Fiets

You are here

Fiets

Gemiddeld zijn er in Nederland en in de provincie Utrecht meer fietsen dan inwoners. Slechts 4% van de huishoudens in de provincie heeft geen enkele fiets. Daarnaast is de elektrische fiets bezig met een fikse opmars. Al 14% van de huishoudens in de provincie bezit een of meerdere elektrische fietsen, en meer dan een kwart van de nieuw verkochte fietsen is een e-bike.(i)

 

Provincie Utrecht: bijna 1,2 fietsen per inwoner

In de provincie Utrecht zijn er bijna 1,2 fietsen per inwoner. Gemiddeld heeft 4% van de huishoudens in de provincie geen enkele fiets.(ii) Dit is lager dan het Nederlands gemiddelde en op gelijk niveau met Friesland, Overijssel, Gelderland en Zeeland. Alleen in Drenthe is dit nog lager. De Randstedelijke provincies, waar Utrecht vaak mee vergeleken kan worden, hebben beide een hoger percentage huishoudens dat geen fiets bezit.

Aantal elektrische fietsen in provincie Utrecht ondergemiddeld

Gemiddeld bezit 16% van de Nederlandse huishoudens een elektrische fiets. Voor de provincie Utrecht ligt dat aandeel lager, op 14%, en is vergelijkbaar met dat van Noord Holland (14%) en Zuid Holland (13%). In de overige acht provincies hebben huishoudens gemiddeld vaker een elektrische fiets. Er doen zich hierbij verschillen voor in de mate van verstedelijking. In de minst verstedelijkte gemeenten heeft gemiddeld 24% van de huishoudens een e-bike. De afstanden die men moet afleggen zijn hier gemiddeld langer, waarbij een elektrische fiets het mogelijk maakt om toch op de fiets naar de plek van bestemming te gaan. In de meest stedelijke gemeenten, waar de voorzieningen dichterbij zijn, heeft  9% van de huishoudens een elektrische fiets. In 2015 werden in Nederland 276.000 nieuwe e-bikes verkocht. Dit was goed voor 28% van het aantal nieuw verkochte fietsen, een flinke stijging. In 2013 was dit nog maar 19%.(iii) Nederland is relatief gezien de grootste afnemer van elektrische fietsen ter wereld. Per hoofd van de bevolking worden de meeste elektrische fietsen verkocht.(iv)

Gebruik e-bikes en speed pedelecs breidt zich uit

De e-bike is lang vooral door 50-plussers gekocht voor recreatief gebruik, maar de gemiddelde koper wordt steeds jonger en het gebruik verandert. Waar de elektrische fiets eerst vooral voor recreatief gebruik was, wordt hij steeds meer voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer gebruikt.(v) Onderzocht is dat in Utrecht door de elektrische fiets een verdubbeling van fietsgebruik haalbaar is voor de doelgroep die op reguliere basis 7,5-15 kilometer aflegt van thuislocatie naar bestemmingslocatie. Het aandeel van de elektrische fiets ligt voor deze afstand op 8%. Het gebruik van de elektrische fiets kan ritten met de auto of het openbaar vervoer vervangen, wat ten goede komt aan het milieu.(vi) Bovendien is meer beweging goed voor de gezondheid. Naast de gewone e-bike is ook de speed pedelec in opkomst, waarmee een snelheid van 45 kilometer per uur gehaald kan worden. In oktober 2015 waren er zo’n 6.000 speed pedelecs geregistreerd in Nederland.

 

Bezit (elektrische) fiets

 

Huishoudens met
een/meerdere
elektrische fiets
2015

Huishoudens
zonder fiets
2015

Gemiddeld
aantal fietsen
per inwoner
2015

Groningen

19%

5%

1,19

Friesland

20%

4%

1,22

Drenthe

20%

3%

1,25

Overijssel

23%

4%

1,22

Flevoland

12%

6%

1,07

Gelderland

20%

4%

1,19

Utrecht

14%

4%

1,18

Noord-Holland

14%

7%

1,12

Zuid-Holland

13%

8%

1,05

Zeeland

22%

4%

1,18

Noord-Brabant

17%

5%

1,19

Limburg

18%

9%

1,07

Nederland

16%

6%

1,14

Bron: CBS

 

(i) Bron: PBL, 2016, Kansrijk mobiliteitsbeleid.
(ii) Bron: OVIN, 2015.
(iii) Bron: www.Fietsplatform.nl.
(iv) Bron: PBL, 2016, Kansrijk mobiliteitsbeleid.
(v) Bron: PBL, 2016, Kansrijk mobiliteitsbeleid.
(vi) Bron: PBL, 2016, Kansrijk mobiliteitsbeleid.

Informatie over databank

Naar de databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

  • aantal fietsen /inwoners
  • % huishoudens zonder fiets
  • aantal elektrische fietsen/inwoners
  • aantal huishoudens met elektrische fiets

Meer weten?

You are here