Commercieel vastgoed

You are here

Commercieel vastgoed

Het aankoopgedrag van consumenten verandert. Steeds vaker kopen mensen goederen via het internet. Deze oriëntatie is een belangrijke oorzaak voor wijzigingen in het winkellandschap. Het gebruik van winkelgebieden loopt terug, wat op veel plaatsen leidt tot leegstand. Tot 2011 was het transformeren van leegstaande kantoor- of winkelpanden tot woningen in de provincie Utrecht nog niet of nauwelijks aan de orde. Het was gebruikelijker om te slopen of te zoeken naar een andersoortige bestemming. Vanaf 2011 is een kentering zichtbaar en worden leegstaande panden vaker omgevormd tot woningen (transformatie). Waar het totale oppervlakte van transformatie van kantooroppervlakte naar woningen in de provincie Utrecht in 2011 nog 3.130 m2 was steeg dit in 2013 tot 48.035 m2. In 2015 was dit volume met 22.160 m2 een stuk hoger maar nog altijd ongeveer zeven keer zoveel vierkante meter als in 2011.

 

Winkelleegstand relatief grootst in Zeist, Veenendaal en De Bilt

De winkelleegstand is in de provincie Utrecht relatief laag in vergelijking met andere provincies. In 2016 staat iets meer dan 6% van de totale winkelvloeroppervlakte in de provincie leeg, waar dit landelijk 10% is. De mate van leegstand varieert tussen de diverse gemeenten van de provincie met percentages rond de 1% in IJsselstein, Eemnes en Bunnik, tot percentages boven de 10% in gemeenten als De Bilt en Veenendaal. In Zeist is de leegstand met 18,6% relatief het hoogst. Overigens zorgt de leegstand van winkelpanden ook voor kansen om woningen in het centrum van de steden te realiseren; grote winkelketens die verdwijnen uit het straatbeeld laten grote panden achter met diverse woonbestemmingsmogelijkheden.

Kantoren leegstand relatief groot in Stichtse Vecht, Woudenberg en Amersfoort

De gemiddelde kantorenleegstand in gemeenten met kantoorpanden in de provincie Utrecht is in 2016 19,7%. De kantorenleegstand is relatief het grootst in Stichtse Vecht, Woudenberg en Amersfoort, waarbij een kwart tot ruim een derde van de kantooroppervlakte leeg staat. In de Utrechtse Heuvelrug en Bunschoten is de kantorenleegstand met percentages van 6,3% en 8,2% relatief het laagst.

 

Leegstand

 

Leegstand % van totale vierkante
meters verhuurbare
kantooroppervlakte
2016

Leegstand % van totale
vierkante meters
winkelvloeroppervlakte
 2016

Amersfoort

25,7%

8,5%

Baarn

14,1%

4,2%

De Bilt

13,5%

10,7%

Bunnik

22,7%

1,6%

Bunschoten

8,2%

7,4%

Eemnes

-

1,5%

Houten

22,4%

3,6%

IJsselstein

14,7%

0,8%

Leusden

18,9%

5,5%

Lopik

-

8,2%

Montfoort

-

2,6%

Nieuwegein

28,8%

4,1%

Oudewater

-

2,7%

Renswoude

-

2,6%

Rhenen

-

8,2%

De Ronde Venen

19,7%

7,4%

Soest

14,9%

5%

Stichtse Vecht

36,7%

6,3%

Utrecht (gemeente)

15,6%

9,7%

Utrechtse Heuvelrug

6,3%

3,5%

Veenendaal

21,2%

12,9%

Vianen

17,2%

8,9%

Wijk bij Duurstede

-

7,9%

Woerden

22,8%

9,5%

Woudenberg

33,8%

2,6%

Zeist

17,1%

18,6%

-: geen of onvoldoende kantoren aanwezig om leegstand te kunnen bepalen

Bron: PBL

You are here