Ongevallen

You are here

Ongevallen

Verplaatsingen van mensen en goederen gaan gepaard met veiligheidsrisico’s en verkeersslachtoffers. Veel maatregelen zijn er op gericht om het aantal verkeerslachtoffers zo laag mogelijk te houden. Hoewel het relatief aantal verkeersdoden in 2014 en 2015 iets hoger lag dan in de jaren daarvoor, is het aantal verkeersdoden sinds de eeuwwisseling sterk afgenomen.(i) De provincie Utrecht laat een relatief gunstig beeld zien, alhoewel de kwetsbaarheid van veel ouderen in het verkeer zorgelijk genoemd kan worden.(ii)

 

Benedengemiddeld aantal verkeersdoden in Utrecht

In de provincie Utrecht waren er in de afgelopen jaren relatief weinig verkeersdoden: 2,4 verkeersdoden per miljard reizigerskilometers.(iii) Alleen in de provincies Flevoland en Zuid-Holland lag dit aantal lager. Hoewel in 2014 en 2015 een lichte stijging zichtbaar was ten opzichte van 2013, is het aantal over de afgelopen jaren afgenomen. Het aantal verkeersdoden in de provincie Utrecht lag de afgelopen jaren lager dan het Nederlandse gemiddelde (3,2 in 2015), dat overigens de afgelopen jaren ook een dalende trend liet zien.

Kwetsbaarheid ouderen in het verkeer punt van zorg

Ouderen maken een relatief groot deel uit van het aantal verkeersdoden. Ouderen zijn kwetsbaarder in het verkeer dan jongeren, doordat ze sneller letsel oplopen bij een botsing en doordat medicijngebruik en dementie extra risicofactoren vormen.(iv) In 2015 was 34% van de verkeersdoden ouder dan 70 jaar.(v) De leeftijdsgroep 80-plus is de enige groep die in 2015 relatief meer verkeersdoden kent dan aan het begin van deze eeuw.(vi) Met name op de fiets komen veel ouderen om: van alle dodelijke fietsongelukken was bij 63% een persoon betrokken van 65 jaar of ouder.(vii) Door de toenemende vergrijzing zal het aantal ouderen in het verkeer verder blijven toenemen.

Landelijk: stijging aantal verkeersdoden onder scootmobilisten

Voor heel Nederland geldt dat ongeveer een derde van het aantal verkeersdoden in 2014 een fietser was: alleen het aantal verkeersdoden onder auto-inzittenden is hoger.(viii) Dit aantal is echter sinds de eeuwwisseling sterk gedaald en meer dan gehalveerd. Hoewel niet zo sterk als bij auto´s, kennen alle vervoerswijzen een daling sinds 2010. De enige uitzondering hierop zijn de gemotoriseerde invalidenvoertuigen, zoals scootmobielen. Het aantal verkeersdoden nam hierbij landelijk toe van 6 verkeersdoden in 2000, naar 41 in 2015.(ix)

 

Verkeersdoden

 

Aantal verkeersdoden
per miljard reizigerskilometers 
2015

Groningen

3,9

Friesland

4,3

Drenthe

4,6

Overijssel

3,2

Flevoland

2,1

Gelderland

3,3

Utrecht

2,4

Noord-Holland

2,6

Zuid-Holland

2,3

Zeeland

5,1

Noord-Brabant

4,1

Limburg

4,5

Nederland

3,2

Bron: CBS

(i) Bron: PBL, 2016, Kansrijk mobiliteitsbeleid.
(ii) In deze analyse maken we gebruik van officiële cijfers (o.a. CBS). De registratie van verkeersslachtoffers is echter niet volledig. Vanwege uiteenlopende redenen worden niet alle verkeersongevallen en slachtoffers door de politie geregistreerd. Ook alternatieve registraties, zoals de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS of de registratie van ziekenhuisopnamen (LMR) zijn op dit punt niet volledig bruikbaar.
(iii) Bron: CBS Statline.
(iv) Bron: CBS, 2016, Transport en Mobiliteit.
(v) Bron: CBS, 2016, Transport en Mobiliteit.
(vi) Bron: CBS, 2016, Transport en Mobiliteit.
(vii) Bron: CBS, 2016, Transport en Mobiliteit.
(viii) Bron: CBS, 2016, Transport en Mobiliteit / PBL, 2016, Kansrijk mobiliteitsbeleid.
(ix) Bron: CBS, 2016, Transport en Mobiliteit

Informatie over databank

Naar de databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

  • aantal verkeersdoden / miljard reizigerskilometers
  • aantal verkeersdoden / 100.000 inwoners

Meer weten?

 

You are here