Innovatie

You are here

Innovatie

Innovaties spelen zich binnen diverse sectoren af. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zullen veel van de  toekomstige innovaties mede in verband staan met technologische convergenties, waarbij er sprake is van een samengaan van mechanica en elektronica (mechatronica), informatie- en communicatietechnologieën (internet), internet en de fysieke wereld (verbinding met fysieke producten) en verwevenheid van natuurwetenschap met levenswetenschap (maakbaarheid van levende systemen).(i) Binnen Nederland is de provincie Utrecht één van de belangrijkste locaties voor innovatie. De regio is net als Noord-Brabant een Europese innovatieleider. Na de regio Londen is Utrecht de meest competitieve regio van Europa.

 

Provincie Utrecht in absolute top concurrerende regio’s Europa

Van alle 263 regio’s in de 28 lidstaten van de Europese Unie staat de provincie Utrecht wederom in de absolute top van de meest concurrerende regio’s. Waar Utrecht in 2010 en 2013 nog op een eerste plaats stond in de ranglijst, staat de provincie in 2016 na Londen op een tweede plaats. De index is tot stand gekomen op basis van meer dan 70 indicatoren onderverdeeld in 11 individuele pijlers, die onder andere inzicht geven in thema’s als innovatie, bereikbaarheid, digitale infrastructuur, onderwijs, gezondheid en arbeidsmarkt. Bijzonder is dat de provincie Utrecht bij alle pijlers tot de 25 best scorende regio’s hoort. Geen andere regio in Europa scoort op alle onderdelen zo goed. Naast de provincie Utrecht staan ook Noord-Holland/Flevoland (12), Noord-Brabant (16) en Zuid-Holland (18) relatief hoog op de lijst.

Europa: regio Utrecht derde plaats hoog opgeleide beroepsbevolking

De provincie Utrecht hoort op basis van het Europese onderzoek Regional Innovation Scoreboard bij de dertig regio’s die innovatieleider zijn in Europa. De provincie scoort onder andere hoog als het gaat om het aandeel beroepsbevolking met een hoog opleidingsniveau. In 2015 had 46,8% van de beroepsbevolking een hoog opleidingsniveau. Alleen regio’s in Zweden en Zwitserland kennen een hoger aandeel.

Innovatiekracht Utrecht blijft iets achter op andere Europese regio’s

Kijken we naar de innovatiekracht van de provincie Utrecht, dan zien we dat deze achterblijft op andere Europese regio’s, met name die in Scandinavië. Innovatiekracht wordt hierbij gemeten aan de hand van het aantal euro’s dat bedrijven investeren in research en development (R&D) binnen de eigen organisatie. Het gemiddelde bedrag dat in de provincie Utrecht werd betaald aan R&D lag in 2013 op € 1.075. Voor de 24 topregio’s lag dat gemiddeld bijna € 200 hoger (€ 1.266). Voor de EU was dat bedrag gemiddeld € 543. Overigens zijn de uitgaven sinds 2011 in Utrecht wel harder gestegen (+ €150) dan gemiddeld in de topregio’s en in Europa.

Grote relatieve daling aantal patenten in Utrecht 2010-2012

In 2012 werden de meeste patenten per miljoen inwoners in Nederland aangevraagd vanuit de provincie Noord-Brabant (496), gevolgd door Limburg (178) en Zuid-Holland (122). De provincie Utrecht neemt in dat jaar een vierde plaats in met 105 patenten per miljoen inwoners. In de periode 2010-2012 is de afname van het aantal patenten het grootst in de provincie Utrecht (-50), desondanks blijft de provincie de vierde provincie van Nederland voor wat betreft het aantal patenten per miljoen inwoners. In die periode is er in de provincie Limburg sprake van de grootste toename (+22).


Aantal patenten per miljoen inwoners naar provincie

 

2010

2011

2012

Toe/afname
2010-2012

Groningen

69

81

38

-32

Friesland

68

60

37

-31

Drenthe

59

42

44

-15

Overijssel

137

130

102

-35

Flevoland

49

44

65

15

Gelderland

136

131

97

-40

Utrecht

155

102

105

-50

Noord-Holland

108

120

81

-27

Zuid-Holland

139

140

122

-17

Zeeland

59

73

56

-3

Noord-Brabant

533

665

496

-37

Limburg

156

247

178

22

Nederland

183

206

158

-25

Bron: Eurostat

 

(i) Bron: SCP, 2016. De toekomst tegemoet. Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later.

 

You are here