Bevolking

U bent hier

Bevolking

Maatschappelijke opgaven
 

 • Kleinere huishoudens: Er komen in de toekomst steeds meer kleine huishoudens. Het gaat om zowel groepen jongeren (starters), mensen van middelbare leeftijd die (tijdelijk) alleen wonen als om bijvoorbeeld ouderen van wie de partner is overleden. Hoe kan deze woonbehoefte zo goed mogelijk vervuld worden?
 • Vergrijzing: Door verwachte ontwikkeling van leeftijdsopbouw van de bevolking, zal in de toekomst het potentieel aan mantelzorgers voor oudere mensen sterk afnemen. Welke maatregelen en inspanningen kunnen dit probleem zo goed mogelijk ondervangen?    
   

Lees meer over deze en andere maatschappelijke opgaven van Bevolking bij:

Stand en prognose:

 • Welkom Vijfheerenlanden
 • Kenmerken bevolking provincie Utrecht
 • Utrecht blijft groeien tot 2040 
 • Woudenberg en Vianen afgelopen periode sterkst gegroeid

Leeftijd:

 • Leeftijdsopbouw bevolking van belang voor gericht toekomstbeleid
 • Door verandering leeftijdsopbouw straks minder mantelzorgers
 • Vooral vergrijzing in kleinere gemeenten voorzien
 • Ouderen blijven langer gezond en actief

Huishoudens:

 • Meer eenpersoonshuishoudens in 2040
 • Huishoudenverschillen tussen gemeenten
 • Jongeren wonen langer thuis

Immigratie:

 • Meer diversiteit van de bevolking
 • Brede en smalle definities vluchtelingschap in bevolkingsstatistieken 
 • 1.220 vergunninghouders gehuisvest in provincie Utrecht

Gemeentelijke en provinciale migratie:

 • 5,4% bewoners provincie Utrecht in 2017 is ‘nieuwe import’ uit andere gemeente
 • Aantal vestigers in provincie gegroeid 
 • Provincie trekt veel gezinnen aan, met uitzondering van gemeente Utrecht
 • Gemeente Utrecht heeft negatief migratiesaldo
 • Provincie Utrecht iets minder binnengemeentelijke verhuizingen dan landelijk
 • Jonge huishoudens willen nauwelijks meer landelijk wonen

U bent hier