Fiets

U bent hier

Fiets

Provincie Utrecht: bijna 1,2 fietsen per inwoner

In de provincie Utrecht zijn er bijna 1,2 fietsen per inwoner. Gemiddeld heeft 4% van de huishoudens in de provincie geen enkele fiets1. Dit is lager dan het Nederlands gemiddelde en op gelijk niveau met Friesland, Overijssel, Gelderland en Zeeland. Alleen in Drenthe is dit nog lager. De Randstedelijke provincies, waar Utrecht vaak mee vergeleken kan worden, hebben beide een hoger percentage huishoudens dat geen fiets bezit. 

Dagelijkse fietsen verlengt levensverwachting met maanden

Fietsen heeft een positief effect op de levensverwachting, ondanks dat mensen op de fiets een grotere kans hebben op een verkeersongeval dan als zij voor korte dagelijkse ritjes de auto pakken. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verkort de verhoogde ongevalkans de levensverwachting van de fietser met 5-9 dagen, het inademenen van vervuilde lucht verkort de levensverwachting nog eens met 1-40 dagen, maar door de dagelijkse beweging wordt de levensverwachting juist met 3-14 maanden verlengd.2

Provincie Utrecht heeft meeste speedpedelecs per 100.000 inwoners

De e-bike is lang vooral door 50-plussers gekocht voor recreatief gebruik, maar de gemiddelde koper wordt steeds jonger en het gebruik verandert. Waar de elektrische fiets eerst vooral voor recreatief gebruik was, wordt hij steeds meer voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer gebruikt3. Onderzocht is dat in Utrecht door de elektrische fiets een verdubbeling van fietsgebruik haalbaar is voor de doelgroep die op reguliere basis 7,5-15 kilometer aflegt van thuislocatie naar bestemmingslocatie. Het aandeel van de elektrische fiets ligt voor deze afstand op 8%. Het gebruik van de elektrische fiets kan ritten met de auto of het openbaar vervoer vervangen, wat ten goede komt aan het milieu4. Bovendien is meer beweging goed voor de gezondheid. Naast de gewone e-bike is ook de speed pedelec in opkomst, waarmee een snelheid van 45 kilometer per uur gehaald kan worden. 
Het aantal speedpedelecs per 100.000 inwoners is in 2018 het hoogst in de provincie Utrecht. Hier zijn het er 101 per 100.000 inwoners. Gemiddeld in Nederland zijn het er 73. De provincies Limburg (43) en Flevoland (52) scoren het laagst op dit gebied.

Aantal speedpedelecs per 100.000 inwoners (2018)

Groningen84
Friesland64
Drenthe77
Overijssel88
Flevoland52
Gelderland80
Utrecht101
Noord-Holland81
Zuid-Holland65
Zeeland85
Noord-Brabant66
Limburg43
Nederland73

Bron: CBS.

1   OVIN, 2015.
2   PBL (2017); Fietsen leidt tot langer en gezond leven.
3   Planbureau voor de Leefomgeving (2016), Kansrijk mobiliteitsbeleid.
4   Planbureau voor de Leefomgeving (2016), Kansrijk mobiliteitsbeleid.

 

Databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

  • Percentage huishoudens zonder fiets        
  • Percentage huishoudens met elektrische fiets        
  • Aantal fietsen per inwoner, gemiddeld        
  • Aantal elektrische fietsen per inwoner, gemiddeld

Meer weten?

U bent hier