Mobiliteit

U bent hier

Mobiliteit

Maatschappelijke opgaven
 

 • Hoogwaardig fietsnetwerk: Door de bevolkingsgroei in met name de stedelijke gebieden zal ook het aantal verplaatsingen toenemen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een toename van de soorten vervoersmiddelen zoals e-bikes, pedelecs en scootmobielen. Hoe faciliteren we een regionaal fietsnetwerk dat voldoet aan de kwaliteitseisen van veilig, comfortabel en snel?
 • Druk op leefklimaat: Door de toename van de mobiliteit komt ook het leefklimaat onder druk te staan. Hoe zorgen we voor een goed evenwicht in het ruimtebeslag voor mobiliteit en de leefomgevingskwaliteiten? Welke (innovatieve) oplossingen zorgen daarbij voor meer duurzame en schone mobiliteit?
 • Bereikbaarheid: Hoe zorgen we er voor dat ook de economische kerngebieden en toplocaties als het Utrecht Science Park, voor auto, fiets en OV goed ontsloten blijven?  

   

Lees meer over deze en andere maatschappelijke opgaven van Mobiliteit bij:

Ontwikkeling mobiliteit:

 • Mobiliteitsvraagstuk provincie Utrecht kent vele gezichten
 • Provincie Utrecht als draaischijf van landelijke mobiliteit
 • Toenemende druk op mobiliteit in de Utrechtse regio
 • Mobiliteit binnen de stad vraagt toenemende afstemming
 • Utrechters verplaatsen zich iets meer dan Nederlanders gemiddeld

Openbaar vervoer:

 • Ruim 95% Utrechters heeft OV in de directe omgeving
 • In de provincie heeft 4.2% van de inwoners geen ov in de directe omgeving
 • Provincie Utrecht: relatief minder autogebruik en meer openbaar vervoer 
 • OV knooppunten in de provincie bieden kansen voor verduurzaming

Auto:

 • Driekwart afgelegde kilometers in de provincie per auto
 • Relatief veel deelauto’s in provincie Utrecht
 • Utrechters bezitten iets meer auto’s dan Nederlanders gemiddeld

Fiets:

 • Provincie Utrecht: bijna 1,2 fietsen per inwoner
 • Dagelijkse fietsen verlengt levensverwachting met maanden
 • Provincie Utrecht heeft meeste speedpedelecs per 100.000 inwoners

Duurzame mobiliteit:

 • Opmars elektrisch vervoer
 • Sterke stijging aantal (semi)publieke laadpunten op laadpalen
 • Autodelen populair in de provincie Utrecht

Verkeersveiligheid:

 • Fietsveiligheid
 • Oudere fietsers vaker te maken met ongeval
 • Renswoude en Woerden: relatief veel verkeersslachtoffers per 10.000 inwoner

U bent hier