Cultuur, recreatie en sport

U bent hier

Cultuur, recreatie en sport

Maatschappelijke opgaven
 

 • Totaalaanbod recreatie: Hoe kunnen we, mede met het oog op toenemende bevolkingsgroei, zo goed mogelijk inspelen op de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan recreatiemogelijkheden voor uiteenlopende (provinciale) doelgroepen.
 • Nieuwe bewegingsbehoeften: De bevolking als geheel groeit en verandert onder meer door vergrijzing en migratie. Mede hierdoor veranderen wensen en voorkeuren voor sportbeoefening. Hoe kunnen deze, deels nieuwe groepen, optimaal ondersteund worden bij hun bewegingsbehoeften?
 • Verkeersveiligheid van en naar recreatiegebieden: Om goed te kunnen recreëren is een goed aanbod aan toegangswegen gewenst. Steeds meer soorten langzaam verkeer maken (in toenemende mate) gebruik van fietspaden. Hoe kan de verkeersveiligheid van deze groep zo goed mogelijk geborgd worden?

    

Lees meer over deze en andere maatschappelijke opgaven van Cultuur, recreatie en sport bij:

Cultuur:

 • Utrechters op de derde plaats waar het gaat om culturele participatie
 • Positieve trends erfgoed provincie Utrecht
 • Kosten onderhoud erfgoed stabiel gebleven
 • Bibliotheek als nieuwe maatschappelijke ontmoetingsruimte
 • Van lenen papieren boek naar e-bookaccount
 • Afname aantal bibliotheken in Utrechtse regio
 • Hoogopgeleiden lezen vaker en lange

Recreatie:

 • Groei bestedingen voor vrijetijdsactiviteiten
 • Groei aantal overnachtingen
 • De rol van groen bij het kunnen recreëren in de directe omgeving
 • Toekomsttrends bevolkingsgroei en vergrijzing
 • Inwoners provincie Utrecht: relatief veel stijlzoekers en weinig avontuurzoekers
 • Ingeschatte tekorten provinciaal recreatiegebied, wandel- en fietspaden
 • Recreëren gebeurt voor de helft binnen gemeentegrenzen

Sport en bewegen:

 • Verwachte daling van sporten in verenigingsverband
 • Provincie Utrecht: bevolking groeit harder dan hectaren sportterrein
 • Beweegnorm laat verschil van ruim 14% zien tussen Utrechtse gemeenten
 • Relatief veel sporters in gemeenten Utrecht, Bunnik en Leusden
 • Grote verschillen in aantallen sportaccommodaties per 10.000 inwoners [cijfers updaten]
 • Gezondheidswinst door voldoende bewegen

U bent hier