Economie

You are here

Economie

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN

 • Bereikbaarheid: Utrecht is economisch gezien een sterke provincie. De belangrijkste opgave is om deze positie te handhaven en waar mogelijk te versterken. Eén van de voorwaarden daarvoor is een optimale bereikbaarheid van de economische kerngebieden. Hoe zorgen we hiervoor?
 • Innovatiekracht: De provincie bekleedt een toppositie in Europa als innovatieregio. Toch ligt het de innovatiekracht onder die van Europese regio-gemiddelde. Hoe kan de toppositie verder behouden of versterkt worden?
 • Snelgroeiers: In de regionale economie doet zich momenteel een kentering voor in de toename van het aantal snelgroeiende vestigingen. Hoe kan deze ontwikkeling worden bijgestuurd?
 • Nieuwe competenties: De provincie Utrecht speelt een grote rol in de gezondheidseconomie. In de veranderende zorgsector zijn nieuwe professionals nodig met nieuwe competenties. Hoe kan deze innovatieve ontwikkeling verder worden ondersteund?
 • Leegstand: Het leegstaande vastgoed vraagt in toenemende mate aandacht. Welke aanpak vraagt dit?

 

Lees meer:

Bij economische ontwikkeling over:

 • De provincie heeft een hoog BBP
 • Aantal banen in provincie Utrecht stijgt
 • 2016 grote groei buitenlandse investeringen
 • Relatieve gevoeligheid Utrecht voor werkgelegenheidsverlies als gevolg van digitalisering
 • Relatief weinig zakelijke overnachtingen in provincie Utrecht

Bij sector-ontwikkeling over:

 • Grootste aandeel banen in detailhandel, zorg en zakelijke diensten
 • Toekomst vraagt nieuwe competenties in gezondheidszorg
 • Relatieve toename aandeel ZZP’ers ten opzichte van totaal aantal banen

Bij bedrijfsontwikkeling over:

 • Terugloop in snelgroeiende bedrijven
 • Oprichtingen en faillissementen nemen beide af

Bij commercieel vastgoed over:

 • Winkelleegstand relatief grootst in Zeist, Veenendaal en De Bilt
 • Kantoren leegstand relatief groot in Stichtse Vecht, Woudenberg en Amersfoort

Bij innovatie over:

 • Provincie Utrecht in absolute top concurrerende regio’s Europa
 • Europa: regio Utrecht derde plaats hoog opgeleide beroepsbevolking
 • Innovatiekracht regio Utrecht blijft iets achter op andere Europese regio’s
 • Grote relatieve daling aantal patenten in Utrecht 2010-2012

You are here