Ontwikkeling mobiliteit

U bent hier

Ontwikkeling mobiliteit

Mobiliteitsvraagstuk provincie Utrecht kent vele gezichten

De bereikbaarheid en de daarbij behorende infrastructuur speelt in onze samenleving een steeds crucialere rol. Dit geldt niet alleen voor het economisch functioneren van de samenleving. Mensen besteden gemiddeld circa 60 à 70 minuten reistijd aan hun dagelijkse verplaatsingen ten behoeve van school, werk, sport en dergelijke en willen graag dat economische centra en maatschappelijke voorzieningen goed bereikbaar zijn. Al die mobiliteit heeft ook een keerzijde. Er zijn naast positieve ook nadelige effecten op de gezondheid en op de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Teveel mobiliteit zet de bereikbaarheid van onder andere de economische centra onder druk. 

Aantal afgelegde kilometers per persoon per jaar (2017)

  Per persoon in 1 jaar Per persoon per auto in 1 jaar Per persoon per fiets in 1 jaar
Groningen1115678391065
Friesland99927479831
Drenthe111328961721
Overijssel104957727967
Flevoland128399281602
Gelderland104857793924
Utrecht107857176936
Noord-Holland95046320920
Zuid-Holland93626550782
Zeeland99407681947
Noord-Brabant101557779771
Limburg99447607637
Gemiddeld104827683842

Bron: CBS.

Provincie Utrecht als draaischijf van landelijke mobiliteit

De provincie Utrecht heeft een unieke positie omdat het centraal in het netwerk ligt van de kennisregio’s Amsterdam, Utrecht, Delft/Rotterdam, Wageningen en Eindhoven. Het wegennetwerk in de provincie kent een hoge dichtheid en het aanbod van treindiensten is hoog. Utrecht wordt ook wel de draaischijf genoemd van het verkeer en vervoer in heel Nederland. Ook de (logistieke) verbinding met Europa en de rest van de wereld kan goed genoemd worden; Utrecht maakt deel uit van een netwerk van hoogwaardige internationale verbindingen van wegen, spoorwegen en luchtvaart met de mainport Schiphol op een half uur reisafstand. Voor zowel burgers als bedrijven en organisaties is het belangrijk om Utrecht goed bereikbaar te houden voor lokaal, regionaal en (inter)nationaal verkeer.

Toenemende druk op mobiliteit in de Utrechtse regio

Door de groei van de bevolking en de economie is er ook mobilteitsgroei. Uit onderzoek blijkt dat in de ochtend- en avondspits samen bijna 6.000 van de in totaal 138.000 ritten meer dan 50% vertraging heeft.1 In de economische kerngebieden ligt dit cijfer nog hoger. De algehele filedruk in Nederland neemt toe; in 2015 met 20% en in 2016 met 12%, in de regio Utrecht in 2015 zelfs met 35%.2 Volgens de Verkeersinformatiedienst was er in Nederland in 2016 11,3% meer file dan in 2015. 

Mobiliteit binnen de stad vraagt toenemende afstemming

Niet alleen de mobiliteit in het stedelijk gebied vraagt in toenemende mate om sturing en afstemming waar het de diverse modaliteiten betreft, dit geldt ook voor alle mobiliteit binnen de stadsgrenzen. Het binnenstedelijk deel van een deur-tot-deur reis is kwetsbaar omdat in het stedelijk gebied alles samenkomt; fietsverkeer, OV, autoverkeer, vrachtverkeer met laden en lossen, parkeren voor auto en fiets en voetgangers. De toenemende drukte heeft consequenties voor de verkeersveiligheid, de betrouwbaarheid van reistijden (van onder andere openbaar vervoer) en de kwaliteit van de openbare ruimte. Het voor- en natransport (first & last mile) is in toenemende mate de zwakste schakel van de deur-tot-deur reis. Aandachtspunten van professionals die zich met deze problematiek bezighouden zijn onder andere het verkennen van (effecten van) innovatieve oplossingen zoals zelfrijdende systemen, het aantrekkelijker maken van de omgeving en de beleving rondom het reizen. Wat dit laatste betreft wordt ook aandacht gegeven aan het veraangenamen en verkorten van overstaptijd rondom het OV. Het voor- en natransport en vooral het wachten en overstappen bij het openbaar vervoer wordt door reizigers negatiever gewaardeerd dan bijvoorbeeld de reistijd in de trein zelf.3

Verwachte mobiliteitsgroei 2050*

 Laag scenario 2050Hoog scenario 2050
Autopark 110134
Reizigerskilometers Nederland114138
Reizigerskilometers Randstad4 118145
Reizigerskm’s als autobestuurder Nederland123158
Reizigerskm’s als autobestuurder Randstad127165
Reizigerskm’s  per trein Nederland 120142
Reizigerskm’s  per trein   Randstad125149
Reizigerskm’s  lopend / fietsend Nederland99117
Reizigerskm’s  lopend / fietsend  Randstad105129
Reizigerskm’s per bus/tram/metro Nederland99120
Reizigerskm’s per bus/tram/metro Randstad103127
Voertuigkilometers hoofdwegenet Nederland 122150
Voertuigkilometers hoofdwegenet  Randstad126157
Voertuigverliesuren hoofdwegennet Nederland 91186
Voertuigverliesuren hoofdwegennet Randstad85196

Bron: Welvaart en Leefomgeving (WLO), 2015. 
*Cijfers zijn geïndexeerd naar het jaar 2010 (2010=100).

Utrechters verplaatsen zich iets meer dan Nederlanders gemiddeld

Totaal leggen Nederlanders in 2017 gemiddeld 10.482 kilometer af, waarvan 7.683 per auto en 842 per fiets. Voor inwoners uit de provincie Utrecht geldt dat zij net iets boven het gemiddeld totaal uitkomen met een afgelegde afstand van 10.785 kilometer per jaar. Utrechters leggen gemiddeld minder kilometers per auto af (7176 kilometer per jaar, ten opzichte van 7683 landelijk gemiddeld) en fietsen meer dan de gemiddelde Nederlander (936 kilometer per jaar ten opzichte van 842 kilometer landelijk).
 

1   Bereikbaarheidsanalyse Beter Benutten Vervolg Midden Nederland.
2   www.anwb.nl (nieuwsberichten). 
3   PBL, Kansrijk Mobiliteitsbeleid, 2016.
4   Onder Randstad wordt hier verstaan: Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht en Flevoland. 

Databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar, absoluut.        
 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar per auto, absoluut.        
 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar per ov, absoluut.        
 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar per fiets, absoluut.        
 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar lopend, absoluut.        
 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar per auto, relatief.        
 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar per ov, relatief.        
 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar per fiets, relatief.        
 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar per lopend, relatief.        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, totaal        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, per auto        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, per ov        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, per fiets        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, lopend        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, per auto relatief tov totaal        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, per ov relatief tov totaal        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, per fiets relatief tov totaal        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, lopend relatief tov totaal

Meer weten?

U bent hier