Commercieel vastgoed

U bent hier

Commercieel vastgoed

Huidige kantorenvoorraad ruim voldoende tot 2050

De leegstand van kantoren in heel Nederland is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor een belangrijk deel het gevolg van divergentie tussen de markt van kantoorgebruikers en die van kantoorbeleggers. Op de gebruikersmarkt is vanaf ongeveer het jaar 2000 het kantoorgebruik achtergebleven bij de groei van de kantorenvoorraad. Ook op de middellange (2030) en lange (2050) termijn valt niet te verwachten dat de kantoorbehoefte in Nederland de omvang van de huidige voorraad overstijgt. Zelfs wanneer wordt uitgegaan van een sterke economische groei, bedraagt de kantoorbehoefte in 2050 ongeveer 48 miljoen vierkante meter. Dat is 95% van de omvang van de huidige kantorenvoorraad.1

Percentage leegstand van totale winkelvloeroppervlak (2017)

Ontwikkeling percentage leegstand van totale winkelvloeroppervlak (2010 - 2017)

Utrechtse regio kenmerkt zich door toenemend gebruik informele werklocaties

Onderzoek vanuit de U10 laat zien dat er zich binnen de provincie twee belangrijke ontwikkelingen voordoen als het gaat om werklocaties.  Ten eerste wordt in toenemende mate gewerkt (door zelfstandigen en werknemers) op informele werklocaties.2 Deze horen niet tot een bedrijventerrein of kantorenpark. Ten tweede is het aanbod van kantoren en bedrijfsruimten, en de daarmee gepaard gaande structurele leegstand, nog steeds op hoog niveau. Wel lijkt de kantorenmarkt in Utrecht zich net als in Amsterdam, als eerste in Nederland te herstellen. Overigens stellen de onderzoekers dat de trend van toenemende werkgelegenheid op informele werklocaties in de regio zijn grenzen nog niet bereikt heeft.

Lege winkelpanden vaker getransformeerd tot woning

In 2018 is de winkelleegstand in heel Nederland opnieuw gedaald, voor het vierde jaar op een rij. Opmerkelijk is dat relatief veel panden een andere functie dan retail hebben gekregen, namelijk een woonfunctie. De verklaring voor deze functiewijziging wordt gezocht in het dalen van de huurprijs van de winkelpanden enerzijds en het stijgen van de huurprijzen voor woningen anderzijds. Hiermee wordt het interessanter om winkels om te bouwen tot woningen3. Voor de provincie Utrecht geldt dat de leegstand van winkels is teruggelopen van 217.000 m2 in 2016 tot 171.000 m2 in 2018. Wat betreft het koopgedrag van Utrechters ten aanzien van niet-dagelijkse artikelen geldt in 2018 dat 25% van de bestedingen online plaatsvindt. 
 

1   PBL (2017); Divergentie op de kantorenmarkt. Een onderzoek naar uitblijvend markt.
2   Rienstra (2017); Verdieping economisch beeld U10. Wat zijn de belangrijkste economische ontwikkelingen in de Regio U10?
3   I&O Research (2019) op www.kso2018.nl.

Databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

  • Aanbod kantoorruimte
  • Opname kantoorruimte
  • Aanbod/opname ratio kantoren
  • Aanbod bedrijfsruimte
  • Opname bedrijfsruimte
  • Aanbod/opname ratio bedrijfsruimte
  • % leegstand kantoorruimte
  • % leegstand winkels

Meer weten?

U bent hier