Burgerschap en participatie

U bent hier

Burgerschap en participatie

Maatschappelijke opgave
 

 • Sociale participatie: De manier waarop burgers zich verbonden voelen met elkaar, heeft zijn weerslag op het maatschappelijke klimaat van een buurt of regio. Hoe kunnen bewoners zoveel mogelijk uitgenodigd worden om zich in te spannen voor hun eigen buurt?

 

Lees meer over deze en andere maatschappelijke opgaven van Burgerschap en participatie bij:

Burgerschap en vertrouwen:

 • Opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2018 relatief hoog
 • Hogeropgeleiden hebben meer vertrouwen in politie en rechtspraak
 • Merendeel jongeren heeft vertrouwen in instituties
 • Gemeente Utrecht scoort landelijk hoog op ‘vertrouwen in de medemens

Participatie en cohesie:

 • U10: Gemeente Utrecht hoge totaalscore op participatie
 • WhatsApp-buurtgroepen; nieuwe vorm van burgerparticipatie
 • Energietransitie: nieuwe vormen van bewonersparticipatie
 • Vrijwilligerswerk in de sport onder druk
 • U10: Vrijwilligerswerk in het algemeen iets afgenomen
 • Utrechters iets minder kerkelijk gezind dan Nederlanders in het algemeen
 • U10: score sociale cohesie het hoogst in Bunnik

U bent hier