Onderwijs en geletterdheid

U bent hier

Onderwijs en geletterdheid

Maatschappelijke opgave
 

 • Gebrek aan talige vaardigheid: Er lijkt zich in toenemende mate een kloof te ontwikkelen tussen degenen die (heel sterk) taal- en digitaalvaardig zijn, en degenen die dat niet zijn. Dit brengt verschillen voort in kansen op gezondheid, participatie en financiële redzaamheid. Hoe kan de afstand tussen beide groepen zoveel mogelijk worden teruggebracht of overbrugd?

 

Lees meer over deze en andere maatschappelijke opgaven van Onderwijs en geletterdheid bij:

Basis- en voortgezet onderwijs:

 • Provincie Utrecht heeft bovengemiddeld aandeel 0-15 jarigen
 • Provincie Utrecht heeft grootste groei aantal MBO-studenten in periode 2011-2017

Vervolgonderwijs:

 • Utrechtse universiteiten trekken 8,5% Nederlandse studenten
 • Aansluiting VMBO-MBO in de provincie kan nog worden versterkt
 • Tekort aan human capital voor energietransitie: uitdagingen voor met name het MBO
 • Een leven lang leren betekent ook druk op het dagelijks leven
 • Jongeren zonder onderwijsinschrijving én zonder werk

Taal- en digitale vaardigheid:

 • Relatief beperkte laaggeletterdheid in provincie Utrecht
 • Laaggeletterdheid verschilt per gemeente
 • Beperkte digitale vaardigheden hebben effect op administratievoering
 • Grotere kloof tussen excellent en laaggeletterdheid
 • Hoger en lager opgeleiden maken verschillend gebruik van internet
 • Handelingsverlegenheid aanpak laaggeletterdheid

U bent hier