Arbeidsparticipatie

U bent hier

Arbeidsparticipatie

Netto arbeidsparticipatie in provincie Utrecht het hoogst

Mensen die in Nederland wonen en tussen de 15 en 74 jaar oud zijn, zijn onderdeel van de potentiële beroepsbevolking. De potentiële beroepsbevolking is te verdelen in een deel dat niet beschikbaar is voor werk, een deel dat beschikbaar is maar geen werk heeft (werklozen) en een deel dat beschikbaar is en minimaal 1 uur per week betaald werk heeft (netto arbeidsparticipatie). In de provincie Utrecht is de netto arbeidsparticipatie in 2017 69,2% (ten opzichte van 66,7% in Nederland). Gemeenten met een relatief hoge netto arbeidsparticipatie zijn IJsselstein (71,1%), Renswoude (71,4%) en Bunschoten (71,8%). Gemeenten met een relatief lage netto arbeidsparticipatie zijn Soest (64,6%), Zeist (65,1%) en Utrechtse Heuvelrug (65,9%).

Arbeidsdeelname gemeenten (2017)

 Werkloosheid

Bruto arbeids-

participatie

Netto arbeids-

participatie

Regio's%%%
Nederland4,970,166,7
Utrecht (PV)4,272,369,2
Amersfoort4,473,970,6
Baarn4,269,866,9
De Bilt4,168,866
Bunnik3,273,371
Bunschoten3,374,371,8
Eemnes3,871,168,4
Houten3,77673,2
IJsselstein4,274,271,1
Leerdam4,469,366,3
Leusden3,872,269,4
Lopik3,472,770,2
Montfoort3,373,270,8
Nieuwegein4,969,866,3
Oudewater3,372,269,8
Renswoude3,473,871,4
Rhenen470,667,8
De Ronde Venen3,771,969,2
Soest4,367,664,6
Stichtse Vecht3,771,368,7
Utrecht (gemeente)4,67470,5
Utrechtse Heuvelrug3,868,565,9
Veenendaal4,771,568,1
Vianen4,170,767,8
Wijk bij Duurstede3,872,770
Woerden3,672,570
Woudenberg3,673,470,8
Zederik3,172,870,6
Zeist4,768,365,1

Bron: CBS.

Nederlandse jonge vrouwen kampioen deeltijdwerkers

Vergeleken met andere Europese landen kent Nederland de grootste verschillen in aantal gewerkte uren tussen jonge vrouwen en mannen. Jonge vrouwen werken in Nederland vaker in deeltijd (63%) dan de mannen (30%). Zij worden als minder economisch zelfstandig gezien.1

Flexibele arbeidsrelaties: Afname aandeel vaste aanstellingen zet door

Sinds 2008 neemt het aandeel vaste banen gestaag af, en die trend zet verder door in het eerste kwartaal van 2018. Binnen de groep met een flexibele arbeidsrelatie lijkt de kans op een vaste aanstelling wel voorzichtig toe te nemen. Had in de jaren van de crisis circa 15% van de werknemers in flexibele banen uitzicht op een vaste aanstelling, in het eerste kwartaal van 2018 ligt dit aandeel op bijna 20%.  Of het uitzicht ook daadwerkelijk tot een vaste aanstelling leidt, valt op basis van de data niet op te maken.2

Aandeel werkende vrouwen in provincie Utrecht hoger dan landelijk gemiddeld

In Nederland werkt 54% van alle volwassen vrouwen als werknemer en 8% als zelfstandige. Voor de provincie Utrecht liggen deze cijfers iets hoger: 56% van de Utrechtse vrouwen werkt als werknemer en 9% als zelfstandige. Kijken we naar de afzonderlijke gemeenten in de provincie Utrecht dan zien we dat er relatief veel vrouwen als werknemer werken in Woudenberg (75%), Eemnes (67%) en IJsselstein (62%). Relatief weinig vrouwen werken als werknemer in De Bilt, Bunschoten, (voormalig) Leerdam, Oudewater, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug en (voormalig) Vianen (50%). Vrouwen die als zelfstandige werken zijn relatief vaak te vinden in Bunnik, Lopik en Zeist (20%) en relatief weinig in Eemnes, Oudewater, Renswoude en Woudenberg (afgerond 0%).
 

1   SCP (2018); Werken aan de start. Jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt.
2   SCP (2018); Sociale staat van Nederland.

Databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

 • Aantal banen per 100 inw.
 • Potentiële beroepsbevolking
 • Inkomende pendel
 • % werkloosheid (CBS)
 • % bruto arbeidsparticipatie
 • % netto arbeidsparticipatie
 • Inw met werkloosheidsuitkering
 • Inw met arb.ongesch. uitkering
 • Inw met bijstand
 • Ginicoëfficient
 • Percentage laagopgeleiden van de beroepsbevolking (15-75 jaar)
 • Aantal laagopgeleid beroepsbevolking
 • % middelbaar opgeleiden van de potentïele beroepsbevolking (15-75 jaar)
 • Aantal middelbaar opgeleid beroepsbevolking
 • % hoogopgeleiden van de potentïele beroepsbevolking (15-75 jaar)
 • Aantal hoogopgeleid beroepsbevolking 

Meer weten?

U bent hier