Criminaliteit

You are here

Criminaliteit

Landelijk gezien daalt het aantal geregistreerde misdrijven al jaren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) registreerde de politie in 2015 in Nederland bijna één miljoen misdrijven, terwijl dat er tien jaar eerder nog zo’n 1,3 miljoen waren.  Het vaakst wordt aangifte gedaan van vermogensmisdrijven (35,9) keer per 1.000 inwoners), vernielingen (7,2) en verkeersmisdrijven (6,4).(i)

 

Criminaliteitscijfer Utrecht dicht bij landelijk gemiddelde

De totale criminaliteitscijfers van de 26 gemeenten laten zien dat er vrij grote fluctuaties zijn in het aantal misdrijven per 1.000 inwoners. Gemeenten met lage misdrijfcijfers zijn in 2015 Lopik (19,3), Wijk bij Duurstede (24,3) en Montfoort (25,7). Hoge misdaadcijfers zijn er in dat jaar in de gemeenten Utrecht (94,8), Nieuwegein (68,7) en Zeist (56,9). Het gemiddelde cijfer voor Nederland is 57,4 in 2015; de provincie Utrecht komt hier net iets boven uit met 58,4.

Relatief weinig woninginbraken in Lopik, Bunschoten en Leusden

Het aantal diefstallen uit woningen was in 2015 landelijk gemiddeld 3,9 per 1.000 inwoners. Voor de provincie Utrecht lag dit cijfer iets hoger, op 4,2. Relatief weinig diefstallen uit woningen kwamen voor in de Utrechtse gemeenten Lopik (1,4), Bunschoten (1,5) en Leusden (1,6). Relatief veel diefstallen kwamen voor in Woudenberg (6,9), Woerden (6) en Soest (5,5).

 

Aandeel jeugdige verdachten verschilt sterk tussen gemeenten

Wat betreft jeugdige verdachten zien we dat dat er in 2014 in de provincie Utrecht, gemiddeld 17,8 op de 1.000 12-24 jarigen zijn. Dit cijfer komt zo goed als overeen met het landelijk gemiddelde (17,7). Verschillen tussen gemeenten onderling zijn vrij groot. Relatief weinig jeugdige verdachten zijn er in de gemeenten Bunnik (6,6 op de 1.000 jongeren), Wijk bij Duurstede (6,9) en Lopik (8,3). Relatief veel jeugdige verdachten zijn er in Nieuwegein (25,5), Utrecht (22,5) en Amersfoort (19,5). Als we kijken naar het aantal Haltverwijzingen (voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar), zien we dat er in 2015 relatief weinig plaatsvonden in Renswoude (2,4), Bunnik (2,7) en Lopik (5,2) en relatief veel in Leusden (18,8), Utrecht (15,8) en Amersfoort (14).

Afname gerapporteerd slachtofferschap cybercriminaliteit

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 11% van de Nederlanders in 2014 rapporteerde in het voorafgaande jaar slachtoffer te zijn geweest van een vorm van cybercriminaliteit (hacken, koop- en verkoopfraude, cyberpesten en identiteitsfraude). In de meeste gevallen werden mensen gehackt (5%), gevolgd door koop- en verkoopfraude (3,5%), cyberpesten (3%) en identiteitsfraude (nog geen 1%). Het slachtofferschap in 2014 is significant lager dan in de twee voorafgaande jaren, uitsluitend vanwege een afgenomen aantal slachtoffers van hacken en identiteitsfraude. Het SCP vermoedt dat er sprake is van verbeterd bewustzijn bij, en preventie door gebruikers en/of aanbieders van digitale diensten. De groep die in 2014 het vaakst rapporteert slachtoffer te zijn geweest van cybercriminaliteit is die van de 15-24 jarigen (17,6%), gevolgd door de 25-44 jarigen (14,2%). Van de 65-plussers geeft 5,2% aan slachtoffer te zijn geweest van cybercriminaliteit.(ii)

 

Misdrijven en jeugdige verdachten

 

Misdrijven totaal per 1.000 inwoners
2015

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
2015

Jeugdige verdachten per 1.000 inwoners 12 t/m 24 jaar 2014

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 2015

Amersfoort

58,4

4,1

19,5

14

Baarn

50,9

4,5

17,5

12,8

De Bilt

44,1

4,8

12,5

10,9

Bunnik

45

2,4

6,6

2,7

Bunschoten

36,7

1,5

17,2

8,3

Eemnes

37,5

2,3

14,4

11,2

Houten

34,8

2,1

12,4

7,2

IJsselstein

39,7

2

16,4

11,2

Leusden

27,1

1,6

12,1

18,8

Lopik

19,3

1,4

8,3

5,2

Montfoort

25,7

1,8

11

11,9

Nieuwegein

68,7

5,3

25,5

11,3

Oudewater

26,9

4,1

15,9

10,9

Renswoude

31,7

3,1

 

2,4

Rhenen

31,2

3,2

15,8

8,6

De Ronde Venen

37,8

4,3

12,3

8,1

Soest

45,9

5,5

15,1

9,6

Stichtse Vecht

42,5

3,1

13,6

12

Utrecht (gemeente)

94,8

5,1

22,5

15,8

Utrechtse Heuvelrug

38,5

3,7

16,5

9,6

Veenendaal

46,6

4

16

11,7

Vianen

40,2

2,3

15,3

8,6

Wijk bij Duurstede

24,3

1,7

6,9

12,2

Woerden

50,8

6

16

9,2

Woudenberg

32,9

6,9

10,1

11,6

Zeist

56,9

5,3

17,7

11,2

Provincie Utrecht

58,4

4,2

17,8

--

Nederland

57,4

3,9

17,7

--

Bronnen: CBS; waarstaatjegemeente.nl en www.halt.nl

 

(i) Bron: CBS, 2016. Trends in Nederland. Cijfers betreffen 2015.
(ii) Bron: SCP (2015), De sociale staat van Nederland.

You are here