Hierdoor is er een grote doelgroep dat gebruik kan maken van het openbaar vervoer en wordt de kwaliteit van de vervoersnetwerken beter. 

OV knooppunten in de provincie bieden kansen voor verduurzaming

Onderzoek naar OV-knooppunten in de provincie Utrecht laat zien dat hier veel kansen liggen op het gebied van opgaven van verstedelijking, mobiliteit en landschap. Met een knooppunt wordt hier bedoeld: een plek waar verschillende vervoersmodaliteiten samenkomen en stedelijke activiteiten (kunnen) plaatsvinden. Knooppuntontwikkeling kan worden ingezet voor een integrale ontwikkelstrategie die de kwaliteiten van Utrecht behoudt en versterkt. Vanuit deze gedachte heeft de Vereniging Deltametropool in 2018 onderzoek verricht in de provincie Utrecht naar 42 potentiële OV-knooppunten4. In het onderzoek is met behulp van het zogenaamde ‘vlindermodel’ gekeken welke kansen er liggen bij ieder knooppunt om van grotere waarde te worden. 

Knooppunten van de provincie Utrecht
(klik op de kaart om naar het volledige rapport te gaan)

 

1   Binnen een straal van 500 meter van een bus- of tramhalte met vaste lijndienst, binnen 1.000 meter van een metro- of sneltramhalte, of maximaal 2.000 meter van een treinstation (voor intercity station: 3.000 meter). 
2   Treinreiziger.nl (2015), http://www.treinreiziger.nl/overzicht-aantal-in-en-uitstappers-per-stati....
3   Planbureau voor de Leefomgeving (2016), Kansrijk mobiliteitsbeleid.
4   Vereniging Deltametropool (2018); De knooppunten van de provincie Utrecht uitgelicht.

U bent hier