Klimaat en energie

U bent hier

Klimaat en energie

Maatschappelijke opgaven
 

 • Klimaatverandering: Klimaatveranderingen leiden tot toenemende risico’s op hittestress, wateroverlast, droogte en bodemdaling. Hoe kunnen we de bijbehorende gezondheids- en veiligheidsrisico’s in de provincie zo klein mogelijk maken?
 • Circulaire economie: Het duurzaam omgaan met grondstoffen is van belang om negatieve klimaateffecten tegen te gaan. Hoe kan het efficiënter gebruiken van grondstoffen door onder andere recycling, hergebruik en reparaties zoveel mogelijk gestimuleerd worden?
 • Inclusiviteit bij energietransitie: Hoe kunnen de plannen rondom klimaatakkoorden en energietransitie zo goed mogelijk worden gecommuniceerd aan brede lagen van de bevolking en hoe kan zo goed mogelijk worden omgegaan met de beperkte financiële mogelijkheden van de lage inkomensgroepen waar het gaat om het realiseren van duurzame aanpassingen?

 

Lees meer over deze en andere maatschappelijke opgaven van Klimaat en energie bij:

Klimaatadaptatie:

 • Klimaateffecten
 • Het water stijgt
 • Het wordt natter: risico op wateroverlast
 • Het wordt droger: risico op bodemdaling
 • Het wordt warmer: risico op hittestress
 • De rol van groen bij klimaatadaptatie
 • 380 hectare Utrechts gebied heeft risico op wateroverlast 
 • Uiteenlopende urgenties per gemeent

Energiegebruik:

 • Utrechters gebruiken relatief veel energie voor verkeer en vervoer
 • Energiegebruik stijgt in 2015 en 2016
 • Gasverbruik Utrechtse woningen is met 4% gestegen in 2017
 • Elektriciteitsverbruik particuliere woningen Utrecht net boven landelijk gemiddeld

Energietransitie:

 • Hernieuwbare energie
 • Het percentage hernieuwbare energie in Utrecht is tussen 2014 en 2016 gelijk gebleven op 3,2%
 • Windturbines in Nieuwegein, Vianen (voormalig), Houten, Lopik en De Ronde Venen
 • Totale hoeveelheid zonnestroom in provincie Utrecht relatief laag
 • In 2030 is 500 kilometer gasleiding in de provincie verouderd 
 • 6,8% Utrechtse woningen heeft zonnepanelen
 • Opkomst circulaire economie

U bent hier