Economie

U bent hier

Economie

Maatschappelijke opgaven

 

 • Personeelskrapte: Door krapte aan personeel doen zich momenteel in toenemende mate productiebelemmeringen voor in de provincie Utrecht. Hoe kunnen we dit proces gaan kantelen?
 • Dataficering: Er wordt steeds meer gewerkt met (big) data en artificiële intelligentie. Dit vraagt nieuwe vaardigheden van veel werknemers. Hoe kunnen de benodigde aanpassingen worden gerealiseerd zonder negatieve impact op de bestaande beroepsbevolking?
 • Flexibele arbeidsrelaties: Het aandeel vaste banen neemt gestaag af. Hoe kunnen we voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen de groep flexibelen en mensen met een vast contract bij zowel regelingen en voorzieningen als bij kansen op de woningmarkt?
 • Mobiliteit: Hoe zorgen we ervoor dat ook de economische kerngebieden en toplocaties als het Utrecht Science Park, voor auto, fiets en OV goed ontsloten blijven?
 • Human capital energietransitie: De huidige arbeidsmarkt ontwikkelt zich snel en vraagt om steeds nieuwe typen deskundigheid. Hoe kan de benodigde hoeveelheid ‘human capital’ voor met name de energietransitie, zo effectief mogelijk worden opgeleid?

Lees meer over deze en andere maatschappelijke opgaven van Economie bij:

Economische ontwikkeling:

 • Arbeid raakt steeds meer gedataficeerd
 • Provincie Utrecht: Voorsprong in economische groei is verdwenen
 • Opleidingsniveau en sectorstructuur in provincie Utrecht
 • Productiebelemmeringen als gevolg van krapte aan personeel
 • Gemiddelde opleidingsniveau gaat nog verder groeien in Utrecht-midden
 • Banengroei 2010-2017 bijna volledig gevuld binnen gemeente Utrecht

Ontwikkeling sectoren:

 • Energietransitie brengt nieuwe vraag naar arbeid voort
 • Arbeidsmarkt provincie Utrecht blijft relatief stabiel
 • Toekomst vraagt nieuwe competenties in gezondheidszorg

Bedrijfsontwikkeling:

 • Oprichtingen en opheffingen; meest frequent in gemeenten Utrecht en Amersfoort
 • In Veenendaal en Renswoude relatief veel snelgroeiende bedrijven

Commercieel vastgoed:

 • Huidige kantorenvoorraad ruim voldoende tot 2050
 • Utrechtse regio kenmerkt zich door toenemend gebruik informele werklocaties
 • Lege winkelpanden vaker getransformeerd tot woning

U bent hier