Gezondheid en welzijn

U bent hier

Gezondheid en welzijn

Maatschappelijke opgaven
 

 • Gezond stedelijk leven: Het stedelijk leven brengt (extra) gezondheidsrisico’s met zich mee als gevolg van luchtverontreiniging, geluidsoverlast, hittestress. Hoe kunnen we deze risico’s zoveel mogelijk terugbrengen?
 • Dementie: Het aantal mensen met dementie zal naar verwachting in de toekomst sterk toenemen. Hoe kunnen we als samenleving zo goed mogelijk anticiperen op deze toename en passende ondersteuning bieden?
 • Eenzaamheid: Er is sprake van een toename van mensen die aangeven zich ernstig eenzaam te voelen. Hoe kunnen we bijdragen aan het terugdringen hiervan? 
 • Mantelzorg: Er zullen in de toekomst meer mantelzorgers nodig zijn. Niet iedereen is echter even vaardig in het vragen om hulp en/of in te schatten wat nodig is. Hoe kunnen we een maximale afstemming van vraag en aanbod faciliteren zowel in kwantiteit als kwaliteit?
   

Lees meer over deze en andere maatschappelijke opgaven van Gezondheid en welzijn bij:

Volwassenen en ouderen:

 • Geografische en maatschappelijke gezondheidsverschillen
 • Nieuwe visie op aanpak gezondheidsverschillen
 • Obesitas onder 65-plussers toegenomen
 • Toename van dementie
 • Goed ervaren gezondheid het hoogst in Oudewater en Renswoude
 • Meer psychiatrische aandoeningen bij inwoners met migratieachtergrond

Kinderen en jeugd:

 • Meer (overheids)aandacht voor ‘eerste 1000 dagen’ van het kind
 • Vaccinatiegraad DKTP loopt terug
 • Groen stimuleert gezonde spelontwikkeling bij kinderen
 • Meisjes in groep 7 minder weerbaar dan jongens
 • Jongvolwassene heeft vaak te maken met hoge verwachtingen
 • CBS: 1 op de 12 jongeren is psychisch ongezond
 • Jeugdwet brengt groot aantal verantwoordelijkheden voor gemeenten met zich mee

Redzaamheid en zorg:

 • Niet iedereen heeft evenveel aanleg voor (zelf)redzaamheid
 • 'Doenvermogen’ nieuw sleutelbegrip bij redzaamheid
 • U10: 8 op 10 bewoners kan terugvallen op hulp van familie
 • Zorg van het sociale wijkteam
 • Jongere-oudere zal in toekomst vaker mantelzorg moeten verrichten
 • Méér ouderen in de toekomst en variatie in hun leefstijlen en zorgbehoeften
 • 65-plussers relatief minder beperkt door hulpmiddelen
 • Toenemende druk op de burger
 • De rol van groen bij het bevorderen van het geestelijk welzijn

Welbevinden en eenzaamheid:

 • Meer dan één miljoen Nederlanders voelen zich sterk eenzaam
 • Aandeel ernstig eenzamen vooral toegenomen onder laag opgeleiden
 • Eenzaamheid komt relatief vaak geclusterd voor met overgewicht en schulden
 • U10: eenzaamheidscores gelijk gebleven ten opzichte van 2016
 • Toename van gevoelens van opgejaagdheid met name onder hoogopgeleiden en jonge ouders
 • Groen bevordert participatie in de sociale omgeving

U bent hier