Economische ontwikkeling

You are here

Economische ontwikkeling

De provincie Utrecht is een economisch sterke regio en is als centraal economisch knooppunt belangrijk voor Nederland. De beroepsbevolking is hoog opgeleid, de werkloosheid relatief laag en veel mensen zijn werkzaam in de kenniseconomie. Binnen Europa hoort de provincie Utrecht bij de innovatieleiders en veel grote bedrijven en kennisinstellingen hebben hier hun hoofdkantoren. Een groot deel van de kleinere ondernemingen en ZZP’ers profiteren van de economische kracht van de regio. De provincie doet het als geheel goed, maar niet iedereen profiteert evenveel. De verschillen in de regio zijn soms groot.

 

De provincie heeft een hoog BBP

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is een graadmeter voor de economische kracht van regio’s. Na Noord-Holland kent de provincie Utrecht in 2015 het hoogste BBP, namelijk 46.747 euro per inwoner. De arbeidsparticipatie in de provincie is hoog. Een deel van de inwoners van de provincie profiteert van de sterke economie, wat terug te zien is in het inkomen. Het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen in Utrecht was in 2013 met 26.500 euro bruto per persoon per jaar het hoogste van alle provincies in Nederland.

Aantal banen in provincie Utrecht stijgt

In 2016 zijn er in de provincie Utrecht 684.840 banen (fulltime, parttime en uitzendkrachten) beschikbaar, een stijging van bijna 20.000 banen ten opzichte van 2010. De meeste banen centreren zich in de gemeente Utrecht, gevolgd door Amersfoort en Nieuwegein. Mede dankzij de aantrekkende economie is het aantal banen tussen 2015 en 2016 in 19 van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht toegenomen.

2016 grote groei buitenlandse investeringen

De provincie Utrecht heeft in 2016 ruim € 14,4 miljoen aan buitenlandse investeringen en 458 nieuwe arbeidsplaatsen (in de provincie bij buitenlandse bedrijven) binnengehaald. In 2016 kozen negentien buitenlandse bedrijven voor de provincie Utrecht. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015. Buitenlandse investeerders zijn van groot belang voor de gehele Nederlandse economie. Dit levert al jaren veel nieuwe banen op, draagt bij aan de economie en versterkt de aansluiting op internationale netwerken. De provincie Utrecht blijft er naar streven meer buitenlandse bedrijven aan te trekken en deze daarna voor de regio te behouden.(i)

Relatieve gevoeligheid Utrecht voor werkgelegenheidsverlies als gevolg van digitalisering

Volgens de Economic Board Utrecht (EBU) ligt de Utrechtse economische kracht in haar diversiteit. De regio kent een sterke dienstensector. Op de arbeidsmarkt manifesteert de meeste groei in werkgelegenheid zich in kennisintensieve diensten. Tegelijkertijd kent de regio veel banen in de zakelijke diensten met een administratief karakter.(ii) Door samenvoegingen van afdelingen van grote bedrijven in de provincie Utrecht wordt het effect van de digitalisering op het moment nog niet direct gevoeld. Nu en in de toekomst kan een eventuele uitstroom door digitalisering van invloed zijn op de werkgelegenheid en verdringing op de arbeidsmarkt.

Relatief weinig zakelijke overnachtingen in provincie Utrecht

De provincie Utrecht herbergt in 2015 1.060.000 zakelijke overnachtingen, oftewel 6% van alle zakelijke overnachtingen in Nederland. Hiermee blijft de provincie achter op Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de provincie door haar centrale ligging voor zakelijke reizigers vanuit heel het land goed te bereiken is, waardoor de noodzaak om in de provincie de overnachten wellicht lager is.

 

Aantal banen

 

Aantal banen
2010

Aantal banen
2016

%
Toe-/ afname

Amersfoort

82.108

82.353

0,3%

Baarn

12.788

11.864

-7,8%

De Bilt

18.766

18.380

-2,1%

Bunnik

9.247

8.596

-7,6%

Bunschoten

9.517

10.888

12,6%

Eemnes

2.855

2.736

-4,3%

Houten

23.773

23.240

-2,3%

IJsselstein

13.084

13.486

3,0%

Leusden

14.296

14.617

2,2%

Lopik

5.364

5.186

-3,4%

Montfoort

5.595

5.265

-6,3%

Nieuwegein

43.688

41.676

-4,8%

Oudewater

3.921

4.231

7,3%

Renswoude

2.727

2.971

8,2%

Rhenen

5.870

6.030

2,7%

De Ronde Venen

16.854

16.618

-1,4%

Soest

18.222

17.341

-5,1%

Stichtse Vecht

22.325

22.163

-0,7%

Utrecht (gemeente)

229.336

243.745

5,9%

Utrechtse Heuvelrug

23.242

21.461

-8,3%

Veenendaal

29.253

27.308

-7,1%

Vianen

11.762

11.352

-3,6%

Wijk bij Duurstede

6.423

6.704

4,2%

Woerden

27.992

26.609

-5,2%

Woudenberg

4.779

4.869

1,8%

Zeist

36.338

35.231

-3,1%

Bron: PAR
 

(i) Bron: Persbericht Provincie Utrecht, 30-1-2017.  
(ii) Bron: EBU, 2016, Omgevingstrends en SWOT-analyse Utrecht 2016

Informatie over databank

Naar de databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

  • aandeel snelgroeiende ondernemingen
  • totaal aantal zakelijke hotelovernachtingen
  • totaal aantal vestigingen per sector
  • totaal aantal banen per sector
  • aantal banen per 100 inwoners
  • potentiële beroepsbevolking
  • opleidingsniveau beroepsbevolking

Meer weten?

 

You are here