Immigratie

U bent hier

Immigratie

Meer diversiteit van de bevolking

De bevolkingssamenstelling zal in de komende jaren volgens het SCP vooral getypeerd kunnen worden door het feit dat er meer ouderen komen en er sprake zal zijn van grotere etnische diversiteit.1 Hoe omvangrijk die diversiteit zal zijn, laat zich op dit moment nog moeilijk voorspellen.

Brede en smalle definities vluchtelingschap in bevolkingsstatistieken 

In het licht van het instabiele mondiale politieke klimaat, is het moeilijk om goede voorspellingen te doen over hoe groot het aandeel Nederlanders met een etnische herkomst in de toekomst precies zal zijn. Voor de vluchtelingen die in 2015 en 2016 Nederland binnenkwamen, geldt bijvoorbeeld dat een deel ook daadwerkelijk asiel aanvraagt en hier blijft wonen, maar een deel ook terugkeert2. Daarnaast kan er volgens de brede definitie van het vluchtelingschap ook gekeken worden naar inwoners die geboren zijn in een vluchtelingenland of waarvan (een van) de ouders geboren zijn in een vluchtelingenland. Afhankelijk van hoe smal of hoe breed men de definitie hanteert, komt men tot verschillende aantallen.

1.220 vergunninghouders gehuisvest in provincie Utrecht

In Nederland deden in 2017 ruim 30 duizend asielzoekers een asielaanvraag. De meeste asielzoekers waren Syriërs en Eritreeërs. Asielzoekers verblijven tijdens de asielprocedure in een asielzoekerscentrum. Wanneer ze een verblijfsvergunning krijgen (vergunninghouder worden), komen ze in aanmerking voor een woning. Voor de provincie Utrecht geldt in de eerste helft van 2018 een taakstelling voor het huisvesten van 976 vergunninghouders. Deze taakstelling is een prognose van het daadwerkelijk aantal te huisvesten vergunninghouders en hierin wordt drie tot zes maanden vooruit gekeken. In de tweede helft van 2017 zijn er in de provincie Utrecht 1.220 vergunninghouders gehuisvest. Iedere gemeente moet vluchtelingen huisvesten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt hoeveel vluchtelingen dit per gemeente moeten zijn. Dit is afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente.
 

1   SCP, 2016. De toekomst tegemoet.
2   Zie ook: Vluchtelingenwerk Nederland, 2016. Vluchtelingen in getallen 2016.

 

Databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

  • % inwoners met westerse migratieachtergrond
  • % inwoners met niet-westerse migratieachtergrond 

Meer weten?

U bent hier