Lichamelijke gezondheid

U bent hier

Lichamelijke gezondheid

Groen bevordert de lichamelijke gezondheid

Maatschappelijke opgave

Hoe kunnen we het (rand)stedelijke gebied in de provincie Utrecht zo (her)inrichten dat het de gezondheid van burgers ten goede komt?

Dat een groene leefomgeving gezondheidsbevorderend werkt, is inmiddels bekend. Recent onderzoek geeft aan op welke manieren een groene omgeving bijdraagt aan de fysieke gezondheid van de burger.

Wat weten we over groen in relatie tot toename aantal (actieve) bewoners in de stad?

Groen biedt tegenwicht aan overgewicht

Groene gebieden in en om de stedelijke omgeving nodigen uit tot bewegen (wandelen, fietsen, sporten en spelen) en dragen daarmee bij aan het verminderen van overgewicht en obesitas bij burgers, evenals aan de vermindering van hiermee samenhangende ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten. (Gezondheidsraad, 2017) Dit is geen overbodige luxe want volgens het RIVM (2017) blijven we in de toekomst steeds zwaarder worden; in 2040 heeft 62% van de volwassen Nederlanders overgewicht. Voor de provincie Utrecht geldt dat in 2016 44% van de van inwoners tussen de 19 en 65 jaar overgewicht heeft (inclusief ernstig overgewicht). Relatief gunstig scoren hierbij de gemeenten Utrecht (33%), De Bilt en Bunnik (37%). Relatief ongunstig scoren Vianen (52%), Nieuwegein en IJsselstein (51%).

Groen is goed voor de vitaliteit van ouderen

Voor ouderen is het in beweging blijven mede van belang om een goed evenwichtsgevoel te behouden en daarmee risico’s op vallen te verminderen. Volgens de GGD Regio Utrecht voldoet in 2016 gemiddeld 26% van de Utrechters van 65 jaar en ouder niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Relatief gunstig scoren hierbij de gemeenten Eemnes (20%) en Bunnik, De Bilt, Leusden, Montfoort en Oudewater (23%). Relatief ongunstig scoren de gemeenten Utrecht (33%), Woudenberg (32%) en IJsselstein (31%).

Groen beperkt de gevolgen van luchtverontreiniging

Gezondheidsrisico’s als gevolg van luchtverontreiniging zijn volgens het RIVM (2017) in een stedelijk gebied aanzienlijk groter dan in gebieden die verder van stadscentra en snelwegen afliggen. Volgens het RIVM leidt dit tot verhoogde risico’s op luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker. Door te zorgen voor veel groen, wordt de absorptie van fijnstof door bladeren aan de bomen en struiken gestimuleerd. Dit fijnstof wordt uiteindelijk met de regen weggespoeld.

Welke groenopgaven kunnen we benoemen?

Zorgen voor voldoende ‘bewegingsgroen’ voor jongeren en volwassenen

Voor jongeren en volwassenen heeft het groen in de woonomgeving een belangrijke functie om bijvoorbeeld te kunnen wandelen, fietsen en sporten. Anders dan voor kinderen en ouderen geldt voor jongeren en volwassenen dat zij over het algemeen meer mogelijkheden hebben om het groen ook op verder gelegen locaties op te zoeken. Goede toegangsroutes naar het groen buiten de bebouwde kom zijn daarbij van belang.

Zorgen voor voldoende ‘vitaliseringsgroen’ voor ouderen

Ouderen hebben behoefte aan veilige wandelroutes met bijvoorbeeld bankjes om op uit te rusten en elkaar ontmoeten, duidelijk herkenbare ankerpunten in de omgeving en rollator- en rolstoelvriendelijke paden. Het aanleggen van een wandelroute vanuit een woonzorgcentrum is volgens GGD Hollands Midden bij uitstek geschikt om bewoners te stimuleren tot meer bewegen.


 

U bent hier