Ontwikkeling sectoren

U bent hier

Ontwikkeling sectoren

Energietransitie brengt nieuwe vraag naar arbeid voort

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)1 zal de energietransitie directe gevolgen gaan hebben voor bepaalde arbeidsmarktsectoren. Zo zal de vraag naar arbeid in de elektriciteitssector toenemen en zullen er meer diensten en producten geleverd moeten gaan worden waar het gaat om zonnepanelen, energiezuinige apparatuur en installaties, slimme meters, betaalmethodes voor elektrisch rijden en dergelijke. Investeringen in dit soort producten leidt volgens het PBL vooral tot extra vraag naar arbeid in de machinebouw, bouw en bij architecten- en ingenieursbureaus. Aan de andere kant kunnen (particuliere) investeringen in duurzaamheid ten koste gaan van overige uitgaven door consumenten. 

Arbeidsmarkt provincie Utrecht blijft relatief stabiel

Uit de quickscan van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt eveneens dat de vraag naar arbeid in alle provincies toeneemt, maar de mate waarin verschilt sterk per provincie. Dit komt omdat de sectoren die gevolgen ondervinden van de energietransitie niet gelijkmatig zijn verdeeld over Nederland. Zo stijgt volgens het PBL de vraag naar arbeid het meest in Noord-Brabant, omdat daar veel bedrijven zijn gevestigd uit de machinebouw, productie van motorvoertuigen en de bouw. In de provincie Utrecht daarentegen verandert de vraag naar arbeid amper, omdat de sectoren daar beperkt verbonden zijn met de energietransitie.

Potentiële spanning op arbeidsmarkt door energietransitie, per provincie


Bron: PBL

Toekomst vraagt nieuwe competenties in gezondheidszorg

De gezondheidsgerelateerde economie in de provincie Utrecht groeit en maakt inmiddels ongeveer een vijfde uit van de totale economie. De zorgsector is aan het veranderen en vraagt andere professionals, met nieuwe competenties. EHealth is hiervan een voorbeeld en heeft betrekking op het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe producten als de zorgrobot. Het gaat om de uitwisseling van informatie en data tussen apparaten en mensen/organisaties,  tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten. EHealth speelt ook een steeds grotere rol bij het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen en het langer zelfstandig kunnen leven met een chronische ziekte. Momenteel brengt het regionale programma Uzelf (Universiteit Utrecht, UMC-Utrecht, Hogeschool Utrecht, UCreate, Gemeente Utrecht, Rabobank, Oneshoe, Raedelijn, EBU) partners bij elkaar om te investeren in Utrecht als modelregio voor zelfmanagement, met de bijbehorende technologische, financiële en organisatorische oplossingen.

Banen gezondheidseconomie2 in de provincie Utrecht in 2016


Locatie

Aantal
% van totaal aantal
banen in de provincie
Provincie Utrecht117.00017
Waarvan o.a. in  
Gemeente Utrecht40.80017
Amersfoort15.40019
Zeist9.50027
Nieuwegein7.90019
Utrechtse Heuvelrug4.80022
De Bilt4.50025
Woerden4.50017
Veenendaal3.50013
Baarn3.00025

 

1   PBL (2018): Effecten van de energietransitie op de arbeidsmarkt. Een quickscan.
2   PAR. Afbakening gezondheidseconomie: 01. Cure – Ziekenhuizen; 02. Cure - Curatieve zorg zonder overnachting; 03. Cure - Gezondheidsondersteunende diensten; 04. Cure – Praktijken; 05. Care - Verpleging en verzorging; 06. Care – Gehandicaptenzorg; 07. Care – GGZ; 08. Care – Thuiszorg; 09. Preventie - Instellingen voor preventie; 10. Welzijn/Jeugdzorg – Welzijn; 11. Welzijn/Jeugdzorg – Jeugdzorg; 12. Afgeleid – Onderzoek; 13. Afgeleid – Technologie; 14. Afgeleid – Handel; 15. Afgeleid - Wellness, sport, (zorg)toerisme; 16. Afgeleid - Advies, belangen; 17. Afgeleid - Wonen en zorg.

Databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

 • Totaal aantal vestigingen
 • Per sector: vestigingen (aantal), banen (aantal)
 • Bouw
 • Financieel
 • Handel
 • Horeca
 • Industrie
 • Informatie en communicatie
 • Landbouw
 • Nutsbedrijven
 • Onderwijs
 • Overheid
 • Overige diensten
 • Vervoer
 • Zakelijke diesntverlening
 • Zorg
 • ZZP-ers.

Meer weten?

U bent hier