Huishoudens

U bent hier

Huishoudens

Meer eenpersoonshuishoudens in 2040

Niet alleen het aantal inwoners, maar ook het aantal huishoudens zal naar verwachting voor heel Nederland gaan stijgen; van 7,9 miljoen in 2018 naar 8,5 miljoen in 20401. In de provincie Utrecht neemt naar verwachting het aantal huishoudens toe met een kleine 100.000 tot 672.300 in 2040. In die periode zal ook de grootte van de huishoudens veranderen en zullen er relatief meer eenpersoonshuishoudens komen. Volgens het CBS gebeurt dit  als gevolg van enerzijds de voortgaande individualisering en anderzijds de vergrijzing: meer mensen van middelbare leeftijd zullen voor kortere of langere tijd alleen wonen en meer ouderen zullen alleen komen te staan doordat hun partner komt te overlijden. In 1995 bestond een huishouden nog gemiddeld uit 2,35 personen, in 2018 uit 2,17 personen en naar verwachting in 2040 uit 2,09 personen. 

Ontwikkeling percentage eenouderhuishoudens per provincie (2010-2018)

Ontwikkeling percentage eenouderhuishoudens per gemeente (2010- 2018)

Percentage eenouderhuishoudens per provincie (2018)

Percentage eenouderhuishoudens per gemeente (2018)

Huishoudenverschillen tussen gemeenten

Binnen de provincie zijn er diverse verschillen in huishoudensamenstelling naar gemeente. Het aandeel eenpersoonshuishoudens in de provincie Utrecht is 39%. Gemeenten met een veel kleiner aandeel eenpersoonshuishoudens zijn in 2018  Bunschoten (24%) en Renswoude (25%). Relatief veel eenpersoonshuishoudens zijn er in Utrecht (52%) en Zeist (41%). Ook op het gebied van eenouderhuishoudens zijn er verschillen tussen de gemeenten onderling. Gemeenten IJsselstein (9%), Eemnes, Nieuwegein, Amersfoort en voormalig Vianen (alle 8%) hebben relatief veel eenouderhuishoudens, gemeenten Renswoude (4%), Bunschoten en Woudenberg (5%) relatief weinig.

Jongeren wonen langer thuis

Sinds 2009 is de leeftijd waarop jongeren het huis uitgaan gestegen. Deze stijging leek volgens het CBS in eerste instantie samen te hangen met de economische crisis, maar nu de economie weer aantrekt blijft een daling uit.Het CBS gaat nu bij haar prognoses uit van een structurele stijging van de leeftijd waarop jongeren het huis uit gaan. Er is hierbij sprake van duidelijke regionale contrasten. In Noord Nederland, Flevoland en Zeeland verlaten kinderen eerder het ouderlijk huis dan in de rest van de Nederland. CBS verklaart dit uit het feit dat het in deze gebieden voor jongeren moeilijker is om (op korte afstand) hoger onderwijs te volgen of een baan te vinden. Deze redenering volgend, kunnen we aannemen dat het voor jongeren in de provincie Utrecht relatief makkelijker is om langer thuis te wonen; het aandeel hogescholen en (nabijgelegen) universiteiten is in de provincie vrij hoog. Overigens doen zich op het gebied van samenwonen nauwelijks regionale verschillen voor.
 

1   CBS, Statline.
2   PBL/CBS (2016), Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040.

 

Databank

In de databank vindt u onder andere de indicatoren:

  • huishoudens totaal
  • prognose huishoudens 2040
  • eenpersoonshuishoudens
  • eenouderhuishoudens
  • meerpersoonshuishoudens met kinderen
  • meerpersoonshuishoudens zonder kinderen
  • huishoudens overig

Meer weten?

 

U bent hier