Milieu en natuur

U bent hier

Milieu en natuur

Maatschappelijke opgaven
 

 • Mobiliteit: Gemotoriseerd verkeer is een belangrijke veroorzaker van luchtverontreiniging en geluidsoverlast en daarmee van gezondheidsrisico’s. Welke (innovatieve) oplossingen dragen bij aan een duurzame en schone mobiliteit?
 • Bodemdaling: Aanhoudende droogte kan leiden tot het dalen van de grondwaterstand, wat onder andere risico’s voortbrengt op scheurvorming in het asfalt van wegen en het rotten van houten funderingen van huizen. Hoe kunnen de schadelijke gevolgen van bodemdaling zo goed en tijdig mogelijk ondervangen worden?
 • Natuur: Hoe zorgen we voor het duurzaam in stand houden van de in de provincie voorkomende soorten planten en dieren (biodiversiteit)?
   

Lees meer over deze en andere maatschappelijke opgaven van Milieu en natuur bij:

Natuur:

 • Verschillen in bodem- en waterkapitaal per gemeente
 • Provincie Utrecht: ambitie binnen tien jaar 1.506 hectare nieuwe natuur te realiseren
 • Relatief veel bebouwd én open natuurlijk terrein in Utrecht
 • Provincie Utrecht heeft relatief weinig open natuurlijk terrein per inwoner
 • De rol van groen bij het bevorderen van biodiversiteit in de stedelijke omgeving
 • Aanleg van ‘biodiversiteitstimulerend’ groen in opkomst

Afval en reststromen:

 • Opkomst van de circulaire economie

Lucht en geluid:

 • Lucht en geluid: effecten op de gezondheid
 • Fijnstofbelasting; verschillen tussen gemeenten
 • Eén op de vijf inwoners van Utrecht ervaart ernstige geluidshinder

Water:

 • Kwaliteit drinkwater in provincie onder druk door restanten bestrijdingsmiddelen
 • Nieuwe normen: Neder-Rijn- en Lekdijken komend decennium op de schop
 • Waterkwaliteit in de provincie Utrecht
 • Zwemwater provincie algemeen van goede kwaliteit

U bent hier