Mobiliteit

You are here

Mobiliteit

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN:

 • Leefklimaat: Door de toename van de mobiliteit komt het leefklimaat onder druk te staan. Welke (innovatieve) oplossingen dragen bij aan grotere verkeersveiligheid, meer duurzame en schone mobiliteit en een goed evenwicht tussen ruimtebeslag voor mobiliteit en de leefomgevingskwaliteiten?
 • Economische kerngebieden: Door de groei van de bevolking en economie, neemt ook de mobiliteit toe. Hoe zorgen we dat ook de economische kerngebieden en toplocaties als het Utrecht Science Park, voor alle modaliteiten, goed ontsloten blijven?
 • First & last mile: Naast de regionale en nationale weginfrastructuur vraagt ook de infrastructuur binnen de stadsgrenzen om sturing en afstemming. Hoe zorgen we dat ook het voor- en natransport (first & last mile) in de van de deur-tot-deur reis optimaal ontwikkeld wordt?
 • Fietsnetwerk: Hoe faciliteren we de groei van het fietsgebruik en komen we tot een regionaal fietsnetwerk dat voldoet aan de kwaliteitseisen van veilig, comfortabel en snel?

 

Lees meer:

Bij modal split over:

 • Driekwart afgelegde kilometers in de provincie per auto
 • Provincie Utrecht: relatief minder autogebruik en meer openbaar vervoer
 • Mobiliteitsgroei: ontwikkeling met twee gezichten
 • Mobiliteit binnen de stad vraagt toenemende afstemming

Bij openbaar vervoer over:

 • In de provincie heeft 4,2% van de inwoners geen ov in de directe omgeving
 • Toegang tot openbaar vervoer verschilt per gemeente

Bij auto over:

 • Provincie Utrecht als draaischijf van landelijke mobiliteit
 • Toenemende druk op mobiliteit in de Utrechtse regio
 • 13% Utrechtse huishoudens bezit geen auto
 • Gemeente Utrecht: relatief laag autobezit per inwoner

Bij fiets over:

 • Provincie Utrecht: bijna 1,2 fietsen per inwoner
 • Aantal elektrische fietsen in provincie Utrecht ondergemiddeld
 • Gebruik e-bikes en speed pedelecs breidt zich uit

Bij duurzame mobiliteit over:

 • Opmars elektrisch vervoer
 • Relatief meeste laadpunten in Bunnik, Eemnes en gemeente Utrecht
 • Autodelen populair in de provincie Utrecht

Bij ongevallen over:

 • Benedengemiddeld aantal verkeersdoden in Utrecht
 • Kwetsbaarheid ouderen in het verkeer punt van zorg
 • Landelijk: stijging aantal verkeersdoden onder scootmobilisten

You are here