Gemeentelijke en provinciale migratie

U bent hier

Gemeentelijke en provinciale migratie

5,4% bewoners provincie Utrecht in 2017 is ‘nieuwe import’ uit andere gemeente

Het aandeel nieuwe vestigers in de Utrechtse gemeenten betreft in 2017 54 op de 1.000 inwoners. Koplopers zijn de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug met respectievelijk 74 en 73 nieuwe vestigers op de 1.000 inwoners. Bunschoten kende in 2017 relatief weinig nieuwe vestigers (21 op de 1.000 inwoners) en dit geldt ook voor Woerden en Oudewater (35 op de 1.000). Kijken we naar het aantal inwoners dat vertrekt naar andere gemeenten dan zien we dat wederom Zeist en Utrechtse Heuvelrug relatief hoog scoren met respectievelijk 68 en 65 per 1.000 inwoners in 2017. In beide gemeenten is sprake van een grote verhuismobiliteit van en naar andere gemeenten.

Aantal vestigers in provincie gegroeid 

Uit de woningmarktmonitor van de provincie Utrechtblijkt de provincie Utrecht nog steeds een sterke aantrekkingskracht heeft op vestigers uit andere delen van het land. In het afgelopen jaar lag het aantal vestigers in de provincie op ruim 69.000 terwijl bijna 66.000 mensen de provincie verlieten. Dit leverde het hoogste binnenlands migratiesaldo in jaren op, namelijk 3.086. In de vijf jaar hiervoor trok de provincie per saldo ieder jaar circa 2.200 personen aan. 

Bevolkingsgroei utrechtse gemeenten naar grootte (2016-2018)

OnderwerpBevolking aan het begin van 2016Bevolking aan het begin van de periode (2017)Bevolking aan het begin van de periode (2018)Bevolkingsgroei 2016-2018 (abs)Bevolkingsgroei 2016-2018 perc.
Woudenberg1255012701130216154,9%
Vianen1951319714199679444,8%
Renswoude5051510151752074,1%
Utrecht (gemeente)338967343038347483138284,1%
Bunschoten2082321020212667653,7%
De Ronde Venen42576427634362014883,5%
Rhenen1940019597198166123,2%
Bunnik1477315156152144152,8%
Veenendaal63816642776491817832,8%
Zeist62258628306332217022,7%
Eemnes8877899991122402,7%
Leusden2930929677297557192,5%
Houten48765493004957911372,3%
Lopik1415614208143953212,3%
Nieuwegein61749618686242613062,1%
Utrechtse Heuvelrug48506490354931410202,1%
Woerden51161515135175810432,0%
Amersfoort15360215433715522626921,8%
Wijk bij Duurstede2338423502236783791,6%
Soest4548745874460897071,6%
Montfoort1378313866138792131,5%
Oudewater1004910187101801501,5%
De Bilt4237542754428464341,0%
Baarn2452124529246302431,0%
Stichtse Vecht6406164450645133110,5%
IJsselstein341013420834302610,2%
Iotaal127361312845041295484333352,6%

Bron: CBS.

Provincie trekt veel gezinnen aan, met uitzondering van gemeente Utrecht

Als er gekeken wordt naar verschillen binnen de provincie Utrecht wat betreft nieuwe vestigers, zien we dat de gemeente Utrecht vooral veel jongeren aantrekt in de leeftijd van 15-24 jaar en in de overige leeftijdscategorieën juist meer vertrekkers heeft. De overige regio’s binnen de provincie trekken per saldo juist meer gezinnen aan. Opvallend veel mensen in de leeftijd van 25-49 jaar vestigden zich in 2017 in de gemeenten Woudenberg, De Ronde Venen, (voormalig) Vianen (voormalig), Eemnes, Utrechtse Heuvelrug, Lopik en Bunnik . Rhenen, De Ronde Venen, Wijk bij Duurstede, Oudewater, Baarn, Soest en Zeist zijn de enige gemeenten in 2017 met een positief binnenlands migratiesaldo voor de leeftijdsgroep van 50-64 jaar.2

Gemeente Utrecht heeft afnemend migratiesaldo

De gemeente Utrecht heeft in 2017 nog altijd een positief migratiesaldo, maar dat ligt op een beduidend lager niveau dan een aantal jaar eerder. Per saldo verlieten in 2017, net als in 2016 meer mensen de gemeente Utrecht, dan er zich vestigden. Factoren die hier volgens onderzoeksbureau Companen mogelijk aan ten grondslag liggen zijn de blijvend grote druk op de (koop)markt, de sterke stijging van de huizenprijzen en de invoering van het leenstelsel voor studenten. Hierdoor wijken woningzoekenden uit naar gemeenten met een gunstigere prijs-/kwaliteitverhouding en gaan er minder studenten op kamers wonen.In de regio Amersfoort is het binnenlands migratiesaldo al jaren relatief stabiel.

Provincie Utrecht iets minder binnengemeentelijke verhuizingen dan landelijk

In 2017 hebben in de provincie Utrecht 59 van de 1.000 inwoners van woning gewisseld binnen hun eigen gemeente. Dit cijfer ligt net iets onder het landelijke gemiddelde van 63 per 1.000 inwoners. Gemeenten met veel binnenstedelijke verhuizingen waren in 2017 Utrecht, Veenendaal en Bunschoten met respectievelijk 87, 73 en 70 per 1.000 inwoners. Weinig binnenstedelijk verhuisd werd er in 2017 in Bunnik, De Bilt en Leusden (23, 33 en 33 verhuizingen per 1.000 inwoners). 

Jonge huishoudens willen nauwelijks meer landelijk wonen

Steeds meer mensen willen in de stad wonen. Vergeleken met pakweg dertig jaar geleden willen zowel jonge stellen, jonge alleenstaanden als jonge gezinnen vaker stedelijk dan landelijk wonen. Van de jonge huishoudens die in 1981 verhuisplannen hadden, wilde 42% stedelijker gaan wonen en 34% landelijker. In 2015 wil 71% stedelijker gaan wonen en 5% landelijker.4
 

1   Companen (2018); Woningmarktmonitor provincie Utrecht. De staat van de woningmarkt medio 2018.
2   Companen (2018); Woningmarktmonitor provincie Utrecht. De staat van de woningmarkt medio 2018.
3   Companen (2018); Woningmarktmonitor provincie Utrecht. De staat van de woningmarkt medio 2018.
4   PBL (2017); De triomf van de stedelijke voorkeur.

 

Databank

In de databank vindt u onder andere de indicatoren:

  • vestigers vanuit andere gemeenten (absoluut en % binnen provincie)
  • vertrekkers naar andere gemeenten (absoluut en % binnen provincie) 

Meer weten?

U bent hier