Kopbeeld special's

Groen in en om de Stad

U bent hier

Groen in en om de Stad

Utrecht staat in de top drie van groeiprovincies als je naar de bevolking kijkt. Die groei vindt voornamelijk in de steden plaats. Net als in de rest van Nederland is er in de provincie Utrecht een zeer duidelijke trek naar de stad. Dit betekent dat ruimte in de stad schaars wordt, ook voor groen. In deze special bundelen we de beschikbare gegevens over het thema ‘Groen in en om de stad’. En we kijken welke maatschappelijke opgaven een rol spelen bij het (dreigende) groentekort.

Zes perspectieven
We nemen zes perspectieven onder de loep: groen in relatie tot bevolkingsgroei, klimaatadaptatie, lichamelijke gezondheid, geestelijk welzijn, recreatie en ecologisch evenwicht. Dit betekent dat we het over verschillende soorten groen hebben, over verschillende vraagstukken, verschillende aanpakken en verschillende soorten kennis. We hopen door deze bundeling van perspectieven een integrale aanpak voor groen te faciliteren; te werken aan een eindresultaat dat groter (en groener!) is dan realiseerbaar vanuit de diverse perspectieven afzonderlijk.


 

U bent hier