Onderwijs

You are here

Onderwijs

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN

  • Taal- en digitale vaardigheid: 6,3% van de Utrechtse bevolking is volgens recent onderzoek laaggeletterd en er is sprake van grote verschillen in de mate waarin bevolkingsgroepen digitaal vaardig zijn. Hoe kan voorkomen worden dat kansen op maatschappelijke participatie hierdoor verslechteren?
  • Arbeidsmarktaansluiting: Recent onderzoek laat zien dat de aansluiting tussen het vmbo-mbo-arbeidsmarkt in de provincie Utrecht nog verder geoptimaliseerd kan worden. Met welke initiatieven kunnen we aan de slag?

 

Lees meer:

Bij basis en voorgezet onderwijs over:

  • Relatief beperkte laaggeletterdheid in provincie Utrecht
  • Gemeente Utrecht heeft relatief veel achterstandsleerlingen
  • Aandeel voortijdig schoolverlaters daalt sinds 2012

Bij vervolgonderwijs over:

  • Aansluiting vmbo-mbo in de provincie kan nog worden versterkt
  • Hoger en lager opgeleiden maken verschillend gebruik van internet

You are here