Bevolking

You are here

Bevolking

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN

 • Vergrijzing: Er wordt vooral vergrijzing van de bevolking in kleinere gemeenten voorzien. Hoe kan een passend voorzieningenaanbod op het gebied van wonen, openbaar vervoer, recreatie en zorg gerealiseerd worden?
 • Eenpersoonshuishoudens: Het aantal eenpersoonshuishoudens gaat stijgen. Is er voldoende passende woonruimte?
 • Starterswoningen: Jongeren gaan later het huis uit. Hoe maken zij een soepele overgang naar zelfstandig wonen?

 

Lees meer:

Bij stand en prognoses over:

 • Bevolkingskrimp aan de randen van Nederland
 • Utrecht blijft groeien tot 2040
 • Vruchtbaarheid gaat licht toenemen

Bij leeftijd over:

 • Provincie Utrecht: relatief hoge groene druk en lage grijze druk.
 • Toekomstige fluctuaties in aantallen basisschoolkinderen
 • Vooral vergrijzing in kleinere gemeenten voorzien

Bij huishoudens over:

 • Meer éénpersoonshuishoudens in 2040
 • Verschillen in huishoudensvormen tussen gemeenten
 • Jongeren wonen langer thuis

Bij herkomst over:

 • Brede en smalle definities vluchtelingschap in bevolkingsstatistieken
 • In 2016 is 78% van de Utrechtse bevolking autochtoon

Bij gemeentelijke migratie over:

 • Relatief grote vestigingsgroei in Utrecht, Nieuwegein en Amersfoort
 • In 2015 netto vooral meer vertrekkers uit Utrechtse Heuvelrug

You are here