Gezondheid & Sport

You are here

Gezondheid & Sport

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN

 • Fysieke omgeving: De leefomgeving is van invloed op ieders gezondheid. Hoe richten we deze zo in dat zij steeds meer uitnodigt om te bewegen, te ontspannen en te ontmoeten?
 • Bewegen: Voldoende bewegen leidt tot gezondheidswinst. Hoe kunnen we regelmatige lichamelijke activiteit in het algemeen stimuleren?
 • Milieu: Luchtverontreiniging en geluidsoverlast brengen gezondheidsrisico’s met zich mee. Hoe kunnen we deze met gezamenlijke inspanning zoveel mogelijk voorkomen en terugbrengen? Welke (innovatieve) oplossingen dragen bij aan duurzame en schone mobiliteit?

 

Lees meer:

Bij gezondheid over:

 • Verschillen in levensverwachting inwoners Utrechtse gemeenten
 • Relatief veel inwoners met goed ervaren gezondheid in Renswoude
 • Gemeente Utrecht heeft relatief laagste percentage inwoners met overgewicht
 • Relatie tussen financiële problemen en gezondheid

Bij sport over:

 • Gezondheidswinst door voldoende bewegen
 • Beweegnorm laat verschil van ruim 14% zien tussen Utrechtse gemeenten
 • Relatief veel sporters in gemeenten Utrecht, Bunnik en Leusden
 • Grote verschillen in aantallen sportaccommodaties per 10.000 inwoners

You are here