Energieverbruik

You are here

Energieverbruik

In de provincie Utrecht wordt jaarlijks circa 100.000 terajoule (TJ) energie gebruikt. Dit bestaat voor bijna 20% uit elektriciteit, ongeveer 45% uit warmte (meest aardgas en klein deel restwarmte) en circa 35% autobrandstoffen. De warmte en elektriciteit worden hoofdzakelijk verbruikt in de gebouwde omgeving. Bij de gebouwde omgeving onderscheiden we woningen (64%), kantoren (10%), maatschappelijk vastgoed (15%) en retail (11%).(i)

 

Utrechters gebruiken relatief veel energie voor verkeer en vervoer

Kijken we naar het totale energiegebruik binnen de provincie Utrecht dan zien we dat Utrechters minder energie gebruiken dan Nederlanders in het algemeen, omgeslagen per hoofd van de bevolking. Het energiegebruik voor de gebouwde omgeving per inwoner is in 2015 gemiddeld voor Utrechters (37,34 GJ/inw) lager ten opzichte voor Nederlanders in het algemeen (39,61 GJ/inw). Grotere verschillen doen zich nog voor als het gaat om ‘energiegebruik landbouw, bosbouw en visserij per inwoner’ en ‘energiegebruik industrie en energie per inwoner’. Alleen waar het gaat om ‘energiegebruik verkeer en vervoer per inwoner’ gebruiken Utrechters meer dan Nederlanders gemiddeld; 34,26 GJ/inw ten opzichte van 29,48 GJ/inw.(ii)

Gasverbruik Utrechtse gemeenten daalt met een derde in periode 2010-2015

In de provincie Utrecht ligt het gemiddeld jaarverbruik van aardgas voor particuliere woningen in 2015 8% onder het landelijk gemiddelde; evenals het verbruik in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. De provincies Drenthe en Groningen verbruiken relatief meer gas dan gemiddeld (+28% en +20%). Kijken we naar de verschillen tussen Utrechtse gemeenten onderling dan zien we dat drie gemeenten duidelijk onder het provinciaal gemiddelde uitkomen: Utrecht (-32%); Nieuwegein (-50%) en Houten (-18%). Baarn, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug verbruiken beduidend meer dan het provinciaal gemiddelde (> 40%). In alle gemeenten is in de periode 2010 - 2015 het gemiddelde jaarverbruik met ongeveer een derde gedaald.

Elektriciteitsverbruik particuliere woningen Utrecht net boven landelijk gemiddelde

Het gemiddeld jaarverbruik elektriciteit van particuliere woningen in de provincie Utrecht (3.020 kWh) ligt in 2015 1% boven het Nederlandse gebruik (2.980). In alle Utrechtse gemeenten is het gemiddelde jaarverbruik in de periode 2010-2015 met ongeveer 10% omlaag gegaan. Gemeenten die in 2015 beduidend meer verbruiken dan het provinciaal gemiddelde zijn Renswoude (+32%), Lopik (+21%) en Bunschoten (+52%). Amersfoort (-4%) en Utrecht (-15%) gebruiken daarentegen minder dan het provinciaal gemiddelde.

Gemiddeld jaarverbruik aardgas en elektriciteit van particuliere woningen per jaar 2015

 

Gasverbruik
 (m3)

Elektriciteitsverbruik
op individuele
aansluitingen

kWh

 

Amersfoort

1.140

2.910

Baarn

1.630

3.090

De Bilt

1.680

3.320

Bunnik

1.530

3.260

Bunschoten

1.440

3.620

Eemnes

1.550

3.410

Houten

940

3.290

IJsselstein

1.140

3.280

Leusden

1.400

3.270

Lopik

1.540

3.650

Montfoort

1.400

3.450

Nieuwegein

570

3.090

Oudewater

1.420

3.250

Renswoude

1.580

3.990

Rhenen

1.550

3.360

De Ronde Venen

1.500

3.430

Soest

1.540

3.300

Stichtse Vecht

1.410

3.250

Utrecht (gemeente)

780

2.560

Utrechtse Heuvelrug

1.740

3.350

Veenendaal

1.200

3.100

Vianen

1.380

3.170

Wijk bij Duurstede

1.390

3.400

Woerden

1.300

3.160

Woudenberg

1.510

3.380

Zeist

1.530

3.110

Bron: CBS

 

(i) Bron: Klimaatmonitor 2014
(ii) Bron: Klimaatmonitor

Informatie over databank

Naar de databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

  • gasverbruik per woning
  • elektriciteitsverbruik per woning
  • aantal woningen met stadsverwarming

Meer weten?

You are here