Cultuur, Recreatie & Natuur

You are here

Cultuur, Recreatie & Natuur

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN:

 • Leefkwaliteit: De bevolking in de provincie zal nog verder gaan toenemen. Hoe zorgen we voor behoud en uitbreiding van leefkwaliteit in de vorm van recreatieve en culturele voorzieningen en aantrekkelijk landschap?
 • Leefomgeving: De leefomgeving is van invloed op ieders gezondheid. Hoe richten we deze zo in dat zij meer uitnodigt tot gezond gedrag?
 • Stad-land verbindingen: Er is een toenemende trek naar de stad. Hoe zorgen we voor uitnodigende en tevens duurzame stad-plattelandsverbindingen?
 • Natuur: Hoe zorgen we (met een natuur-inclusieve aanpak van projecten) voor het duurzaam in stand houden van de in de provincie voorkomende soorten planten en dieren?

 

Lees meer:

Bij cultuur over:

 • Utrechtse gemeenten: minstens één rijksmonumenten per 3.000 inwoners
 • Utrecht op vierde positie museumbezoek
 • Utrechters wonen gemiddeld het dichtst bij een bibliotheek

Bij recreatie over:

 • Bijna 3 miljard euro besteed aan recreatie
 • Grootste aandeel dagrecreatief terrein in gemeenten Utrecht en De Ronde Venen
 • Sterke groei van aantal hotelovernachtingen 2012-2015

Bij natuur over:

 • Provincie Utrecht: ambitie binnen tien jaar 1.506 hectare nieuwe natuur realiseren
 • Biodiversiteit staat onder druk
 • Utrechtse Heuvelrug meest bosrijke gebied
 • Meeste natuurlijk open terrein in Leusden
 • Relatief veel bebouwd én open natuurlijk terrein in Utrecht

You are here