Natuur

You are here

Natuur

Nabijheid van groene en relatief rustige (recreatie)gebieden wordt door veel mensen van belang geacht voor de gezondheid. Voldoende aanbod van gevarieerde natuur, recreatieve en culturele voorzieningen heeft een direct effect op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen en zorgt voor ontspanning. Het is één van de ambities van de provincie Utrecht om nieuwe natuur te blijven ontwikkelen.

 

Provincie Utrecht: ambitie binnen tien jaar 1.506 hectare nieuwe natuur realiseren

In 2015 is in de provincie Utrecht 158 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Het is de ambitie van de provincie om 1.506 hectare nieuwe natuur gerealiseerd te hebben in 2027. De relatieve toename van het oppervlakte natuur is in Utrecht minder hard gestegen dan de landelijke relatieve toename. Toch realiseerde Utrecht sinds 2011 in totaal 487 hectare nieuwe natuur. In de provincie Utrecht is de ruimtedruk hoog met bijbehorende grondprijzen waardoor de realisatie van natuur complex is.

Biodiversiteit staat onder druk

Momenteel zijn er in Nederland ruim 34.000 verschillende planten en diersoorten bekend. Een aanzienlijk deel daarvan komt ook voor in de provincie Utrecht, alhoewel hier geen exacte cijfers over zijn. Uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds (i) blijkt dat populaties van Nederlandse diersoorten sinds 1990 een licht herstel laten zien maar dat de achteruitgang die sinds begin twintigste eeuw is ingezet, daarmee niet ongedaan is gemaakt.(ii) Door diverse beherende organisaties (onder andere Natuur en Milieu, Staatsbosbeheer, het Utrechts Landschap) wordt hier binnen de provincie aandacht aan besteed.

Utrechtse Heuvelrug meest bosrijke gebied

De provincie Utrecht beschikte in 2012 over ruim 18.000 hectarebos. Het grootste deel daarvan bevindt zich in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (31%), gevolgd door Zeist (11%) en Baarn (9%). Nauwelijks bos is er te vinden in de gemeenten Oudewater en Bunschoten. De provincie Utrecht heeft ten opzichte van de andere provincies een gemiddeld aandeel bosoppervlakte.

Meeste natuurlijk open terrein in Leusden

Kijken we naar de hoeveelheid natuurlijk open terrein (onder andere natuurlijke graslanden en heide) dan zien we dat hiervan het meest te vinden is in de gemeente Leusden (30%), gevolgd door Utrechtse Heuvelrug (16%) en Soest (11%). In de gemeenten Montfoort, Renswoude en Wijk bij Duurstede is volgens de officiële definitie geen natuurlijk open terrein aanwezig.

Relatief veel bebouwd én open natuurlijk terrein in Utrecht

De provincie Utrecht is samen met Zuid-Holland de provincie met relatief het meeste bebouwd terrein: 16%. Dit is terrein voor wonen, detailhandel, horeca, openbare voorzieningen, sociaal culturele voorzieningen en bedrijventerrein. Voor heel Nederland is het gemiddelde 9%. De oppervlakte bos en open natuurlijk terrein is voor Nederland gemiddeld 12%; voor Utrecht is dit 14%. Utrecht komt daarmee op de vierde plaats na Drenthe (17%), Gelderland (22%) en Noord-Brabant (17%).

 

Oppervlakte bos en natuur, 2012

 

Oppervlakte bos
(ha)

% Oppervlakte bos binnen provincie

Oppervlakte
open natuurlijk
terrein (ha)

% Oppervlakte open natuurlijk terrein binnen provincie

% Bos en open natuurlijk terrein t.o.v. totale oppervlakte gemeente

Amersfoort

475

3%

39

2%

8%

Baarn

1.590

9%

49

2%

50%

De Bilt

1.488

8%

105

4%

24%

Bunnik

194

1%

3

0%

5%

Bunschoten

3

0%

9

0%

0%

Eemnes

82

0%

28

1%

3%

Houten

86

0%

100

4%

3%

IJsselstein

40

0%

2

0%

2%

Leusden

1.266

7%

748

30%

35%

Lopik

34

0%

66

3%

1%

Montfoort

60

0%

0

0%

2%

Nieuwegein

87

0%

3

0%

4%

Oudewater

1

0%

19

1%

0%

Renswoude

95

1%

0

0%

5%

Rhenen

1.274

7%

100

4%

31%

De Ronde Venen

49

0%

132

5%

2%

Soest

1.512

8%

277

11%

39%

Stichtse Vecht

280

2%

161

7%

4%

Utrecht (gemeente)

177

1%

5

0%

2%

Utrechtse Heuvelrug

5.743

31%

397

16%

46%

Veenendaal

29

0%

38

2%

3%

Vianen

316

2%

74

3%

9%

Wijk bij Duurstede

429

2%

0

0%

9%

Woerden

30

0%

37

2%

1%

Woudenberg

893

5%

10

0%

24%

Zeist

2.101

11%

53

2%

44%

Provincie Utrecht

18.334

100%

2.455

100%

14%

Nederland

344.043

 

146.045

 

2%

 

Bron: CBS.

 

(i) Wereld Natuurfonds, 2015.
(ii) Provincie Utrecht, 2016. Natuurvisie provincie Utrecht; Supplement Biodiversiteit 12 XII 2016.

 

 

You are here