Cultuur

You are here

Cultuur

De groei van het aantal inwoners en de werkgelegenheid in de provincie Utrecht is niet alleen te danken aan de economische kansen, maar bijvoorbeeld ook aan het prettige leefklimaat. Mooie landschappen, de nog aanwezige rustige gebieden en culturele kwaliteiten dragen hieraan bij. Het is een van de uitdagingen om deze karakteristieken in de toekomst te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is er sprake van een verband tussen gezondheid en cultuurbereik. Over de diverse cultuuruitingen bezien, gaat een slechtere gezondheid in de regel samen met lagere bezoekpercentages.(i)

 

Utrechtse gemeenten: minstens één rijksmonument per 3.000 inwoners

Alle gemeenten in Utrecht hebben in 2015 minstens één rijksmonument per 3.000 inwoners. De relatief meeste rijksmonumenten zijn binnen de provincie te vinden in de gemeente Oudewater: 16 per 1.000 inwoners. Gemiddeld heeft een gemeente in de provincie Utrecht in 2015 5,3 rijksmonumenten per 1.000 inwoners. Utrecht neemt daarmee landelijk gezien, een bovengemiddelde positie in. In de provincie Utrecht zijn in 2015 in totaal 5.509 rijksmonumenten. Hiervan was 51% een woonhuis; 11% een agrarisch gebouw; 8% een verdedigingswerk; 4% een kerkelijk gebouw en 3% een kasteel.(ii)

Utrecht op vierde positie museumbezoek

In totaal heeft in 2015 50% van alle voorstellingen op het gebied van theater, cabaret, muziek en dans plaatsgevonden in de provincies Noord- en Zuid Holland. In de provincie Utrecht was dit 7%, waar 1.580.000 bezoekers op afkwamen. Wat betreft museumbezoek zien we dat de meeste bezoeken in 2015 eveneens plaatsvonden in de provincies Noord Holland (bijna 15 miljoen) en Zuid-Holland (bijna 7 miljoen). De provincie Utrecht komt (samen met de provincie Flevoland) op een vierde plaats, met in totaal 2,1 miljoen museumbezoeken. Het minst aantal museumbezoeken vindt plaats in Zeeland (374.000).

Utrechters wonen gemiddeld het dichtst bij een bibliotheek

Voor het lenen van een boek of cd of voor een lezing over literatuur ga je naar de bibliotheek. Landelijk gezien daalt het aantal bibliotheken echter; waren er in 2005 nog 341 openbare bibliotheken, in 2015 was dit aantal gedaald tot 156.(iii) Een van de gevolgen van de bibliotheekverdunning is dat mensen steeds langer onderweg zijn naar de bibliotheek. Friezen en Zeeuwen moeten in 2015 gemiddeld 2,9 kilometer afleggen om bij de dichtstbijzijnde bibliotheek te komen. Voor inwoners van de provincie Utrecht is dit gemiddeld 1,5 kilometer.

 

Culturele voorzieningen per provincie

 

Aantal museumbezoeken
2015

 

Totaal aantal voorstellingen (muziek, dans, theater, cabaret)
2015

 

Afstand tot bibliotheek (km)
2015

 

Groningen

640.268

1.746

1,9

Friesland

864.671

1.303

2,9

Drenthe

659.037

1.250

2,6

Overijssel

1.077.906

3.232

1,7

Gelderland

2.926.019

4.542

1,9

Flevoland

X

581

2,5

Utrecht

2.101.519

3.891

1,5

Noord-Holland

14.855.535

16.324

1,7

Zuid-Holland

6.912.587

10.142

1,6

Zeeland

374.494

803

2,9

Noord-Brabant

1.756.803

5.966

1,9

Limburg

941.129

2.688

1,9

X Flevoland is meegeteld bij Utrecht
Bron: CBS.

 

 

(i) Bron:  CBS.
(ii) Bron: SCP, 2015. De sociale staat van Nederland.
(iii) bron: CBS.

You are here