Huishouden

You are here

Huishouden

De omvang van de huishoudensgrootte is in heel Nederland verder aan het afnemen. In 1995 bestond een huishouden gemiddeld nog uit 2,35 personen, in 2015 was dit gedaald naar 2,17 personen en naar verwachting zal dit in 2040 verder dalen naar 2,09 personen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal vooral het aantal mensen dat alleen woont, blijven toenemen. Dit heeft uiteraard consequenties voor de woonruimte die in de toekomst nodig zal zijn.

 

Meer eenpersoonshuishoudens in 2040

Niet alleen het aantal inwoners, ook het aantal huishoudens zal naar verwachting voor heel Nederland gaan stijgen; van 7,7 miljoen in 2015 naar 8,5 miljoen in 2040.(i) In de provincie Utrecht neemt naar verwachting het aantal huishoudens toe met een kleine 100.000 tot 672.300 in 2040. In die periode zal ook de omvang van de huishoudens veranderen en zullen er relatief meer eenpersoonshuishoudens komen. Volgens het CBS gebeurt dit enerzijds als gevolg van de voortgaande individualisering en anderzijds als gevolg van de vergrijzing: meer mensen van middelbare leeftijd zullen voor kortere of langere tijd alleen wonen en meer ouderen zullen alleen komen te staan doordat hun partner komt te overlijden

Verschillen in huishoudensvormen tussen gemeenten

Binnen de provincie zijn er diverse verschillen in huishoudensamenstelling tussen de gemeenten. Het aantal eenpersoonshuishoudens is in de provincie Utrecht gemiddeld 39%. Gemeenten met een veel kleiner aandeel eenpersoonshuishoudens zijn in 2016 Renswoude (23%) en Bunschoten (24%). Relatief veel eenpersoonshuishoudens zijn er in Utrecht (52%) en Zeist (41%). Ook op het gebied van eenouderhuishoudens zijn er verschillen tussen de gemeenten onderling. Gemeenten IJsselstein (9%), Nieuwegein (8%) en Vianen (8%) hebben relatief veel eenouderhuishoudens binnen de provincie, gemeenten Bunschoten, Renswoude en Utrecht hebben er relatief weinig (5%).

Jongeren wonen langer thuis

Sinds 2009 is de leeftijd waarop jongeren het huis uitgaan gestegen. Deze stijging leek volgens het CBS in eerste instantie samen te hangen met de economische crisis, maar nu de economie weer aantrekt blijft een daling uit.(ii) Het CBS gaat nu bij haar prognoses uit van een structurele stijging van de leeftijd waarop jongeren het huis uit gaan. Er is hierbij sprake van duidelijke regionale contrasten. In Noord Nederland, Flevoland en Zeeland verlaten kinderen eerder het ouderlijk huis dan in de rest van de Nederland. CBS verklaart dit uit het feit dat het in deze gebieden voor jongeren moeilijker is om (op korte afstand) hoger onderwijs te volgen of een baan te vinden. Deze redenering volgend, kunnen we aannemen dat het voor jongeren in de provincie Utrecht relatief makkelijker is om langer thuis te wonen; het aandeel hogescholen en (nabijgelegen) universiteiten is in de provincie vrij hoog. Overigens doen zich op het gebied van samenwonen nauwelijks regionale verschillen voor.

 

Huishoudensvormen per gemeente

 

 

Totaal aantal huishoudens 2016

% Eenpersoons huishoudens 2016

% Meerpersoons huishoudens met kinderen
2016

% Eenouder-huishoudens 2016

Amersfoort

66.538

36%

38%

8%

Baarn

11.001

38%

32%

7%

De Bilt

18.997

37%

33%

7%

Bunnik

6.325

31%

36%

6%

Bunschoten

7.834

24%

46%

5%

Eemnes

3.702

28%

41%

8%

Houten

19.379

26%

45%

7%

IJsselstein

14.132

29%

42%

9%

Leusden

12.456

29%

37%

6%

Lopik

5.408

25%

44%

6%

Montfoort

5.494

26%

41%

6%

Nieuwegein

28.064

35%

35%

8%

Oudewater

4.112

30%

39%

6%

Renswoude

1.871

23%

45%

5%

Rhenen

7.896

30%

37%

6%

De Ronde Venen

17.965

29%

39%

7%

Soest

19.996

34%

35%

7%

Stichtse Vecht

27.526

31%

38%

7%

Utrecht (gemeente)

174.765

52%

26%

5%

Utrechtse Heuvelrug

21.148

35%

33%

6%

Veenendaal

26.362

31%

38%

7%

Vianen

8.077

28%

40%

8%

Wijk bij Duurstede

9.773

27%

39%

7%

Woerden

21.187

31%

39%

6%

Woudenberg

4.807

27%

42%

6%

Zeist

28.142

41%

32%

7%

Provincie Utrecht

572.957

39%

34%

6%

Nederland

7.720.787

38%

33%

7%

Bron: CBS

 

(i) Bron: CBS, Statline.
(ii) Bron: PBL/CBS (2016), Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040.

 

Informatie over databank

Naar de databank

In de databank vindt u onder andere de indicatoren:

  • huishoudens totaal
  • prognose huishoudens 2040
  • eenpersoonshuishoudens
  • eenouderhuishoudens
  • meerpersoonshuishoudens met kinderen
  • meerpersoonshuishoudens zonder kinderen
  • huishoudens overig

Meer weten?

 

You are here